Zagregowane trasy nisko wolumenowe, niższe koszty transportu

Przeczytaj pełną publikację

https://www.chrobinson.com/pl-pl/resources/resource-center/white-papers/aggregate-low-volume-lanes-lower-transportation-costs/

Łączenie tras może poprawić stawki i usługi frachtowe

Udany i strategiczny sezon przetargowy na ładunki ciężarowe to coś więcej niż tylko złożenie oferty z najniższą możliwą stawką. Kiedy nadawcy wysyłają zapytania ofertowe, w których proszą o wycenę od punktu do punktu dla ładunków długodystansowych (wysyłanych na dystans ponad 250 mil od punktu początkowego do docelowego), często skutkuje to powstaniem wielu tras o bardzo niskim – i potencjalnie nieprzewidywalnym – wolumenie.

Badania przeprowadzone w Center for Transportation & Logistics MIT wykazały, że 85,5% z 500 000 ładunków długodystansowych było rozprowadzanych na trasach, na których przewożono mniej niż 15 ładunków rocznie. Agregacja tych tras nisko wolumenowych może pomóc przewoźnikom w optymalizacji sieci, zwiększyć atrakcyjność tras dla przewoźników wysokiej jakości i zapewnić korzystniejsze ceny kontraktowe.

Należy pamiętać, że agregacja nie oznacza dodawania nowych przesyłek do trasy. Chodzi raczej o przeprojektowanie granic tras w miejscu nadania i miejscu docelowym w celu włączenia większej liczby ładunków niż te, które już istnieją w portfolio firmy. Agregację można osiągnąć:

  • Między regionem a punktem
  • Między punktem a regionem
  • Między regionem a regionem

Oprócz omówienia możliwości projektowania agregacji tras, niniejszy artykuł wyjaśnia dwa podejścia sprawdzane przez badaczy MIT w ramach tego projektu:

  • Łączenie tras nisko wolumenowych, które znajdują się blisko miejsca początkowego i docelowego.
  • Łączenie tras nisko wolumenowych, które znajdują się blisko tras wysoko wolumenowych.