Przygotuj swoją firmę na szczegółową ocenę


Amerykańska Służba Celna i Ochrony Granic (CBP) poważnie podchodzi do egzekwowania zgodności z zasadami handlu importowego. Oto podstawowe informacje o tym, kto może zostać poddany kontroli oraz co należy zrobić przed, w trakcie i po wizycie CBP.

Kto najprawdopodobniej będzie musiał przejść szczegółową ocenę?

Jednym z obszarów zainteresowania jest 5.000 największych podmiotów w Stanach Zjednoczonych, które kontrolują 80% importu. Ale CBP przygląda się również wielu innym importerom spoza tych firm, na ile pozwolą im ich zasoby. Inne cele to firmy, których wzorce zachowań są uznawane za potencjalnie niezgodne z prawem, te, które w przeszłości popełniły choćby jeden błąd, oraz inni przypadkowi importerzy.

Innymi słowy, każdy importer może być celem. Grzywny za naruszenia w handlu zależą od wagi wykroczenia. Mogą wahać się od grzywien do 10 000 USD za każde zgłoszenie za naruszenie zasad prowadzenia ewidencji po koszty niefinansowe (np. opóźnienia w wysyłce i konieczność zaangażowania pracowników do usuwania problemów), aż po inne opłaty. W rzadkich przypadkach możesz stracić przywileje handlowe.

12 kroków do sprawnego przeprowadzenia szczegółowej oceny

Przed przybyciem CBP

 1. Stwórz wykres importu
 2. Zbierz zespół reagowania
 3. Poznaj typowe pułapki w imporcie
 4. Zleć osobie trzeciej przeprowadzenie próbnego audytu procesu importowego
 5. Skoryguj kwestie zgodności z przepisami

Podczas gdy CBP jest na miejscu

 1. Miej pod ręką odpowiednią dokumentację
 2. Ustal, że zespół reagowania musi obowiązkowo być obecny i dostępny podczas całego audytu
 3. Współpracuj i udzielaj żądanych informacji
 4. Dopilnuj, aby CBP wywiązała się z obiecanego terminu odpowiedzi, aby uniknąć zakłóceń w działalności firmy

Po szczegółowej ocenie

 1. Przyłącz się do programu branżowego i/lub rządowego, takiego jak CTPAT (Program Zgodności z Przepisami Handlowymi)
 2. Dokonaj przeglądu swojego programu szkoleniowego w zakresie zgodności z przepisami i zaplanuj okresowe próbnych audytów.
 3. Zbuduj szerokie wsparcie dla zgodności z przepisami w swojej organizacji

Zagłęb się bardziej w ten priorytetowy temat

Istnieje wiele źródeł, z których możesz skorzystać, aby dowiedzieć się więcej o szczegółowych ocenach. Zacznij od zapoznania się z naszą białą księgą na temat jak przygotować się do szczegółowej oceny , a następnie odwiedź stronę CBP.

Możesz również skontaktować się z lokalnymi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi, które często dysponują materiałami szkoleniowymi i studiami przypadków, do których możesz się odwołać. Wreszcie, nie próbuj robić wszystkiego samemu. Skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. polityki handlowej. Nasza dogłębna wiedza celna może pomóc Ci w zachowaniu zgodności z przepisami.