Utrzymuj łańcuch chłodniczy

Uzyskaj publikację

https://www.chrobinson.com/pl-pl/resources/resource-center/white-papers/maintain-the-cold-chain/

SZEŚĆ NAJLEPSZYCH PRAKTYK ŁAŃCUCHA DOSTAW DLA ŁADUNKÓW WRAŻLIWYCH NA TEMPERATURĘ

Transportowanie ładunków wrażliwych na temperaturę — od produktów rolnych i farmaceutycznych po kwiaty i mrożonki — zwiększa złożoność, pilność i odpowiedzialność łańcuchów dostaw. Poza wpływem na wynik finansowy, niewłaściwie zarządzany łańcuch chłodniczy może prowadzić do poważnych problemów z jakością i bezpieczeństwem. Dzięki dostosowaniu najlepszych praktyk łańcucha dostaw do wrażliwych łańcuchów chłodniczych, spedytorzy na całym świecie mogą ograniczyć ryzyko i lepiej kontrolować wynik końcowy.

Dowiesz się:

  • Zapewnij sobie odpowiednią wiedzę
  • Określ wymagania dotyczące pojemności
  • Ustal jasne oczekiwania na początku procesu
  • Dziel odpowiedzialność przy załadunku i rozładunku
  • Równoważ koszty i technologię
  • Wprowadź standardowe procedury operacyjne (SOP)
  • Osiągnij długotrwały sukces w temperaturze kontrolowanej
  • 5 pytań, które należy zadać dostawcy łańcucha chłodniczego