Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa łańcucha dostaw

Usprawnienie Twojej podróży CTPAT

Partnerstwo celno-handlowe przeciwko terroryzmowi (Customs Trade Partnership Against Terrorism - CTPAT) to partnerstwo rządu i sektora prywatnego, którego celem jest ochrona łańcuchów dostaw przed ukrywaniem broni terrorystycznej, przemytu i innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu USA.

Jednak wiedza o tym, jak uzyskać lub zachować zgodność z kryteriami bezpieczeństwa (MSC), może być przytłaczająca. Możemy pomóc. Zaufaj naszym ekspertom ds. bezpieczeństwa łańcucha dostaw, którzy zwiększą skuteczność i zgodność Twoich operacji dzięki CTPAT.

Ustal, czy program CTPAT jest dla Ciebie odpowiedni

Dołączając do programu, nie tylko Twój łańcuch dostaw będzie bardziej bezpieczny, ale członkowie CTPAT mogą zyskać dodatkowe korzyści.

 • Ograniczenie ryzyka
 • Niższe kary finansowe
 • Szybsze przekraczanie granic
 • Dedykowany przedstawiciel
 • Kredyt systemu namierzania CBP

 • Usprawnione operacje
 • Zwiększone bezpieczeństwo ładunków
 • Niższe ryzyko utraty, uszkodzenia, kradzieży
 • Zwiększona wydajność łańcucha dostaw
 • Zoptymalizowane wewnętrzne/zewnętrzne zarządzanie aktywami

Pomoc w uzyskaniu certyfikatu CTPAT

Aby uzyskać certyfikat CTPAT, należy spełnić kilka wymagań. C.H. Robinson oferuje następujące usługi, aby pomóc Twojej firmie w procesie uzyskania i utrzymania certyfikacji. Nie widzisz usługi na liście? Nasz zespół ds. polityki handlowej dostosuje usługi doradcze CTPAT do Twoich potrzeb.

Ocena partnerów biznesowych

C.H. Robinson oceni wskazanych partnerów biznesowych Twojej firmy. Wszystkie firmy, które nie dostarczyły dowodu uczestnictwa w CTPAT lub wzajemnie uznanej zagranicznej inicjatywie bezpieczeństwa, wypełnią dostosowany formularz oceny C.H. Robinson CTPAT oraz, w razie potrzeby, wniosek o podjęcie działań naprawczych.

Polityka i procedury przeglądu

Konsultanci C.H. Robinson dokonają przeglądu kopii Twoich polityk, procedur i innej dokumentacji programu bezpieczeństwa w celu potwierdzenia, że są one aktualne i zgodne ze standardami CTPAT. Jeśli Twoje procedury nie spełniają wymogów CTPAT, C.H. Robinson pomoże je opracować lub zaktualizować.

Ocena ryzyka

Zapewniamy szczegółową ocenę ryzyka, która dotyczy zewnętrznych zagrożeń dla procedur bezpieczeństwa łańcucha dostaw Twojej firmy — terroryzmu, przemytu, przestępczości zorganizowanej i innych czynników — oraz sposobu w jaki Twoja firma i/lub zagraniczni dostawcy będą reagować na tego typu utrudnienia.

Obsługa profili bezpieczeństwa

Jeśli Twoja firma jest nowa w programie CTPAT, możemy pomóc w opracowaniu profilu bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami CBP. Jeśli już uczestniczysz w programie, zaufaj naszym ekspertom, którzy sprawdzą Twój profil bezpieczeństwa pod kątem ciągłych aktualizacji.

Przygotowanie i wsparcie w zakresie walidacji

Spotkania walidacyjne z CBP wymagają odpowiedniego przygotowania, zarówno ze strony personelu firmy, jak i dowodów na wdrożenie Twojego programu. C.H. Robinson może pomóc Twoim amerykańskim i/lub zagranicznym oddziałom poczuć się pewnie przed zbliżającymi się spotkaniami walidacyjnymi.

Szkolenie CTPAT

Upewnij się, że pracownicy Twojej firmy są w pełni świadomi swoich obowiązków w zakresie zgodności z procedurami CTPAT. C.H. Robinson może opracować dostosowane materiały szkoleniowe i przeprowadzić szkolenia dla odpowiednich działów.

Natychmiastowe wsparcie CTPAT

Uzyskanie certyfikatu CTPAT to nie koniec Twojego udziału w programie. CTPAT to program ciągłego doskonalenia. W razie potrzeby uzyskasz wsparcie przy wdrażaniu bieżących zmian i aktualizacji, które wzmocnią istniejący program.

Ochrona łańcucha dostaw. Zacznij już dziś.

Dołącz do tysięcy firm uczestniczących w programie CTPAT i czerpiących z niego korzyści. Nasi eksperci są gotowi do pomocy.

Często zadawane pytania

Q: Co jest wymagane, aby uzyskać certyfikat CTPAT?

Aby uzyskać certyfikat CTPAT należy:

 • Spełnić podstawowe kryteria bezpieczeństwa (MSC) dla określonego rodzaju działalności
 • Przeprowadzić i udokumentować ocenę ryzyka w celu identyfikacji słabych punktów
 • Udokumentować formalne procedury w celu zrealizowania i monitorowania standardów bezpieczeństwa CTPAT
 • Przekazać te informacje CBP w ramach swojego profilu bezpieczeństwa.
 

Q: Jakie są oczekiwania wobec certyfikowanych członków CTPAT?

Po uzyskaniu certyfikatu CTPAT należy:

 • W ciągu 1 roku od certyfikacji: Zorganizuj spotkanie walidacyjne CBP, aby potwierdzić wdrożenie wszystkich praktyk i procedur.
 • Corocznie: Aktualizuj profil bezpieczeństwa
 • Co 3-5 lat: Organizuj spotkania rewalidacyjne CBP, aby potwierdzić, że wszystkie praktyki i procedury są nadal stosowane.

Q: Jakie są różnice w poziomach CTPAT?

Istnieją trzy poziomy uczestnictwa w programie CTPAT. Wszyscy uczestnicy zostaną przydzieleni do jednego poziomu w zależności od tego, na jakim etapie procesu się znajdują:

 • Poziom 1: CBP zatwierdza certyfikację do programu CTPAT.
 • Poziom 2: Uczestnik pomyślnie ukończył proces spotkania walidacyjnego.
 • Poziom 3: Uczestnik spełnia wymagania i wdraża najlepsze praktyki biznesowe.