Branża logistyki projektowej

Strona Glówna / Usługi Transportowe / Projekt Cargo / Branża logistyki projektowej

Rozwiązania dostosowane do Twojej branży

Uzyskaj opłacalne i wydajne rozwiązania, aby bezpiecznie obsługiwać wszystkie rodzaje ładunków. Twoje ładunki ponadgabarytowe, wysokiej wartości lub wymagające urządzeń podnoszących o dużym unosie zostaną obsłużone przez specjalistów, doświadczonych w planowaniu i realizacji zadań, w szczególności w branżach:

Ropa naftowa i gaz

Uzyskaj pomoc w potrzebnym Ci transporcie do nowych rafinerii lub instalacji gazowych i modernizacji obiektów, a także w transporcie urządzeń wiertniczych, urządzeń sejsmicznych, do przetwórstwa i poszukiwań ropy naftowej i gazu oraz na budowę rurociągu.

Górnictwo

Wywiązuj się ze swoich globalnych zobowiązań dotyczących budowy kopalni lub ponownych dostaw pod okiem wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów.

EPCM

Wykorzystaj doświadczenie zespołów specjalizujących się w logistyce EPCM pod klucz, uzyskaj znaczący dorobek w zakresie wspierania projektów budowlanych i zrozum znaczenie opracowywania innowacyjnych rozwiązań logistycznych.

Energetyka

Wykorzystaj doświadczenie zespołów specjalizujących się w logistyce EPCM pod klucz, uzyskaj znaczący dorobek w zakresie wspierania projektów budowlanych i zrozum znaczenie opracowywania innowacyjnych rozwiązań logistycznych.

Energia wiatrowa

Transportuj materiały i urządzenia z dowolnego miejsca na świecie na farmy wiatrowe w Ameryce Północnej i dotrzymuj napiętych harmonogramów budowy. Skorzystaj z najbardziej opłacalnych możliwości podczas pracy ze specjalnym zespołem specjalistów w zakresie energii wiatrowej, którzy znają wyjątkowe wymagania transportowe tej branży.

Maszyny i urządzenia

Zminimalizuj wymiary zewnętrzne ładunków nienormatywnych i obniż swoje koszty przesyłek. Uzyskaj pomoc przy podejmowaniu decyzji w sprawach opakowań eksportowych w celu zmniejszenia szkód. Dostarczając ładunki z miejsca pochodzenia do miejsca przeznaczenia, polegaj na optymalnej kombinacji transportu śródlądowego, morskiego i lotniczego.

Infrastruktura

Unowocześniając obiekty lub budując nowe - wywiązuj się z terminów dostaw ładunków projektowych i unikaj kosztownych kar lub zakłóceń w realizacji usług.