Osiągaj cele zrównoważonego łańcucha dostaw

Mierz i redukuj emisje w całym globalnym łańcuchu dostaw bez żadnego wysiłku

Zrównoważony łańcuch dostaw to dobry kierunek

Wydajne łańcuchy dostaw są korzystne zarówno dla firm, jak i środowiska. Usuwając odpady z łańcucha dostaw, możesz zwiększyć wydajność oraz odkryć możliwości redukcji kosztów i emisji.

Zobacz emisje dwutlenku węgla swojej firmy

Możesz łatwo przeglądać emisje dwutlenku węgla w łańcuchu dostaw według środka transportu, lokalizacji i sprzedawcy, aby uzyskać informacje, które pozwolą skoncentrują działania na rzecz ich redukcji.

Analiza porównawcza wydajności

Zobacz zmiany emisji dwutlenku węgla w czasie oraz porównaj swoje wyniki z innymi firmami ze swojej branży oraz szerszego rynku.

Zmniejsz emisje

Uzyskaj wgląd, aby zmniejszyć koszty i emisje dwutlenku węgla – od konsolidacji i zmiany modalnej po przeprojektowanie sieci i redukcję zapasów.

Zacznij korzystać z rozwiązania Emissions IQ™

Dokonaj pomiaru i redukcji emisji dwutlenku węgla dzięki narzędziu samoobsługowemu od Robinson Labs.

Emissions IQ™ automatycznie pobiera Twoje dane, dzięki czemu zyskujesz następujące możliwości:

  • Wgląd w emisje dwutlenku węgla z przesyłek zarządzanych przez C.H. Robinson
  • Ustalenie punkt odniesienia i poprawa wyników z biegiem czasu
  • Podejmowanie szybkich decyzje oraz działań w dowolnym miejscu na drodze do redukcji emisji dwutlenku węgla

Idź o krok dalej: doradztwo i optymalizacja

Odkryj możliwości zwiększenia oszczędności i wydajności przy jednoczesnej redukcji emisji dwutlenku węgla dzięki niestandardowej ocenie łańcucha dostaw. Analizując wszystkie przesyłki w różnych regionach, dostarczane różnymi środkami transportu – uwzględniając te, które nie są zarządzane przez firmę C.H. Robinson – nasi eksperci mogą zapewnić Ci możliwości zwiększenia wydajności:

  • Racjonalizacja sieci
  • Strategie optymalizacji obciążenia i środków transportu
  • Sposoby na redukcję pustych kilometrów

Ogranicz to, co możesz. Skompensuj to czego nie możesz.

Wywieraj wpływ poprzez kompensację emisji dwutlenku węgla z Twojego łańcucha dostaw. Dzięki naszej współpracy z Fundacją Carbonfund.org, wiodącym 501(c)(3) dostawcą rozwiązań klimatycznych typu non-profit , możesz szybko i łatwo osiągnąć swoje cele zrównoważonego rozwoju i cele biznesowe poprzez zakup kredytów, które wspierają projekty o dużym wpływie na środowisko, takie jak efektywność energetyczna, leśnictwo i energia odnawialna. Możesz również kwalifikować się do globalnie akredytowanych wyróżnień, w tym do odznaczenia Carbonfree® Shipping.

Emissions IQ: dane na wyciągnięcie ręki

Funkcje Sustainability IQ, komponenty narzędzia

Analiza bazowa

Zapoznaj się z danymi dotyczącymi emisji według środka transportu, lokalizacji i sprzedawcy, a także liczby ładunków zarezerwowanych u przewoźników z certyfikatem SmartWay.

Podsumowanie danych o emisji

Uzyskaj przegląd danych dotyczących emisji z zakresu 3 według MTCO2e, tonomil lub tonokilometrów, intensywności i środka transportu. Ten raport bazuje na ramach Global Logistics Emissions Council (GLEC).

Kluczowe wskaźniki wydajności

Porównaj swoje wyniki w zakresie emisji z emisjami, których udało Ci się uniknąć dzięki zmianie modalnej, a także odsetek wysyłek zarezerwowanych u przewoźników z certyfikatem SmartWay.

Porównanie rok do roku

Skorzystaj z naszej przewagi informacyjnej, aby porównać swoją wydajność względem wcześniejszych emisji, swoją branżą i wszystkimi nadawcami przesyłek.

Wyzwanie

Jeden z największych sprzedawców sprzętu sportowego używanego na świeżym powietrzu miał na celu zmniejszenie emisji w całym swoim łańcuchu dostaw, aby zrobić kolejny krok ku neutralności w zakresie emisji dwutlenku węgla.

Rozwiązanie

Korzystając z rozwiązania Emissions IQ, firma przeprowadziła pomiar emisji w transporcie towarowym i porównała swoje wyników rok do roku. Narzędzie to ujawniło obszary możliwości redukcji emisji i podjęcie działań poprzez agregację zamówień zakupu, konsolidację i optymalizację środków transportu.

Rezultat

W 2020 roku sprzedawca detaliczny z powodzeniem zredukował emisję dwutlenku węgla o prawie 1,3 mln kg i wyznaczył cele dalszej redukcji w 2021 roku. Te działania mocno ugruntowują jego pozycję jako lidera zrównoważonego rozwoju w swojej branży.

Twoja kolej, aby zwiększyć wyniki

Ustalaj i osiągaj cele zrównoważonego łańcucha dostaw.

Dowiedz się więcej o zrównoważonym łańcuchu dostaw

Raport o stanie zrównoważonego łańcucha dostaw w 2022 r.

SmartWay: szacowanie emisji generowanych przez ładunki LTL

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju

Najczęściej zadawane pytania

P: Co to jest GLEC i dlaczego ważne jest, aby stosować wymagania ramowe GLEC?

Akronim GLEC oznacza Global Logistics Emissions Council. Rada GLEC ustanowiła standardową metodologię stosowaną przez przedsiębiorstwa w celu konsekwentnego obliczania emisji gazów cieplarnianych w globalnych multimodalnych łańcuchach dostaw. Posiadanie akredytacji GLEC potwierdza, że wszelkie obliczenia emisji dwutlenku węgla są zgodne z wymaganiami ramowymi GLEC, dzięki czemu firmy mogą podejmować świadome decyzje biznesowe w celu zmniejszenia emisji.

P: Co to jest przewoźnik z certyfikatem SmartWay i dlaczego należy wybrać go zamiast przewoźnika niecertyfikowanego?

Rejestrując się w programie SmartWay Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA), certyfikowani przewoźnicy mogą udowodnić, że potrafią mierzyć, porównywać i poprawiać wydajność transportu towarowego. Wybór przewoźnika z certyfikatem SmartWay oznacza, że wybierasz przewoźnika wspierającego zrównoważony rozwój łańcucha dostaw poprzez poprawę wydajności.

P: W pomiarze jakich emisji może mi pomóc firma C.H. Robinson?

Dzięki rozwiązaniu Emissions IQ możemy pomóc Ci zmierzyć emisje z zakresu 3-ciego generowane przez transport naziemny zlecany firmie C.H. Robinson.

Dzięki naszym usługom doradczym i optymalizacyjnym możemy dokonać pomiaru – i ułatwić redukcję – emisji z zakresu 1, 2 i 3 w ramach całego globalnego łańcucha dostaw.

Odwiedź stronę agencji EPA, aby uzyskać więcej informacji na temat trzech rodzajów emisji gazów cieplarnianych.

P: Czy firma C.H. Robinson może mi pomóc w ustaleniu celów zrównoważonego rozwoju?

Tak. Eksperci z naszej globalnej sieci mogą wspólnie z Tobą określić możliwe do osiągnięcia cele oraz określić wykonalne działania, które pomogą je zrealizować.

P: Czym metodologia ramowa GLEC różni się od protokołu Greenhouse Gas Protocol?

Ramy GLEC są zgodne z wymaganiami protokołu GHG i zostały uznane ze stworzone w oparciu o protokół GHG. Są przeznaczone do stosowania wraz ze standardami firmowymi.

P: Czy mogę korzystać z obliczeń emisji w ramach rozwiązania Emissions IQ w moim bieżącym raporcie Carbon Disclosure Project (CDP)? W jaki sposób mogę jeszcze wykorzystać te dane?

Tak. Emissions IQ korzysta z ram GLEC Framework, które są zatwierdzoną metodologią raportowania CDP, dostępną w opcjach listy rozwijanej w platformie Online Response System (ORS). Klienci mogą przesyłać dane dotyczące emisji akredytowane przez GLEC w odpowiedzi CDP, jak również wszelkie inne badania lub ramy sprawozdawcze wymagające danych dotyczących emisji.

P: Czy istnieje dodatkowa opłata za dostęp do danych o emisjach generowanych przez moje przesyłki od firmy C.H. Robinson?

Nie. Wszystkie dane dotyczące Twoich przesyłek od firmy C.H. Robinson są bezpłatne i możesz je pobrać w dowolnym momencie. Za przesyłanie danych ze źródeł zewnętrznych lub za dodatkową analizę pobierana jest dodatkowa opłata.

P: Na jakim etapie drogi do zrównoważonego rozwoju/ESG znajduje się firma C.H. Robinson?

Zrównoważony rozwój jest ważny dla firmy C.H. Robinson. Jesteśmy zobowiązani do stosowania odpowiedzialnych praktyk biznesowych, które pomagają wywierać wpływ na nasze społeczności, pracowników oraz całą planetę. Dowiedz się więcej o naszych firmowych inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju.