TMC Global Control Towers

Żyjemy w świecie zamieszkanym przez siedem miliardów ludzi i liczba ta nadal wzrasta, a najszybszy wzrost liczby ludności odnotowywany jest rynkach wschodzących.Aby firmy mogły dotrzymywać kroku konkurencji i czerpać korzyści ze zmieniającego się krajobrazu rynkowego, konieczne jest przejście z liniowego łańcucha dostaw na łańcuch o charakterze elastycznym i globalnym.Aby sprostać zmieniającym się wymaganiom, spedytorzy polegają teraz na logistyce wielokanałowej, wykorzystującej każdy rodzaj transportu.Jest to złożony system, który sprawia, że widoczność i kontrola łańcucha dostaw są znacznie większym wyzwaniem.Spedytorzy potrzebują obecnie globalnych technologii, aby zapewnić sobie lepszą widoczność i kontrolować sytuację.TMC to sieć wież kontrolnych, która zapewnia pełny wgląd w cały łańcuch dostaw, poprawiając widoczność przesyłek, czynników generujących koszty i usługi, a także zapewnia stałą łączność z partnerami w łańcuchu dostaw, niezależnie od tego, czy znajdują się po drugiej stronie drogi lub na drugim końcu świata.Uzyskujesz dostęp do wiedzy fachowej umożliwiającej lepszą realizację zadań w danym regionie dzięki znajomości lokalnych języków, sieci i przepisów handlowych.A połączenie naszych wież kontrolnych to jedna wspólna platforma technologiczna: Navisphere.Platforma Navisphere wdrożona za pośrednictwem chmury umożliwia wirtualne zarządzanie złożonymi elementami fizycznego łańcucha dostaw dzięki temu, że Navisphere łączy się z naszymi globalnymi wieżami kontrolnymi. Klient ma do dyspozycji jedną wspólną platformę, która zapewnia informacje na temat regionalnych uwarunkowań językowych i walutowych.Poziom złożoności dzisiejszego rynku globalnego jest wyższy niż nawet dekadę temu.Dzięki lokalizacji wież kontrolnych połączonych przez Navisphere możesz uzyskać niezrównaną przewagę na globalnym rynku, dysponując widocznością i zdolnością kontroli.Konieczne jest efektywne zarządzanie swoim łańcuchem dostaw.

TMC Global Control Towers

Złożone, globalne łańcuchy dostaw wymagają widoczności, zwinności i wiedzy fachowej w różnych działach firmy, metodach realizacji i krajach prowadzenia działalności.W miarę jak Twoja firma rośnie i rozszerza się na nowe, wschodzące rynki, kluczowe znaczenie ma centralizacja kontroli i informacji w całym łańcuchu dostaw.Nasza sieć globalnych lokalizacji Control Tower®, połączonych jedną platformą technologiczną, optymalizuje sieci łańcucha dostaw, usprawnia komunikację i łączność między dostawcami usług logistycznych oraz poprawia terminowość dostaw i czasy cyklu w Twojej organizacji.