Odpowiedzialność przewoźnika

Chroń swoje interesy dzięki ubezpieczeniu od wszelkiego ryzyka

Przesyłki międzynarodowe, które nie są odpowiednio ubezpieczone, mogą narazić Twoją firmę na ogromne ryzyko finansowe. Odzyskiwanie strat ładunku od przewoźników może okazać się trudne, ponieważ przewoźnicy ponoszą ograniczoną odpowiedzialność — nawet w przypadku przesyłek o zadeklarowanej wartości.

Aby odzyskać stratę od przewoźnika, musisz udowodnić trzy rzeczy: co spowodowało stratę, że strata powstała w czasie, gdy ładunek znajdował się w posiadaniu przewoźnika, oraz że przewoźnik bezpośrednio spowodował stratę. Jest to szczególnie trudne w przypadku przesyłek globalnych, biorąc pod uwagę, ilu przewoźników ma do czynienia z Twoim ładunkiem podczas transportu.

Uniknij problemów z odpowiedzialnością dzięki ubezpieczeniu od wszelkiego ryzyka.

Przykłady ograniczeń odpowiedzialności przewoźnika

Międzynarodowe przesyłki transoceaniczne
  • 500 USD za jednostkę wysyłkową (ustawa o przewozie towarów drogą morską (COGSA)) — do/od granicy USA
  • 2 SDR za kilogram lub 666,67 SDR za opakowanie, w zależności od tego, która wartość jest mniejsza (Haga/Haga-Visby) — do/od granic innych krajów niż USA
Międzynarodowe przesyłki lotnicze

22 SDR za kilogram (ok. 30–32 USD za kilogram) — Konwencja warszawska/montrealska

Ładunek całopojazdowy — USA

Maksymalnie 100 000 USD

Mniej niż ładunek całopojazdowy — USA

0,50 USD za funt. (lub według stawki przewoźnika/klasy taryfowej)

Przewóz drogowy — Europa

8,33 SDR za kilogram (zasady CMR)

Przestań polegać na Incoterms® w zakresie wyboru ubezpieczenia

Incoterms® zazwyczaj skupiają się tylko na momencie, w którym odpowiedzialność i zobowiązania przechodzą między sprzedającym a kupującym, i to jest objęte ubezpieczeniem. Pamiętaj, że mogą wystąpić rozbieżności między warunkami sprzedaży a warunkami płatności lub inne ryzyka finansowe, które narażą Cię na nieodwracalne koszty. Oto kilka przykładów:

Importer kupujący na warunkach CIF

  • Sprzedający kontroluje ubezpieczenie i jest zobowiązany jedynie do zapewnienia minimalnej ochrony.
  • Ubezpieczenie może zakończyć się w porcie dostawy, narażając kupującego na ryzyko, gdy towary będą dostarczane z portu do miejsca docelowego.
  • Tylko wartość handlowa i opłaty za fracht/obsługę płacone przez sprzedającego są objęte ubezpieczeniem sprzedającego, co naraża kupującego na opłaty, które nie wchodzą w zakres ubezpieczenia, w tym cła i podatki amerykańskie.
  • Roszczenia są rozpatrywane za granicą.

Eksporter sprzedający na warunkach EXW, FOB/FAS/FCA

W przypadku przedłużenia terminu kredytowania sprzedający ponosi ryzyko finansowe do czasu jego zapłaty. Powoduje to powstanie kilku pytań bez odpowiedzi, w tym:

  • Co się stanie, jeśli przesyłka zaginie lub zostanie uszkodzona?
  • Jak sprzedający może się chronić?
  • Kto zagwarantuje opłacenie faktury?

Co obejmuje ubezpieczenie ładunków morskich?

Zapoznaj się ze szczegółami naszej polityki lub porozmawiaj z naszymi ekspertami, aby dowiedzieć się, czy jest to odpowiednie rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

Incoterms ® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC).

Ochrona jest zapewniona w ramach otwartej polisy ubezpieczenia towarów w transporcie. Informacje w nim zawarte nie odzwierciedlają wszystkich postanowień polisy. Aby uzyskać pełny egzemplarz postanowień polisy, skontaktuj się z przedstawicielem C.H. Robinson.