STIHL wprowadza usprawnienia w biznesie, korzystając z analizy łańcucha dostaw

[Mike Broz, starszy kierownik ds. logistyki i dystrybucji STIHL] Stihl jest numerem jeden wśród sprzedawców elektronarzędzi do zastosowań zewnętrznych w Stanach Zjednoczonych, a także jest również numerem jeden wśród światowych sprzedawców pił łańcuchowych. C.H. Robinson jest naszym głównym dostawcą usług logistycznych. Faktycznie zapewniają nam kompleksowy system zarządzania transportem. Pomagają nam dostarczać nie tylko dane analityczne w celu usprawnienia usług, ale także pomagają w zarządzaniu wydatkami.

[Matt Blanchard, menedżer ds. klientów strategicznych C.H. Robinson] C.H. Robinson zapewnia globalny pakiet usług w zakresie ładunków ciężarowych w Ameryce Północnej i Europie, przesyłek drobnicowych w transporcie morskim i usługi intermodalne.

[Mike] Odnotowaliśmy ogromny wzrost popytu , gdy ludzie ponownie odkryli swoje podwórka domowe. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie zwiększyliśmy liczbę pracowników, poszerzyliśmy nasze zdolności produkcyjne , jak również rozbudowaliśmy nasze plany logistyczne w celu obsługi zwiększonego zainteresowania klientów.

[Kara Moen, kierownik ds. technologii informatycznych STIHL] Jedną z kwestii, którą musieliśmy przeanalizować było osiągnięcie większej wydajności przy użyciu własnych systemów w taki sposób, aby zaspokoić popyt.

[Mike] Rola, jaką odegrała firma C.H. Robinson była ogromna. Była dla nas partnerem na każdym etapie naszego cyklu rozwoju.

[Matt] C.H. Robinson dysponuje wiedzą fachową, danymi i skalą , które zapewniają firmie Stihl przewagę informacyjną.

[Kara] Myślę, że jednym z kluczowych rozwiązań, które przyniosły korzyści firmie Stihl INC, jest symulacja modeli, które udało nam się wykorzystać za pośrednictwem C.H. Robinson. Tak więc C.H. Robinson korzysta z naszych danych historycznych, stosuje rzeczywiste dane cenowe pochodzące z rynku i pozwala nam przeanalizować bieżące i długoterminowemu planowanie. Gromadzi informacje, tworzy bardziej predykcyjne modele i przedstawianie sugestii na przyszłość.

[Mike] System Navisphere® firmy C.H. Robinson jest całkowicie zintegrowany z naszym systemem ERP. Co godzinę pozwala nam to na bezproblemową komunikację z tysiącami punktów przesyłających dane. Bez tej możliwości; nie bylibyśmy w stanie funkcjonować i wprowadzać ulepszenia, których dokonaliśmy.

[Kara] Jedną z zalet technologii firmy C.H. Robinson jest fakt, że technologia ta została stworzona przez firmę posiadającą wiedzę na temat branży. Nie jest to firma programistyczna sprzedająca oprogramowanie. To lider w branży, który opracował oprogramowanie. Przekroczyliśmy już cele, które sobie wyznaczyliśmy w zakresie oszczędności i wydajności.

STIHL wprowadza usprawnienia w biznesie, korzystając z analizy łańcucha dostaw

Firma STIHL, znana ze swoich pił łańcuchowych i urządzeń elektrycznych przeznaczonych do użytku na zewnątrz, wykorzystuje swoją przewagę informacyjną, aby zminimalizować zakłócenia w łańcuchu dostaw i nadążać za rosnącym popytem. Korzystając z niestandardowych analiz i informacji, firma STIHL wykorzystuje strategie oparte na danych, aby podejmować mądre decyzje dotyczące łańcucha dostaw—od wymiany wyczerpanych zapasów surowców poprzez utrzymywanie linii produkcyjnych w stanie gotowości, po konwersje modalne.