Utrzymuj budżet transportu towarowego na właściwym poziomie: Najważniejsze przyczyny niepowodzeń przewodnika po trasach i jak ich uniknąć

Zapobieganie przekroczeniu budżetu na przewozy ciężarowe

Dla nadawców, którzy mają nadzieję na uzyskanie jak najlepszej akceptacji oferty z Twojego przewodnika po trasach, w badaniach zidentyfikowano kilka kluczowych czynników związanych z przekroczeniem budżetu na przewozy ciężarowe. Ponieważ czynniki takie jak warunki rynkowe i duże wahania wolumenu na trasach odgrywają rolę w niepowodzeniach przewodnika po trasach, sprawdzamy, kiedy należy łączyć nieprzewidywalne trasy i ładunki. Analizujemy również potencjał mini ofert na nieefektywne trasy przewozu ładunków ciężarowych, aby pomóc Ci w zmieszczeniu się w budżecie na przewozy ładunków ciężarowych.


Dlaczego budżety transportowe zawodzą: reagowanie na wiedzę o rynku przewozów towarowych

W przypadku niepowodzeń budżetowych w transporcie najczęściej mamy do czynienia z kombinacją czynników, a nie z pojedynczym wpływem. Zmienność popytu jest bezpośrednio skorelowana z przyjęciem pierwszego przetargu i zapłaceniem tego, co zostało zaplanowane. Trasy o niespójnym wolumenie są głównym czynnikiem przyczyniającym się do potencjalnego przekroczenia budżetu przez nadawców. W związku z tym te trasy wymagają większej uwagi i wnikliwości w trendy na rynku przewozów towarowych podczas procesu budżetowania, aby ograniczyć potencjalne pułapki budżetowe.

Przy tej grupie bardzo zmiennych czynników wpływających na to, czy nadawcy mieszczą się w swoich budżetach, czy też nie, pojawia się jedno ważne pytanie: Czy liczba przetargów w okresie budżetowym może poprawić wydajność wysyłek w Twoim przewodniku po trasie?


Efektywna wysyłka z przewodnikiem po trasie

W ramach standardowego procesu nadawcy przedstawiają swoje wymagania dotyczące ładunku, tworząc zapytanie ofertowe (RFP) dla swojego przewodnika po trasach. Następnie RFP przechodzi do licytacji, której celem jest przyznanie prognozowanych wolumenów przewozów, które uzyskają niemalże perfekcyjną akceptację w pierwszym przetargu. Odchylenia od pierwotnych planów u klientów dostawcy usług transportowych oznaczają jednak, że dostawca usług transportowych musi często umieszczać kierowców i ciężarówki na nieplanowanych rynkach z nieplanowanymi wolumenami. To powoduje, że trudno jest przyjąć oferty, ponieważ kierowcy i ciężarówki nie są na rynkach, które były planowane w momencie RFP i przyznawania zamówień.

Plany popytowe nadawców są prognozą i mogą się zmieniać w ciągu roku. Jedną przewidywalną rzeczą w prognozach jest to, że zawsze się zmieniają — to po prostu kwestia tego, jak daleko zmienią się od pierwotnej prognozy. Te odchylenia mogą być często większe, niż firmy transportowe są w stanie zaplanować i do których mogą się dostosować. Kluczem do poprawy akceptacji pierwszego przetargu jest przewidywalny popyt. Tam, gdzie trudno jest określić popyt, należy ustalić strategię wytyczania tras z uwzględnieniem elastyczności, a także budżet z pewnymi wariantami.

Elastyczność ma również decydujące znaczenie, gdy chodzi o reagowanie na warunki rynkowe. Udowodniono to, gdy badacze z MIT przeanalizowali dane transakcyjne dotyczące ładunków ciężarowych w USA od siedmiu klientów z czterech lat. Dane dostarczone przez TMC obejmowały okres od III kwartału 2015 r. do II kwartału 2019 r. i dotyczyły przesyłek o długości ponad 250 mil oraz przesyłek kontenerem standardowym. Warto również zauważyć, że siedmiu nadawców biorących udział w badaniu zostało wybranych, ponieważ ich częstotliwość RFP była wyraźna i wzorcowa, w przeciwieństwie do innych nadawców w zbiorze danych, którzy mieli zdecydowanie mniej wyraźną częstotliwość RFP. Chociaż liczba nadawców objętych badaniem była stosunkowo niewielka, badacze MIT uznali, że ze względu na wielkość zbioru danych o transakcjach i różnorodność tras (pary O-D) jest to nadal statystycznie istotny podzbiór.

Stan rynku jest najbardziej znaczącym wskaźnikiem prawdopodobieństwa przekroczenia budżetu na transport ciężarowy.


Na podstawie danych badacze byli w stanie stwierdzić, że kondycja rynku jest najbardziej znaczącym wskaźnikiem prawdopodobieństwa przekroczenia budżetu na transport ciężarowy. To, czy obecny rynek przewozów ma tendencję do nadmiaru lub niedoboru podaży, czy też znajduje się w okresie przejściowym, wpłynie na Twoją zdolność do utrzymania się w budżecie. W okresach przejścia z rynku łagodnego (z nadwyżką podaży) na rynek napięty (z niedoborem podaży) prawdopodobieństwo przekroczenia budżetu na przewozy ciężarowe jest 2,5 razy większe niż w odwrotnym przypadku, gdy przechodzimy z rynku napiętego do łagodnego. Na łagodnym rynku istniało 81% prawdopodobieństwa, że plany będą na poziomie lub poniżej budżetu. W przypadku napiętego rynku prawdopodobieństwo to wynosiło 52%. Poza tymi wstępnymi ustaleniami zauważono, że łączny efekt dodatkowych niekorzystnych atrybutów napiętego rynku jeszcze bardziej zwiększa ryzyko przekroczenia planu.

Kolejnym kluczowym czynnikiem w przewidywaniu sukcesu budżetowego nadawców jest zmienność wolumenu trasy. Duże wahania wolumenu na trasach są drugim co do wielkości wskaźnikiem potencjalnego przekroczenia budżetu. Trasy o niespójnym natężeniu ruchu będą wymagały większej uwagi podczas procesu budżetowania, aby zmniejszyć możliwości przekroczenia budżetu. Zajęcie się trasami o słabych wynikach zwiększa prawdopodobieństwo akceptacji pierwszego przetargu i ogólnej realizacji budżetu.

Duże wahania wolumenu na trasach są drugim co do wielkości wskaźnikiem potencjalnego przekroczenia budżetu.


3 czynniki wpływające na przekroczenie budżetu ciężarówek i jak na nie reagować

Na podstawie badań MIT można stwierdzić, że istnieją trzy podstawowe kwestie, które wpływają na wyniki przyjmowania ofert:

  1. Cykl rynkowy: Czy rynek jest łagodny (nadwyżka podaży), czy napięty (niedobór podaży), czy też znajduje się w okresie przejściowym.
  2. Planowane wzorce popytu od nadawców, które nie do końca się realizują.
  3. Wzorce przetargów, które dokładnie odwzorowują plany wydarzeń związanych z zamówieniami, dają w efekcie lepiej działające przewodniki po trasach.

Widać wyraźnie, że przewodniki po trasach wymagają ciągłej uwagi, aby odnieść sukces. Ponadto mini przetargi na przewozy towarowe, będące częścią stałej strategii zaangażowania w ciągu roku, w przeciwieństwie do corocznych lub kwartalnych przetargów, są ważnym elementem strategicznym dla tras o nieprzewidywalnym wolumenie.


Mini-oferty przewozowe: ważne narzędzie

Dbanie o przewodnik po trasach poprzez zajęcie się nieefektywnymi trasami dzięki współpracy z dostawcami lub mini-oferty przyniesie wyniki lepsze niż pozostawienie nieefektywnych tras samym sobie.


Poniższe zalecenia pozwolą nadawcom, jak również firmom transportowym, na utrzymanie budżetów transportowych:

  • Zbuduj odporność w przewodniku po trasach dla wszystkich rynków, ale przede wszystkim dla rynków napiętych
  • Tam, gdzie to możliwe, wygładź schematy przetargów na przesyłki, aby zwiększyć przewidywalność kosztów frachtu
  • Twórz plany dla rynków, które nie są w równowadze za pomocą konkretnych strategii przewodnika po trasach i rynku spot
  • Zajmij się niedostatecznie wydajnymi trasami poprzez częstsze mini oferty przewozowe lub aktywne zaangażowanie się w sprawy głównych dostawców

Twoje źródło dla strategii wysyłkowej przewodnika po trasach

Dbanie o przewodnik po trasach zwiększa prawdopodobieństwo realizacji budżetu na transport ciężarowy. Mini-licytacja nieefektywnych tras przewozów ciężarowych pozwala zapewnić, że budżety na przewozy ciężarowe zostaną zrealizowane. Zaangażowanie ekspertów firmy C.H. Robinson w strategię i planowanie transportu zapewnia zbadane i sprawdzone w praktyce spostrzeżenia, które prowadzą do najwyższego możliwego sukcesu w obszarze transportu.Autorzy
Steve Raetz, dyrektor ds. badań i analizy rynku, C.H. Robinson
Mathew Leo, główny konsultant analityczny, C.H. Robinson
Fiorella Mete, doktor, inżynier łańcucha dostaw, TMC, oddział C.H. Robinson
Andrew Welch, Global Account Manager, TMC, oddział C.H. Robinson
Venkateswara Rao Bandaru, magister nauk stosowanych MIT-CTL w zakresie łańcucha dostaw, student
Emilio Dolci, magister nauk stosowanych MIT-CTL w zakresie łańcucha dostaw, student zarządzania
Angela Acocella, doktor, badacz w ramach stażu podoktorskiego, Tilburg University
Chris Caplice, doktor, starszy naukowiec, MIT-CTLO nas

C.H. Robinson rozwiązuje problemy logistyczne dla firm na całym świecie i w różnych branżach, od tych najprostszych po najbardziej złożone. Zarządzanie 20 milionami operacji transportowych dotyczących towarów o łącznej wartości sięgającej 30 miliardów USD czyni z nas jedną z największych na świecie platform logistycznych. Nasza globalna oferta produktów przyspiesza procesy handlowe, by bez przeszkód dostarczać produkty i towary napędzające światową gospodarkę. Dzięki systemowi zarządzania transportem multimodalnym i doświadczeniu w tej dziedzinie możemy wykorzystywać naszą przewagę informacyjną, by dostarczać bardziej inteligentne rozwiązania dla 100 000 klientów oraz 96 000 przewoźników kontraktowych. Nasza technologia opracowana została przez ekspertów i dla ekspertów w dziedzinie łańcucha dostaw, co pozwala na szybsze wprowadzanie bardziej istotnych usprawnień w firmach naszych klientów. Jako odpowiedzialny obywatel świata z dumą przeznaczamy miliony dolarów na wparcie spraw ważnych dla naszej spółki, Fundacji i pracowników.

O TMC, oddziale C.H. Robinson

Globalne łańcuchy dostaw stają się coraz bardziej skomplikowane. Firmy potrzebują najnowszych technologii i specjalistycznej wiedzy branżowej, aby móc dokonać postępu i wyprzedzać konkurencję. W dziale TMC firmy C.H. Robinson rozumiemy, co sprawia, że łańcuchy dostaw są szybsze, silniejsze i bardziej wydajne. Jako lider w globalnym zarządzaniu logistyką łączymy wiedzę branżową z naszą globalną platformą technologiczną Navisphere®, aby wspierać najbardziej złożone łańcuchy dostaw na świecie. Nasi eksperci ds. logistyki znajdują się w sześciu lokalizacjach Control Tower® na całym świecie: w Amsterdamie, Chicago, Monterrey, São Paulo, Seattle, Szanghaju i Wrocławiu. Ta sieć biur Control Tower®, wspierana przez naszą platformę technologiczną, łączy naszych klientów z ich dostawcami i partnerami w łańcuchu dostaw. Nasi klienci korzystają z tych możliwości w zarządzaniu swoją logistyką w ponad 170 krajach na świecie i w ramach wszystkich rodzajów transportu.

O Center for Transportation & Logistics MIT

MIT Center for Transportation & Logistics to dynamiczne środowisko zorientowane na rozwiązania, w którym studenci, wykładowcy i liderzy branży łączą swoją wiedzę i doświadczenie, aby rozwijać edukację i badania w zakresie łańcucha dostaw. Jako niezależne centrum, CTL koordynuje ponad 100 badań nad łańcuchem dostaw w kampusie MIT i na całym świecie oraz kształci studentów i liderów korporacyjnych w zakresie podstawowych zasad zarządzania łańcuchem dostaw. Od momentu powstania w 1973 roku CTL dąży do zmiany sposobu funkcjonowania świata poprzez wprowadzanie innowacji w kluczowych branżach i usługach poprzez zarządzanie łańcuchem dostaw.