Podsumowanie ochrony ubezpieczeniowej

Dlaczego należy ubezpieczyć ładunek morski?

Ubezpieczenie ładunku morskiego od wszelkiego ryzyka obejmuje przesyłki towarów i/lub artykułów zgodnych z prawem, które są pakowane w sposób zapewniający akceptowalne ryzyko transportu, niezależnie od tego, czy są własnością Ubezpieczonego, czy są wysyłane do Ubezpieczonego, w których Ubezpieczony ma interes ubezpieczeniowy. Również pokrywa ono wszystkie przesyłki na rzecz innych osób, na które Ubezpieczony może wyrazić zgodę lub otrzymać polecenie ubezpieczenia. Ubezpieczenie dotyczy wszelkiego ryzyka fizycznej utraty lub uszkodzenia z przyczyn zewnętrznych. Ochrona jest zapewniona w ramach otwartej polisy towarów w transporcie Lloyds of London.

Ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka pomaga chronić Twój ładunek na całym świecie

Zakres geograficzny ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka zawiera opcje Świat i Inne. W zakres ten nie wchodzą przesyłki do lub z krajów, które są objęte embargiem handlowym lub gospodarczym nałożonym przez przepisy prawa lub regulacje Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Kraje objęte ograniczeniami

Albania

Białoruś

Bośnia i Hercegowina

Birma/Mjanma

Demokratyczna Republika Konga

Wybrzeże Kości Słoniowej

Chorwacja

Kuba

Etiopia

Iran

Liban

Liberia

Libia

Macedonia

Meksyk

Czarnogóra

Korea Północna

Serbia

Somalia

Afryka Południowa

Sudan Południowy

Sudan

Syria

Zimbabwe

Wycena

W kwocie faktury handlowej, w tym fracht i inne opłaty, plus 10% (CIF+10%).

Warunki polisy

 • Instytutowe klauzule ładunkowe (A)
 • Instytutowa klauzula wojenna
 • Instytutowa klauzula strajkowa (w tym ubezpieczenie na wypadek rozruchów i zamieszek społecznych)
 • Ubezpieczenie awarii wspólnej

TRIA (ryzyko terroryzmu)

Zawarte w polisie

Niektóre towary podlegają udziałowi własnemu

5% udziału własnego od całkowitej wartości ubezpieczenia (minimum 500 USD)

 • Szkło
 • Wyroby szklane
 • Granit
 • Marmur
 • Porcelana
 • Płytki lub inne delikatne towary lub artykuły

3% udziału własnego od całkowitej wartości ubezpieczenia (minimum 500 USD)

 • Samochody
 • Łodzie
 • Motocykle

Co jest wyłączone z ubezpieczenia ładunku od wszelkiego ryzyka?

Niektóre sytuacje i towary są wyłączone z ubezpieczenia ładunków morskich. Zapoznaj się z wykazami poniżej, aby upewnić się, że to rozwiązanie spełni Twoje potrzeby.

Wyłączone sytuacje

 • Wada ukryta
 • Utrata rynku
 • Pogorszenie spowodowane opóźnieniem
 • Rozszerzone wyłączenie skażenia radioaktywnego
 • Wyłączenie chemiczne, biologiczne, biochemiczne i elektromagnetyczne
 • Straty spowodowane temperaturą lub ciśnieniem, w tym kondensacją

Towary wyłączone

 • Amunicja
 • Konie czystej krwi, nasienie, inwentarz żywy, zwierzęta, szczątki ludzkie
 • Telefony komórkowe lub przenośne
 • Komponenty komputerowe i/lub elektroniczne montowane na regałach/komputery na regałach
 • Klejnoty/kamienie (szlachetne i półszlachetne)
 • Materiały niebezpieczne (klasa 1, klasa 2.3, klasa 6.2)
 • Artykuły gospodarstwa domowego/rzeczy osobiste
 • Wartościowa biżuteria (złota, srebrna, platynowa itp.)
 • Drewno nieskonteneryzowane
 • Metale szlachetne (złoto, srebro, platyna, rod, iryd, pallad, osm, ind, ren, ruten)
 • Złom
 • Papiery wartościowe, sztabki, znaczki, banknoty, obligacje, skrypty dłużne, akty, akta, dokumenty niepodlegające odtworzeniu lub podobne dokumenty
 • Kontenery transportowe

Gotowy do ochrony swoich towarów? Zaczynajmy!

Skorzystaj z pomocy w ochronie swoich towarów. Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na Twoje szczegółowe pytania dotyczące ochrony ubezpieczeniowej.

To jest sparafrazowany, skrócony opis ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka. Informacje w nim zawarte nie odzwierciedlają wszystkich postanowień polisy. Aby uzyskać pełny egzemplarz postanowień polisy, skontaktuj się z przedstawicielem C.H. Robinson.