Nasza kultura różnorodności, równości i integracji (DEI)

Zobacz, jak celebrujemy i wspieramy różne opinie i doświadczenia.

Nasza wizja firmy tworzącej miejsca dla wszystkich

Jeśli chodzi o różnorodność, równość i integrację, staramy się stworzyć kulturę przynależności, stanowiącą podstawę naszych wartości, która obejmuje unikalne doświadczenia i różnorodne pochodzenie naszych pracowników, aby stworzyć silniejszy, bardziej innowacyjny i odnoszący sukcesy zespół.

Wdrażanie różnorodności, równości i integracji we wszystko, co robimy

+15 000

pracowników w biurach na całym świecie

48,3%

pracowników na całym świecie to kobiety

29%

siły roboczej w USA to pracownicy BIPOC

4

pokolenia reprezentowane przez obecnych pracowników

Nasze zasady

W C.H. Robinson stawiamy na różnorodność i staramy się zapewnić wszystkim dostęp do tych samych możliwości. Robimy to poprzez zestaw zasad, które kierują naszą codzienną pracą:

  • Nierówności społeczne i rasowe są faktem; dlatego pracujemy nad usunięciem barier do sukcesu dla wszystkich.
  • DEI jest zakorzenione w naszych wartościach i będziemy nadal integrować tę ideę we wszystkie aspekty naszej działalności, aby zapewnić długofalową, zrównoważoną zmianę.
  • Nasza różnorodność sprawia, że jesteśmy silniejsi i lepiej potrafimy sprostać potrzebom naszych klientów, przewoźników, ludzi i społeczności.
  • Każdy pracownik odgrywa aktywną rolę w tworzeniu kultury integracji i przynależności, do której wszyscy mogą wnosić swój wkład i w której mogą się rozwijać.

Nasze zobowiązania

Nasza praca jako organizacji opiera się na następujących zobowiązaniach DEI, które kierują naszymi decyzjami:

  • Tworzenie wysoko wydajnych, zróżnicowanych zespołów kierowniczych w całej firmie.
  • Zatrudnianie i utrzymywanie zróżnicowanej siły roboczej, która reprezentuje społeczności, w których żyjemy i pracujemy.
  • Zachowanie odpowiedzialności i zapewnienie, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za powodzenie tej pracy.
  • Inwestowanie w partnerstwa biznesowe i społeczne, które wspierają nasze zobowiązania w zakresie różnorodności i integracji.
  • Promocja kultury integracji i przynależności, w której wszyscy pracownicy czują się doceniani i mają możliwość dzielenia się swoimi różnorodnymi opiniami.

Wewnętrzne i zewnętrzne zaangażowanie w DEI

Wspieramy różnorodność, równość i integrację we wszystkim, co robimy Nasze działania, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, promują bardziej inkluzywną kulturę.

Grupy zasobów pracowniczych

Nasze Grupy Zasobów Pracowników (ERG) to wspierane przez firmę i kierowane przez pracowników grupy, które koncentrują się na wcześniej niedostatecznie reprezentowanych wymiarach różnorodności w biznesie. Stworzyliśmy również zasoby dla osób zainteresowanych założeniem dodatkowych grup lub rozdziałów. Obecne ERG to: B.L.A.C.K, LatinX, Pride i Women.

Zobowiązania zewnętrzne

C.H. Robinson jest dumnym sygnatariuszem zewnętrznych zobowiązań, które pomagają wzmocnić nasze wartości i zobowiązania na rzecz różnorodności i integracji. Przykładami takich działań są Akcja CEO na rzecz różnorodności i integracji oraz The Parity Pledge na rzecz kobiet i osób o różnych kolorach skóry. Te publiczne zobowiązania wspierają nasze wartości i dążenia do brania odpowiedzialności za zapewnienie, że nasza praca jest możliwa do wykonania i zmierzenia.

Rozwijaj najlepszą wersję siebie z nami

Możesz połączyć świat dzięki technologii i innowacjom. W C.H. Robinson sięgnij po sukces i osiągaj swoje życiowe cele.