Czy jest Managed TMS?

Czy dokonujesz oceny swojej strategii zarządzania transportem?Oprócz tego, że warto jest dokładnie poznać oprogramowanie TMS lub rozwiązania outsourcingowe 3PL, spedytorzy powinni być świadomi tej nowej i atrakcyjnej usługi.

Outsourcing 3PL jest opłacalną opcją dla wielu spedytorów, ale co zrobić, jeśli zachowanie kontroli nad przewoźnikami jest nadal podstawową strategią?Z drugiej strony liczba pracowników jest niewystarczająca i taktyczna obsługa oprogramowania TMS może nie być sposobem na najlepsze wykorzystanie czasu pracowników.Nie jesteście sami.Zobacz, z czym zmierzyła się firma Boise Incorporated: „Pracowaliśmy od dłuższego czasu, aby ulepszyć usługi świadczone naszym klientom i nigdy nie byliśmy w stanie sami tego osiągnąć.Jednym z powodów tej sytuacji, jak sądzę, było to, że po prostu nie mieliśmy zasobów ani systemów, aby móc zarządzać wszystkimi tymi przewoźnikami w całym kraju”.

To częsta pułapka w przypadku inwestycji w TMS.Osiąga się krótkoterminowe oszczędności kosztów, możliwość uzyskania kolejnych lub trwałych oszczędności nie pojawiają się każdego roku.Istnieje inna alternatywa, która wypełnia lukę między outsourcingiem 3PL a in-sourcingiem za pośrednictwem oprogramowania TMS — Managed TMS to połączenie oprogramowania TMS i Managed Services.Zachowaj kontrolę nad kluczowymi funkcjami, takimi jak negocjacje z operatorami, przeznacz więcej czasu pracowników na wartościową pracę strategiczną, a wszystko to przy niskich nakładach kapitałowych, możliwości szybkiego wdrożenia rozwiązań i uzyskania realnych, trwałych oszczędności kosztów

Usługa, która przejmuje obsługę procedur i zapewnia wiedzę ekspercką w miejscu, gdzie możliwości tradycyjnego oprogramowania się wyczerpują.

„Mamy tutaj przykład doskonałego rozwiązania hybrydowego oferowanego przez firmę C.H. Robinson, które daje klientom możliwość samodzielnej realizacji procesu wysyłki, a jednocześnie zlecenia innych aspektów tego procesu firmom zewnętrznym, a nawet przekazać tę technologię na zewnątrz”.

Co powiedziałbyś osobie rozważającej korzystanie z Managed TMS?

„Powiedziałbym im, że jeśli są zainteresowani uwiarygodnieniem przed kientami solidności świadczonych przez siebie usług, jeśli są zainteresowani zarządzaniem kosztami, a nie mogą tego dokonać we własnym zakresie lub nie dysponują odpowiednią technologią, to właśnie jest to rozwiązanie w sam raz dla nich.W szczególności jeśli spojrzymy na sprawy z punktu widzenia transakcji, płaci się tylko za to, co zostało wykorzystane i jest to wielkim plusem”.

Zarządzanie transportem nie jest już drogą dwukierunkową zarządzaną przez TMS, ale istnieje trzecia droga — polega ona na równoważeniu luki rynkowej między oprogramowaniem TMS a outsourcingiem 3PL.

Czy została ona uwzględniona na Twojej mapie drogowej w zakresie logistyki?

Hybrydowe rozwiązanie logistyczne integrujące doświadczenie osób trzecich

Wdrażając system zarządzania transportem, oczekuje się rezultatów. Jednak taktyczne działanie oprogramowania może hamować rozwój, a oszczędności mogą być krótkoterminowe.

Managed TMS® to połączenie oprogramowania TMS i usług zarządzanych, rozszerzające Twoje możliwości dzięki wiedzy i technologii firm trzecich.Z tego filmu dowiesz się, w jaki sposób Managed TMS wypełnia lukę między outsourcingiem 3PL a insourcingiem za pośrednictwem oprogramowania w momencie, gdy możliwości tradycyjnego oprogramowania się wyczerpują.

Posłuchaj eksperta ds. logistyki Adriana Gonzaleza z firmy Boise Inc. wypowiadającego się na temat tego innowacyjnego rozwiązania hybrydowego. Howard Lortz korzystał z Managed TMS, aby zapewnić sobie lepszą obsługę klienta, zarządzanie kosztami i poszerzyć swoje możliwości.

Dowiedz się więcej o systemie Managed TMS i o tym, jak twoja firma może wykorzystać swoje możliwości.