Przewodnik po budowaniu bardziej odpornego łańcucha dostaw

Abstract image of cars moving at night

Poprawa odporności łańcucha dostaw jest obecnie koniecznością dla każdego spedytora, zwłaszcza dla tych, którzy oferują produkty o wysokiej wartości, na które jest duży popyt, pochodzące z wielu lokalizacji na całym świecie. Firmy z odpornymi globalnymi łańcuchami dostaw zazwyczaj częściej mają dostęp do towarów wtedy, gdy ich potrzebują, i mają większe możliwości dalej obsługiwać klientów nawet w przypadku wystąpienia zakłóceń.

Streszczenie

Badania pokazują, że zwiększenie odporności będzie najwyższym priorytetem dla wielu nadawców, którzy wracają do działania po globalnych zakłóceniach spowodowanych pandemią COVID-19. Według badania CSCMP dotyczącego innowacji w łańcuchu dostaw z 2020 r. 75% respondentów stwierdziło, że ich firmy będą wprowadzać zmiany w praktykach łańcucha dostaw w oparciu o wnioski wyciągnięte z pandemii.

Przewodnik koncentruje się na niektórych kluczowych inwestycjach i obszarach, które nadawcy powinni rozważyć, aby poprawić odporność globalnego łańcucha dostaw.

Dowiesz się:Dlaczego odporność jest najwyższym priorytetem

Zakłócenia zawsze były częścią łańcuchów dostaw, więc dlaczego akurat teraz nadawcy stawiają na odporność?

Zwiększona globalizacja i złożoność: handel globalny szybko zwiększa złożoność łańcucha dostaw i znaczenie zakłóceń. Problemy, które kiedyś były istotne w danym regionie, mogą mieć daleko idące skutki dla wielu łańcuchów dostaw, zwłaszcza tych, które są globalne i oparte o metodologię lean.

Nowe źródła zakłóceń: zakłócenia łańcucha dostaw pojawiają się w nowych źródłach i docierają do nas w szybszym tempie. Według badania firmy Gartner 76% specjalistów ds. łańcucha dostaw twierdzi, że w porównaniu do sytuacji sprzed trzech lat nastąpił wzrost zakłóceń, a 72% zgadza się, że zakłócenia te mają większy wpływ na łańcuchy dostaw.

Skoncentruj się na wrażeniach klienta: realizacja łańcucha dostaw lub jego brak odgrywa kluczową rolę w dobrych wrażeniach klienta. Klienci polegają na większej szybkości, widoczności, jakości i spójności. Ponadto mają większy wybór niż kiedykolwiek, więc słabe wrażenie może skutkować decyzją o współpracy z konkurencją.

Wykładniczy wzrost ilości danych: Dzisiaj w całym łańcuchu dostaw jest więcej danych niż kiedykolwiek wcześniej. Niektóre statystyki wskazują, że 90% danych na świecie powstało w ciągu ostatnich dwóch lat. Przechwytując te informacje w wydajny i skuteczny sposób, spedytorzy mogą wykorzystać je do budowy modeli prognostycznych, które zwiększają odporność w całym łańcuchu dostaw. Zakłócenia zawsze były częścią łańcuchów dostaw, więc dlaczego akurat teraz nadawcy stawiają na odporność?Jak zbudować bardziej odporny łańcuch dostaw

Zanim nastąpią kolejne zakłócenia, możesz podjąć odpowiednie kroki i inwestycje, aby chronić swoje wyniki finansowe i stać się bardziej sprawnym i responsywnym. Zacznij od ustalenia priorytetów w tych kluczowych obszarach:

Zainwestuj w technologię i możliwości cyfrowe

Technologia, która zapewnia scentralizowany wgląd w łańcuch dostaw, automatyzację i analizy prognostyczne w skali globalnej, jest kluczowa do osiągnięcia odporności. Firmy, które mają takie możliwości, mogą nadal ulegać zakłóceniom, ale ich zdolność do szybszego dostrzegania zmian i reagowania na nie zmniejsza wpływ tych zakłóceń i prowadzi do szybszego powrotu do działania.

Aby poprawić odporność i elastyczność, spedytorzy powinni w szczególności szukać narzędzi, które zapewniają:

 1. Widoczność w czasie rzeczywistym
  • Zobacz globalną wizualizację swojego łańcucha dostaw, uwzględniającą wszystkie zapasy będące w spoczynku lub w ruchu, we wszystkich rodzajach transportu i regionach.
  • Proaktywnie śledź i monitoruj zakłócenia oraz reaguj na nie, zanim się pojawią, dzięki integracji z zewnętrznymi źródłami danych, takimi jak dane o pogodzie, natężeniu ruchu i bieżących wydarzeniach.
 2. Analizy prognostyczne i uczenie maszynowe
  • Przekształć dane w analizę biznesową, która odkryje przed Tobą praktyczne wskazówki
  • Wykrywaj przesyłki, które zbliżają się do ustalonych terminów dostawy i rozpoznaj, które z nich są zagrożone opóźnieniem.
 3. Łączność z Control Tower®
  • Usprawnij komunikację i łączność między dostawcami usług logistycznych i popraw wydajność dzięki sieciom Control Tower połączonym jedną platformą technologiczną.
 4. Integracje z Internetem rzeczy (IoT)
  • Przenieś monitorowanie i śledzenie na wyższy poziom dzięki urządzeniom IoT, które mogą mierzyć i monitorować takie czynniki dotyczące Twoich przesyłek, jak wstrząsy, światło i temperatura.
  • Monitoruj i otrzymuj alerty o potencjalnym zepsuciu, uszkodzeniach lub manipulacjach w celu natychmiastowego złagodzenia ryzyka i naprawienia problemu.

Zaktualizuj swoje zarządzanie ryzykiem i planowanie w oparciu o scenariusze

Skuteczny plan zarządzania ryzykiem powinien obejmować:

Świadomość dostawców: określ względną siłę swoich głównych dostawców. Dbaj o to, aby kierownictwo wyższego szczebla było świadome potencjalnych zagrożeń, ponieważ słabości w tym obszarze mogą mieć wpływ na decyzje o tym, gdzie pozyskiwać, wytwarzać i sprzedawać produkty.

Odpowiedzialność: Określ obowiązki biur regionalnych i dostawców zewnętrznych. Opracowanie i promowanie planu przyczyni się do spełnienia kryteriów wyboru dostawców — i pomoże wszystkim stronom zrozumieć oczekiwania dotyczące komunikacji i odpowiedzi.

Karty wyników: Oceń zarówno wewnętrznych, jak i zakontraktowanych dostawców łańcucha dostaw za pomocą kart wyników. Karty wyników pomogą wszystkim zrozumieć, które możliwości i obowiązki są najważniejsze. Karty wyników powinny równoważyć możliwości łagodzenia ryzyka, kontraktowania i reagowania.

Przeglądy kwartalne: Dostawcy i wewnętrzne operacje powinny być poddawane przeglądowi co kwartał pod kątem postępowania w przypadku zakłóceń w celu promowania proaktywnego monitorowania ryzyka. Dane zebrane przed i w trakcie tych przeglądów prawdopodobnie przyczynią się do wzmocnienia przyszłego planowania zarządzania ryzykiem.

Mapowanie wizualne: wizualna mapa wszystkich tras transportowych, ze zidentyfikowanymi zagrożeniami określanymi jako „gorące punkty”, sprzyja lepszemu zrozumieniu i ocenie ryzyka. Monitorując zdarzenia pogodowe, niepokoje polityczne i inne elementy ryzyka oraz wizualnie przedstawiając je na mapie globalnej, spedytorzy mogą opracować wysoce skuteczne plany zapobiegania i reagowania.

5 elementów skutecznych logistycznych planów awaryjnych

 1. Scenariusze dla różnych poziomów zagrożeń
 2. Plan komunikacji z zespołem interwencyjnym na miejscu
 3. Analizy kosztów, które obejmują koszty spedycji i przekierowania frachtu
 4. Zapasowi dostawcy dla kluczowych towarów
 5. Proaktywne przeglądy z zespołem awaryjnym

Zapewnij sobie światowych specjalistów

Chociaż inwestycje technologiczne pozostają najwyższym priorytetem, ludzie zawsze będą ważną częścią łańcuchów dostaw. Technologia ma największą wartość, gdy ludzie, którzy ją obsługują, rozumieją wszystkie jej najdrobniejsze szczegóły i systemy.

Niedobór specjalistów w łańcuchu dostaw jest od jakiegoś czasu kluczowym problemem w branży, a znalezienie i zatrzymanie tych poszukiwanych ekspertów może być trudne dla firm. Wybierając dostawcę TMS, który oferuje usługi zarządzane, możesz oczekiwać, że kieruje się on podejściem „ludzie plus technologia”, dzięki czemu zyskujesz natychmiastowy dostęp do specjalistów w łańcuchu dostaw, którzy działają jako rozszerzenie Twojego zespołu. W rezultacie uzyskujesz dostęp do technicznej i strategicznej wiedzy wymaganej do skorzystania z prawdziwego potencjału TMS i utrzymania niezawodnego, stabilnego zespołu ekspertów.


Odporność kontra lean: jak znaleźć właściwą równowagę

Obecnie łańcuchy dostaw mają stać się bardziej globalne, złożone i wielokanałowe, przy jednoczesnym ograniczeniu zasobów i wydatków. Ale jeśli chodzi o efektywność łańcucha dostaw, kiedy można powiedzieć, że mamy za dużo podejścia lean? Ponieważ dobrze znane marki ucierpiały w ostatnich latach w wyniku bardzo poważnych zakłóceń w świadczeniu usług publicznych, kwestia ta zyskała na nowo zainteresowanie w zarządach korporacji. Całkowita nadmiarowość jest kosztowna, ale niektóre nadmiarowe zapasy, systemy i zasoby mogą pomóc uniknąć strat w przypadku awarii systemu, nawet w wysoce wydajnym łańcuchu dostaw.

5 barier dla odpornych łańcuchów dostaw*:

 1. Złożoność produktu i portfela
 2. Równoważenie kompromisów między efektywnością kosztową a odpornością/ograniczaniem ryzyka
 3. Silosy organizacyjne i wskaźniki porównawcze w różnych funkcjach
 4. Koszty inwestycji (np. kwalifikowanie alternatywnych dostawców, duplikowanie zasobów narzędziowych)
 5. Brak zaawansowanych technologii cyfrowych w celu zwiększenia widoczności i koordynacji

Oto sposoby, w jakie globalny TMS może pomóc w rozwiązywaniu konkurujących ze sobą priorytetów w zakresie redukcji kosztów zgodnie z lean, a jednocześnie zapewniać wysoką satysfakcję klientów dzięki odporności łańcucha dostaw.

Zarządzanie kosztami: Osiągnij oszczędności dzięki optymalizacji i automatyzacji w zakresie zakupów, audytu/poprawności płac, redukcji kar i nie tylko. Użytkownicy zaawansowani maksymalizują korzyści płynące z technologii, zmniejszając potrzebę zwiększania ilości i szkolenia personelu. Ponadto nadawcy mogą skorzystać z wiedzy branżowej oferowanej przez dostawców usług zarządzanych, którzy są dobrze zorientowani w zarządzaniu ryzykiem i planowaniu awaryjnym.

Widoczność i analizy biznesowe: panoramiczny widok całego łańcucha dostaw ze szczegółami dotyczącymi każdej przesyłki na całym świecie zapewnia nową dynamikę, dokładność i wgląd w krytyczne decyzje dotyczące transportu i logistyki. Platformy, które są zintegrowane ze strumieniami danych w czasie rzeczywistym — w tym dotyczącymi pogody, ruchu, zakłóceń społeczno-ekonomicznych i innych czynników — pomagają zoptymalizować modelowanie decyzji, analizę ryzyka i inne krytyczne procesy łańcucha dostaw.

Planowanie prognozy popytu: zrozum lepiej wzorce popytu, widząc wyraźniejszy obraz przepływów towarów na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym, co prowadzi do lepszego planowania siły roboczej w Twoich lokalizacjach i wspólnego planowania wysyłek z dostawcami materiałów. Może to również umożliwić natychmiastową reakcję na zmiany lub zakłócenia na rynku — w tym nagłe wzrosty popytu.

* Źródło: Gartner, Przyszłość łańcucha dostaw: kryzys kształtuje profesję, grudzień 2020 r.O TMC, oddziale C.H. Robinson

Globalne łańcuchy dostaw stają się coraz bardziej skomplikowane. Firmy potrzebują najnowszych technologii i specjalistycznej wiedzy branżowej, aby móc dokonać postępu i wyprzedzać konkurencję. W dziale TMC firmy C.H. Robinson rozumiemy, co sprawia, że łańcuchy dostaw są szybsze, silniejsze i bardziej wydajne. Jako lider w globalnym zarządzaniu logistyką łączymy wiedzę branżową z naszą globalną platformą technologiczną Navisphere®, aby wspierać najbardziej złożone łańcuchy dostaw na świecie. Nasi eksperci ds. logistyki znajdują się w sześciu lokalizacjach Control Tower® na całym świecie: w Amsterdamie, Chicago, Monterrey, São Paulo, Seattle, Szanghaju i Wrocławiu. Ta sieć biur Control Tower®, wspierana przez naszą platformę technologiczną, łączy naszych klientów z ich dostawcami i partnerami w łańcuchu dostaw. Nasi klienci korzystają z tych możliwości w zarządzaniu swoją logistyką w ponad 170 krajach na świecie i w ramach wszystkich rodzajów transportu.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.chrobinson.com/TMC.