Navisphere U.S. Customs Analytics

Uzyskanie wysokopoziomowego przeglądu działalności celnej oraz głębszej analizy wydatków celnych na poziomie SKU.

W łatwy sposób zarządzaj działalnością celną

Od zarządzania zgodnością z przepisami do obniżania kosztów importu, uprość swoją działalność celną dzięki Navisphere® U.S. Customs Analytics.

Dzięki połączeniu wysokiego poziomu przeglądów z głęboką analizą na poziomie SKU możesz ocenić wykorzystanie przewoźników do terminowego wprowadzania towarów, gdy C.H. Robinson działa jako Twój broker celny.

Dodaj efektywność

Usprawnij procesy dzięki konfigurowalnym raportom wykorzystującym metryki, które mają znaczenie dla Twoich priorytetów biznesowych.

Kontroluj kosztów

Zobacz, gdzie zmieniają się Twoje obciążenia celne i odkryj obszary potencjalnych oszczędności w całym łańcuchu dostaw.

Łagódź ryzyka

Identyfikuj, oceniaj i pokonuj potencjalne zagrożenia w łańcuchu dostaw aż do poziomu pojedynczego kodu produktu.

Bądź na bieżąco

Połącz zmiany w polityce celnej i handlowej, aby sprawdzić, jak mogą one potencjalnie wpłynąć na Twój łańcuch dostaw.

Odkryj prawdziwą moc swoich danych celnych

Uzyskaj strategiczny wglądu w swoje wydatki celne, obszary ryzyka związanego z przestrzeganiem przepisów oraz potencjalne możliwości ograniczenia ryzyka.

Skonsolidowane zgłoszenia celne

Bądź na bieżąco z ciągle zmieniającą się polityką handlową i wymogami celnymi dzięki wszystkim działaniom C.H. Robinson dotyczącym spraw celnych w jednym miejscu. Ten pojedynczy widok oferuje mikro i makro punkty widzenia, których potrzebujesz do działania na podstawie strategicznych spostrzeżeń.

 • Opłaty
 • Cła
 • Wolumen zgłoszeń
 • Wskaźnik należności ogółem
 • Całkowita należność dla CBP
 • Wartość zadeklarowanych towarów

Dane dynamiczne

Śledź różne cła, podatki i opłaty związane z importowanymi produktami. Dzięki codziennemu odświeżaniu danych, możesz łatwo monitorować zmiany w czasie zbliżonym do rzeczywistego i identyfikować potencjalne możliwości oszczędności w całej swojej firmie. Śledzenie wydatków w różnych obszarach nigdy nie było łatwiejsze:

 • Wartość towaru
 • Koszty wyładunku celnego
 • Cło z tytułu normalnych stosunków handlowych (NTR)
 • Działanie w zakresie wniosków o przyznanie specjalnego wskaźnika programowego (SPI)
 • Cło tymczasowe, takie jak cło według sekcji 301 chińskiej taryfy celnej
 • Cło antydumpingowe (ADD) i cło wyrównawcze (CVD)

Raporty dotyczące kluczowych wskaźników wydajności

Ustal cele biznesowe i priorytety w zakresie kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Dzięki łatwym w użyciu pulpitom nawigacyjnym, które mogą obejmować wszystkie Twoje dane dotyczące zgłoszeń C.H. Robinson, możesz łatwiej ocenić ważne kryteria, takie jak terminowość zgłoszenia i strategie wykorzystania przewoźników.

 • Wolumen zgłoszeń
 • Czas tranzytu przewoźnika
 • Procentowy udział transportu różnymi środkami
 • Wartość towarów według kraju eksportu i portu wejścia
 • Terminowość odprawy celnej przy wjeździe według liczby dni przed i po przyjeździe

Jasny obraz potencjalnych zagrożeń

Przeglądaj do pięciu lat historii swoich działań celnych, w których C.H. Robinson prowadził obsługę celną. Narzędzie to ułatwia śledzenie zmian organizacyjnych i zgodności z przepisami w czasie, a jednocześnie wskazuje potencjalne obszary ryzyka związanego z przestrzeganiem przepisów:

 • Produkty od wielu dostawców
 • Produkty z wielu krajów pochodzenia
 • Produkty o wielu klasyfikacjach taryfowych
 • Dostawcy z wieloma zadeklarowanymi relacjami
 • Produkty z wieloma wnioskami SPI

Idź o krok dalej z Navisphere U.S. Customs Analytics

Podejmij kolejne kroki w kierunku łatwego zarządzania swoją działalnością celną. Nasi eksperci Trusted Advisor® chętnie pomogą Ci na początku.

Często zadawane pytania

Informacje ogólne

Q: Skąd pochodzą dane w U.S. Customs Analytics?

Dane zawarte w narzędziu U.S. Customs Analytics pochodzą z platformy celnej, z której C.H. Robinson korzysta, aby w Twoim imieniu przekazywać zgłoszenia celne do Urzędu Celnego i Ochrony Granic (CBP). Narzędzie może wyświetlić do pięciu lat Twoich historycznych danych celnych, w których C.H. Robinson występował jako pośrednik celny. 

Dane są aktualizowane co 24 godziny, co daje możliwość wglądu w Twoje działania celne niemal w czasie rzeczywistym.

Q: Czy C.H. Robinson pobiera opłaty za U.S. Customs Analytics?

Nie. W przypadku zgłoszeń, które były obsługiwane przez C.H. Robinson, narzędzie to jest dostępne na Twoim koncie Navisphere bez dodatkowych opłat. 

Q: Czy mogę skorzystać z usług U.S. Customs Analytics, jeśli C.H. Robinson nie przewozi mojego ładunku?

Tak. Jeśli C.H. Robinson zajmuje się Twoim pośrednictwem celnym, Twoja firma może korzystać z tego narzędzia bez względu na to, który dostawca przewozi Twój ładunek.

Q: Czy mogę pobrać wszystkie moje dane dotyczące zgłoszeń celnych z U.S. Customs Analytics?

Tak. Na stronie "Szczegóły linii zgłoszeń" znajdziesz szczegóły na poziomie linii wszystkich zgłoszeń wykonanych w wybranym przedziale czasowym. Dane te można wyeksportować za pomocą kilku kliknięć.

Q: Czy nadal mogę przeglądać swoją działalność celną, jeśli firma C.H. Robinson nie jest moim jedynym agentem celnym?

Navisphere U.S. Customs Analytics rejestruje tylko działania celne, które firma C.H. Robinson obsługuje w Twoim imieniu, działając jako Twój agent celny. Możesz wyświetlić swoją działalność importową w USA obsługiwaną przez wszystkich agentów celnych, w tym C.H. Robinson, poprzez Navisphere ACE Import Intelligence.

Definicje

Q: Co to jest "całkowita należność" i jak oblicza się "wskaźnik należności"?

"Całkowita należność" to suma ceł, podatków i opłat należnych CBP.

"Wskaźnik należności" to całkowita należność podzielona przez wartość towaru, która pomaga pokazać zmiany netto w czasie.

Q: Co oznacza "obserwowany okres"?

"Obserwowany okres" jest najbardziej aktualnym wybranym okresem.

Na przykład, jeżeli w dniu 11.11.2022 r. wybrano okres od początku roku (year-to-date, YTD), to w obserwowanym okresie wyświetlona zostanie aktywność celna od 1.1.2022 r. do 11.11.2022 r., czyli wyniki YTD.

Q: Co to jest "Koszt wyładunku celnego" i jak się go oblicza?

"Koszt wyładunku celnego" to średni koszt płacony za jednostkę miary celnej dla produktu według dostawcy lub kraju pochodzenia. Pokazuje on, gdzie dany produkt można potencjalnie pozyskać taniej od określonych dostawców lub z danych krajów pochodzenia.

Oblicza się go, sumując wszystkie cła, podatki i opłaty należne CBP i dodając wartość towaru, a następnie dzieląc wynik przez jednostkę miary celnej.

Q: Jak oblicza się "średnią dni wolnych"?

Jest to średnia liczba dni, w których C.H. Robinson składa Twoje zgłoszenia przed przybyciem do wejściowego portu celnego.

Na przykład "-3,00" dla transportu morskiego oznacza, że C.H. Robinson dokonuje odprawy celnej Twoich przesyłek na około trzy dni przed przybyciem do portu celnego.

Q: Jak obliczany jest "średni czas przejazdu"?

Jest to średni czas tranzytu między portami, z podziałem na rodzaje transportu lub przewoźników, od portu eksportu do pierwszego portu przybycia.

Q: W jaki sposób obliczany jest mój wskaźnik punktualności?

Zgłoszenie jest uważane za terminowe, jeżeli zostało przekazane zgodnie z wybranym przez Ciebie kluczowym wskaźnikiem wydajności (KPI), albo w dniach przed, albo w dniach po przybyciu do portu wejścia. 

Wyświetlana jest zarówno średnia liczba dni od przybycia do złożenia zgłoszenia, jak i krocząca linia trendu KPI, która pokazuje, jaki procent zgłoszeń spełnia Twój pożądany cel w zakresie terminowości.

Q: Co oznacza "przed przyjazdem" i "po przyjeździe" przy wyborze liczby dni?

Wybór liczby z łącznikiem przed nią (-) oznacza dni przed przybyciem do wejściowego portu celnego. 

Wybór liczby z plusem przed nią (+) oznacza dni po przybyciu do portu celnego. 

Wybór "0" odzwierciedla wpisy złożone w dniu przybycia do portu celnego.

Q: Co oznacza pochodzenie Czy to miejsce, z którego wywozi się towary?

W rozumieniu U.S. Customs Analytics, pochodzenie odnosi się do definicji CBP jako kraju pochodzenia. Na bardzo wysokim poziomie definiuje się go jako "kraj produkcji, wytwarzania lub rozwoju każdego artykułu pochodzenia zagranicznego wwożonego do Stanów Zjednoczonych".

Rozwiązywanie problemów

Q: Do kogo mogę się zwrócić z problemami, pytaniami lub uwagami dotyczącymi U.S. Customs Analytics?

W przypadku pytań lub uwag dotyczących narzędzia U.S. Customs Analytics prosimy o kontakt ze swoim przedstawicielem firmy C.H. Robinson.