Logistyka projektów: Usługi oceny ryzyka

Zmniejsz ryzyka poprzez planowanie projektu

Unikanie niepotrzebnych kosztów, nieefektywności i innych zakłóceń w realizacji dużych projektów oznacza, że musisz zrozumieć, które ryzyka są priorytetowe. 

Dzięki wstępnej analizie możemy ocenić każdy etap Twojego projektu — od planowania i wdrażania po realizację.Następnie wspólnie opracowujemy kompleksowy plan projektu, który uwzględnia potencjalne zagrożenia, ograniczenia budżetowe, poziomy jakości usług i inne czynniki, aby Twój projekt transportowy był realizowany zgodnie z planem i budżetem.

Jak działa nasza ocena ryzyka w logistyce projektów?

Kluczem do spełnienia norm bezpieczeństwa i harmonogramów budowy — przy jednoczesnym zachowaniu budżetu — jest nasz sprawdzony sześcioetapowy model realizacji i kompleksowe plany projektu.

Odkrycie

Zidentyfikuj cele projektu i zadania niezbędne do ich osiągnięcia.

 • Określ interesariuszy projektu
 • Zbierz i przeanalizuj informacje o projekcie
 • Zbadaj wymagania i cele biznesowe

Ocena ryzyka

Określ ryzyko z wyprzedzeniem w celu promowania bezpieczeństwa przy jednoczesnej kontroli kosztów.

 • Zezwolenia
 • Analiza kosztów
 • Plany transportowe
 • Badania terenu i trasy

Struktura podziału pracy

Ustal jasne oczekiwania, przeprowadzając dogłębne badania logistyczne.

 • Badania inżynieryjne
 • Ocena usług
 • Ankiety dotyczące miejsca pochodzenia i miejsca docelowego
 • Wymagania bankowe/finansowe
 • Badania geograficzne, klimatyczne, politologiczne i kulturoznawcze

Analiza cenowa

Dostosuj się do swoich celów kosztowych i porównaj ceny rynkowe.

 • Wyceny
 • Wskaźniki rynkowe
 • Badanie trendów i porównywanie danych

Kontrola jakości

Utrzymuj wysoki poziom usług przez cały czas trwania projektu.

 • Planowanie odpowiedzi na incydenty
 • Przegląd kwalifikacji przewoźnika
 • Monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności

Kontrolowana realizacja i raportowanie

Monitoruj przestrzeganie ustalonego planu realizacji.

 • Widoczność online
 • Raportowanie dzienne i tygodniowe
 • Aktualizacje dotyczące ciągłego doskonalenia

Czy jesteś gotowy do analizy projektu?

Zmniejszaj ryzyka dzięki ekspertom, którzy je rozumieją.Uzyskaj dogłębną analizę i uchwyć każdy aspekt swojego projektu.