Sezon żeglugi morskiej: spostrzeżenia dotyczące wysokiego zapotrzebowania na nawigację i na inne zakłócenia

[Sri] Witam , mam przyjemność zainaugurować sezon kontraktacji 2021 na usługi transpacyficznego. Nazywam się Sir Laxmana, jestem wiceprezesem ds. transportu globalnego w firmie C.H. Robinson, a moimi rozmówcami są dzisiaj Jenna Kuehn, starszy menedżer w Inland Logistics, i Greg Scott, dyrektor ds. transportu morskiego przesyłek drobnicowych.

Przyjrzyjmy się wydarzeniom z roku 2020. Skorzystam z okazji, aby przedstawić naszych cenionych partnerów handlowych oraz podzielić się kilkoma nowymi spostrzeżeniami dotyczącymi rynku usług logistycznych w zakresie transportu morskiego i śródlądowego. Firma C.H. Robinson, będąca liderem na rynku, dysponuje globalnym pakietem usług oraz wiedzą specjalistyczną z zakresu logistyki, które pomagają naszym klientom w prowadzeniu działalności. C.H. Robinson jest wiodącym przewoźnikiem umownym w dziedzinie transportu z Chin do Stanów Zjednoczonych oraz jednym z największych przewoźników umownych na świecie. Ale to, co faktycznie odróżnia nas od innych, to nasi pracownicy i właśnie dlatego podzielę się dzisiaj z Wami informacjami opartymi na ich wiedzy specjalistycznej.

Jednak zanim przejdziemy do szczegółów, chciałbym zwrócić uwagę na niektóre ważne kwestie związane z dynamiką rynku. Niestety wielu wyzwaniom, z którymi musieliśmy się zmierzyć w roku 2020, będziemy nadal musieli stawiać czoła w roku 2021. Biorąc pod uwagę duże prawdopodobieństwo wystąpienia tych zakłóceń, nie przewidujemy, że będzie to łatwy sezon. Pod wieloma względami sytuacja jest bezprecedensowa i dodatkowo komplikuje kwestię zarządzania łańcuchem dostaw. Podświetlony fragment dotyczy zaledwie niewielkiej próbki wyzwań, z jakimi musieliśmy się zmierzyć w roku 2020 oraz tego, czego możemy się spodziewać w roku 2021 i nadchodzących latach. Kiedy na to spojrzymy, warto sobie zadać pytanie. Czy jesteśmy przygotowani? Zwiększone zapotrzebowanie, niewystarczająca ładowność, nieprzewidywalne rozkłady rejsów statków, zatłoczone porty i braki kontenerów to wszystko elementy, które sprawiają, że czeka nas burzliwy rok.

Ze względu na te i inne wyzwania tym bardziej istotnym czynnikiem staje się sprawny łańcuch dostaw. Gdy przyjrzymy się temu kalendarzowi warto wyobrazić sobie własny łańcuch dostaw usług importowych oraz to, jak te zdarzenia będą wpływać na rozwój sytuacji, jeśli chodzi o przychodzące ładunki. Należy się zastanowić, czy dysponujemy odpowiednimi modelami wyceny oraz czy jesteśmy w stanie poradzić sobie z sytuacją, nie martwiąc się o sprzęt, przestrzeń i dopłaty. W jaki sposób zarządzacie ryzykiem związanym z różnymi szlakami transportowymi? W jaki sposób można rozwiązać problem zatorów, które są zmorą naszych portów? Czy zadajesz właściwe pytania przewoźnikom, biorąc pod uwagę częste wypadki, z którymi mamy do czynienia na Pacyfiku i nad jakimi rozwiązaniami należy się zastanowić?

Kolejną niezwykle ważną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu strategicznych planów związanych z frachtem, jest rynek przewoźników. W ostatnich latach byliśmy świadkami wielu konsolidacji i zmian z myślą o skutecznym zapewnienie dostępnej ładowności, dlatego cel jaki sobie wyznaczamy należy dostosować do aktualnych warunków rynkowych. Jak widzimy na prezentowanym slajdzie, na rynku przewoźników morskich obserwujemy i obserwowaliśmy szeroko zakrojoną konsolidację i wiele zmian. W przeszłości, dzięki dystrybucji frachtu pomiędzy wieloma przewoźnikami zyskiwaliśmy pewien stopień ochrony przed rosnącymi kosztami, pustymi rejsami i opóźnieniami. Obecnie mamy do wyboru tylko dziewięciu globalnych przewoźników i wszyscy oni należą do trzech głównych aliansów, co sprawia, że dywersyfikacja opcji staje się trudniejsza. Gdy przygotowujemy plany kontraktów ważne jest, aby rzeczywiście zrozumieć sposób funkcjonowania poszczególnych przewoźników, z jakich terminali korzystają oraz do jakich aliansów należą. Należy zastanowić się, w jaki sposób niezależni przewoźnicy, którzy nie należą do tych aliansów, mogą stanowić element uzupełniający przygotowywanej oferty. Są to wszystko bardzo ważne kwestie, nad którymi należy się zastanowić. Uwzględnienie czynników wpływających na dynamikę rynku i zapewnienie ładowności to elementy, dzięki którym możliwe jest dopasowanie wszystkich tych elementów, aby osiągnąć określone cele. Od razu wyjaśnię, że to zaledwie niewielki ułamek informacji dotyczących rynku, które należy uwzględnić podczas sezonu kontraktacji tego roku. Kluczowe znaczenie, poza uwzględnieniem analiz dotyczących rynku, ma oferowanie odpowiednich usług na odpowiednim etapie łańcucha dostaw. Głos zabierze teraz Jenna, która przedstawi kilka informacji na temat usług śródlądowych.

[Jenna] Dziękuję Sri. Jestem wdzięczna, że mogę dzisiaj przed Wami wystąpić i w pełni zgadzam się z tym, że kluczowe znaczenie ma to, jakie opcje mamy do wyboru. Duża część usług związanych z logistyką transportu morskiego realizowana jest na etapie początkowym i końcowym usług transportu wodnego. Te usługi, takie jak transport ciężarowy, przechowywanie w stoczni lub magazynie, przeładunek i pozyskiwanie sprzętu, stanowią element szerszego kontekstu, który powinien być uwzględniony przez spedytorów. I prawdopodobnie w 2021 r. nastąpią pewne zmiany.

Chciałabym podzielić się kilkoma szczegółami, które dotyczą naszych przewidywań. Przewidywań związanych z tym okresem. W ciągu ostatnich pięciu lat linie świadczące usługi transportowe parowcami w dalszym ciągu ograniczały czas wolny na postoje i podwyższały koszty związane z użytkowaniem kontenerów. Spodziewamy się, że trend ten będzie się utrzymywać w roku 2021. W firmie C.H. Robinson przedstawiamy naszym klientom opcję stopniowego pokrywania kosztów dodatkowych usług śródlądowych, aby możliwe było uwzględnienie tych kosztów przy zwrocie pustych kontenerów oraz udzielenie wsparcia w zakresie automatyzacji, audytów i zwiększania wydajności po stronie naszych klientów. Wyższy wolumen importu sprawia, że rok 2021 nadal wydaje się być sezonem szczytowym. Problemy dotyczące zatorów i opłat związanych ze sprzętem nie ograniczają się tylko do portów. Rynek śródlądowy w Stanach Zjednoczonych jest testowany na niespotykaną dotąd skalę, a zrozumienie tego, jakie elementy można kontrolować ma kluczowe znaczenie jeśli chodzi o unikanie dodatkowych kosztów w łańcuchu dostaw. Istnieje szereg czynników, które powodują wzrost kosztów. Ładowność jest ograniczona, występują braki sprzętowe, co nie wpływa na poprawę sytuacji, transakcje z udziałem dwóch rodzajów transportu przestały być normą ze względu na brak opcji wyboru podwozia oraz punktów styku IPI (intermodalny punkt wewnętrzny) w przypadku pojazdów kołowych i sprzętu nieruchomego. W przypadku, kiedy cała infrastruktura łańcucha dostaw jest opodatkowana, konieczne jest, aby spedytorzy myśleli z wyprzedzeniem i planowali wykorzystanie sprzętu. Komunikat, jaki chcę przekazać, jest następujący: współpraca w zakresie przekazywania informacji i proaktywne prognozowanie nigdy nie były tak ważne, jak obecnie. Partnerzy firmy C.H. Robinson, którzy zajmują się transportem ciężarowym w Stanach Zjednoczonych planują kwestie związane z ładownością z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem. Usługa tego samego dnia nie istnieje, a klienci muszą zrozumieć, jakie kwestie znajdują się pod ich kontrolą, jednak komunikacja musi być na pierwszym miejscu, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów dodatkowych usług śródlądowych.

Niezwykle ważne jest, aby wykorzystać technologię i poszukiwać strategicznych relacji, aby wyeliminować wzrost kosztów z łańcucha dostaw. Jak więc powinno wyglądać planowanie z naszej strony, aby z wyprzedzeniem sprostać tym wyzwaniom? Po pierwsze konieczne jest poznanie i zrozumienie rynku. Sri w tak krótkim czasie zdołał nakreślić trendy, jakie obserwujemy w szerokim kontekście rynkowym. Spedytorzy, którzy korzystają z dodatkowych usług powinni również posiadać ogólną wiedzę dotyczącą dynamiki rynku na poziomie usług; lub współpracować z ekspertami posiadającymi taką wiedzę.

Po drugie spedytorzy muszą korzystać z sieci dostawców, aby zapewnić sobie dostęp do szerokiej rzeszy przewoźników. Komentarz z referencji Sri na temat rynku przewoźników. Pierwszym krokiem jest zapewnienie dostępu do wymaganej ładowności. Drugim krokiem jest dostosowanie tej ładowności do dodatkowych usług niezbędnych do prowadzenia działalności.

I na koniec spedytorzy powinni korzystać z dodatkowych usług w odpowiednich obszarach łańcucha dostaw. Te połączone usługi śródlądowe pomagają zwiększyć wydajność i tworzyć usprawnione łańcuchy dostaw. Nie ma konieczności transportu wszystkich towarów w ten sam sposób. Wszyscy musimy myśleć inaczej i być otwarci na zmiany.

W przypadku działań związanych z transportem śródlądowym ważne jest, aby zadać sobie kilka podstawowych pytań. Czy wybierasz podwozie, które będzie wykorzystywane? A jeśli nie, jakie mogą być konsekwencje? Czy Twój ładunek jest przewidywalny? Czy Twoje obiekty są dobrze zarządzane? Nasi przewoźnicy stosowali kary za rzeczy, które były poza ich kontrolą. Czy kierujesz swoje ładunki przy użyciu nieruchomego węzła IPI , czy za pomocą pojazdu kołowego i jakie są zalety każdego z nich. W jaki sposób wszyscy z nas mogą wspierać interoperacyjność w miejscach lokalizacji ramp na terenie całych Stanach Zjednoczonych? Dlaczego w naszych dyskusjach nie poświęcamy tym kwestiom więcej uwagi? Zadając sobie te pytania i prowadząc tego rodzaju dyskusje z partnerami w łańcuchu dostaw będziesz w stanie z powodzeniem stawić czoła wyzwaniom rynku.

Jak wspomniał wcześniej Sri, głównym obszarem zainteresowania spedytorów powinno być zarządzanie kosztami i zwiększanie wydajności. Bez wątpienia usługi konsolidacyjne mogą pomóc w obu przypadkach. Greg omówi teraz pokrótce kwestie dotyczące przesyłek drobnicowych.

[Greg] Dziękuję Jenna. Faktycznie, programy konsolidacji są skutecznym sposobem na optymalizację wydajności łańcucha dostaw. Gdy rozważamy kwestię przesyłek drobnicowych pod względem zarówno kosztów, jak i wydajności, tak naprawdę wszystko sprowadza się do dwóch głównych obszarów: przestrzeni i usług.

Program przesyłek drobnicowych firmy C.H. Robinson odnosi sukcesy częściowo z powodu naszej rozległej sieci FCL i wolumenów obrotu. Zapewniamy sobie gwarantowaną lub rezerwowaną przestrzeń, co pozwala na stworzenie spójnych harmonogramów wysyłek, dzięki czemu cieszymy się zaufaniem klientów w naszych łańcuchach dostaw. Ważne jest zadbanie zarówno o przestrzeń i dostanie się na pokład statku, jak również o dostępność przestrzeni wewnątrz poszczególnych kontenerów konsolidacyjnych firmy C.H. Robinson.

Nasza zdolność do załadunku wielu kontenerów konsolidacyjnych na dany rejs pozwala na konwersję większej liczby przesyłek drobnicowych z przesyłek lotniczych na przesyłki morskie i ładunki pełnokontenerowe. Alternatywne trasy do portów i przyspieszone usługi LCL mogą również pomóc w skróceniu czasu transportu tranzytowego i obniżeniu kosztów. Współpraca z dostawcami, którzy mogą zaoferować wiele opcji usług z różnymi poziomami wydatków i czasu transportu tranzytowego pozwala na niestandardowe świadczenie usług, które jest potrzebne spedytorom do osiągnięcie swoich celów.

Nasze usługi są ostatecznie dostosowane do potrzeb Twojego łańcucha dostaw. Opracowanie dodatkowych programów usług z niezawodnymi, w pełni zintegrowanymi dostawcami ma kluczowe znaczenie dla uzyskania pełnego obrazu sytuacji. Współpracując z dostawcą, który może ułatwić zarówno wysyłkę transportem morskim, jak i towarzyszące usługi, spedytorzy będą mogli zwiększyć wydajność. W firmie C.H. Robinson dysponujemy zespołami ekspertów obsługującymi wszystkie te usługi, w tym przesyłki drobnicowe, korzystając z dużej, ugruntowanej globalnej sieci wysyłkowej. Istnieje wiele zalet opcji wysyłki przesyłek drobnicowych, takich jak widoczność, obsługa, czas dostawy i możliwość kontrolowania towarów we wszystkich fazach transportu.

W przypadku przesyłek drobnicowych w C.H. Robinson zapewniamy terminowość i elastyczne opcje obsługi. Firma C.H. Robinson konsoliduje przesyłki od kilku klientów, aby zapełnić cały kontener, a klient płaci tylko za miejsce zajmowane przez swoją przesyłkę. W ramach usługi LCL oferujemy również spójne, cotygodniowe rozkłady rejsów w ramach transportu morskiego, co oznacza, że można wysyłać produkty jako przesyłkę drobnicową od razu, gdy tylko opuszczą linię produkcyjną, w ten sposób przyspieszając funkcjonowanie łańcucha dostaw. Skrócony czas wysyłki w przypadku przesyłek drobnicowych oznacza, że można przyjmować zamówienia na żądanie, a klienci otrzymują produkt wtedy, gdy go potrzebują. Oznacza to również mniejszą ilość zapasów do przechowywania, co pomaga zmniejszyć ogólne koszty magazynowania. Tak więc, jak widać, korzystanie z dobrze dopasowanego strategicznego programu konsolidacji przesyłek drobnicowych może pomóc w zarządzaniu pod kątem trendów, które obserwujemy na dzisiejszym rynku.

[Sri] Zanim zakończę, chciałbym podziękować naszym ekspertom Jennie Kuehn i Gregowi Scott. Podsumowując, nadszedł czas, aby rozpocząć dyskusję na temat strategicznych planów wysyłki na rok 2021 z myślą o przyszłości.Jenna, Greg i ja oraz w szerszym ujęciu zespół firmy C.H. Robinson chcielibyśmy porozmawiać z Wami i Waszym zespołem na temat tego, jak można zoptymalizować i dostosować odpowiednią logistykę transportu morskiego i strategię transportu śródlądowego do potrzeb prowadzonej działalności. Rok 2020 już minął i ostatecznie wiele nas nauczył. Dotyczy to logistyki oraz szybkiego reagowania na różne sytuacje i przewidywania przyszłości w niepewnym środowisku.

,p>W firmie C.H. Robinson zawsze dążymy do tego, aby razem z klientami sprostać tym wyzwaniom i dbamy o to, aby łańcuchy dostaw zaspokajały potrzeby i wymagania zarówno ich firm, jak i rynku. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu i zadawania pytań i mamy nadzieję, że te informacje okazały się pomocne.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

Niniejsza prezentacja oraz wszelkie omawiane w niej materiały służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią porady prawnej. Należy zawsze niezależnie sprawdzać wszelkie powiązane ustawy, rozporządzenia, przepisy i wymagania oraz, w razie potrzeby, skonsultować się z odpowiednią agencją rządową lub radcą prawnym w odpowiednim kraju, w przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Ta prezentacja jest własnością firmy C.H. Robinson. Jakiekolwiek przekazywanie lub wykorzystywanie bez zgody i akceptacji firmy C.H. Robinson jest niedozwolone lub zabronione.

Co musisz wiedzieć o żegludze morskiej w 2021 roku?

Pokonaj trudne warunki rynkowe w spedycji morskiej w tym sezonie. Skorzystaj ze wskazówek i najlepszych praktyk, aby poprawić swoje usługi spedycji morskiej i wydajność łańcucha dostaw — nawet w obliczu bezprecedensowych zakłóceń, opóźnień i gwałtownych wzrostów popytu.

W tym filmie Sri Laxmana, Wiceprezes ds. Transportu Globalnego wraz z ekspertami: Jenny Kuehn, Starszym Kierownikiem ds. Logistyki Śródlądowej oraz Grega Scotta, Dyrektorem ds. Rozwoju Produktów LCL przekaże informacje niezbędne do sprawnego operowania w trudnych warunkach rynkowych. Dowiedz się:

  • Jaka dynamika rynku prawdopodobnie wpłynie na Twoją obsługę oceaniczną
  • Dlaczego ważne jest, aby planować również usługi śródlądowe
  • Co pierwszorzędne usługi LCL mogą zrobić dla Twojego łańcucha dostaw