Strategie zgodności z przepisami handlowymi do rozważenia


Zmniejsz ryzyko, usprawnij proces i kontroluj koszty

Zważ prędkość, koszty, możliwości, ryzyko i zwroty, aby określić, jak utrzymać swój ładunek w ruchu.Potencjalnie szybsze wdrożenie, niższy koszt wdrożenia, mniejsze ryzyko i mniejszy wpływ

Prosty wykres

Okresowe miesięczne zestawienie

Czy korzystasz z bezpłatnego programu US CBP, który zapewnia dodatkową elastyczność w zarządzaniu kapitałem obrotowym wymaganym do płacenia cła? Zmniejsz opłaty związane z nakładami na cło i zapłać najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca.

Ekran komputera

Portal ACE

Czy masz całkowitą kontrolę nad swoją działalnością CBP w USA, korzystając z tego bezpłatnego, bezpiecznego portalu danych do tworzenia uniwersalnych deklaracji, sporządzania raportów, opłacania ceł i opłat co miesiąc oraz odpowiadania na zapytania o informacje? Analizuj swoje dane w czasie zbliżonym do rzeczywistego, aby identyfikować, oceniać i rozwiązywać problemy ze zgodnością z przepisami.

Młotek

Dokładne klasyfikacje HTS i wiążące orzeczenia

Czy potwierdziłeś, że klasyfikacje HTS Twojego produktu są prawidłowe? Czy są objęte środkami zaradczymi w handlu?

Grafika pracownika celnego

Skonsolidowane zgłoszenia celne

Czy na podstawie Twoich danych wysyłkowych ACE istnieje możliwość konsolidacji wielu przesyłek w jednym zgłoszeniu celnym – potencjalnie zmniejszając opłaty manipulacyjne?

Grafika dokumentu

Wyłączenia cła

Jeżeli Twoje produkty są objęte tymczasowymi środkami taryfowymi, czy istnieje możliwość złożenia wniosku o wyłączenie? Jeśli Twój produkt jest wyłączony, czy znasz terminy lub możliwości przedłużenia? Czy istnieje postępowanie sądowe, w którym możesz wziąć udział?

Grafika waluty

Waluta i strategie wyceny

Czy rozważałeś strategie kursowe w swoim procesie zakupowym? Czy możesz zastosować odliczenia od zadeklarowanej wartości?


Potencjalnie wolniejsze wdrożenie, wyższy koszt wdrożenia, większa kontrola, większy wpływ

Grafika kuli ziemskiej

Umowy o wolnym handlu i inne programy preferencyjne

Czy możesz zakwalifikować i uzasadnić amerykańskie umowy o wolnym handlu w celu zmniejszenia lub zniesienia cła? Czy istnieją inne specjalne przepisy, które mogą mieć zastosowanie do Twojego importu?

Ikona uścisku dłoni

Broker Known Importer Program (BKIP, program importera znanego brokerowi)

Czy obecnie zainwestowałeś w silne partnerstwo ze swoim brokerem celnym, w ramach którego regularnie rozmawiasz o swoim programie importowym w odniesieniu do regulacji i zgodności z przepisami handlowymi? BKIP to dobrowolny program, który przynosi wartość wszystkim zaangażowanym stronom: CBP, importerowi i pośrednikowi celnemu.

Grafika pierwszej sprzedaży do wyceny eksportowej

Pierwsza sprzedaż do wyceny eksportu

Czy składasz zgłoszenie zgodnie z wartością na fakturze pośrednika? Może istnieć możliwość zmniejszenia zadeklarowanej wartości i ostatecznie wydatków na cło. W przypadku transakcji wielopoziomowej i zgodnie z kryteriami określonymi przez CBP, importer może kwalifikować się do zastosowania wartości sprzedaży, która miała miejsce wcześniej w łańcuchu dostaw (i która jest przypuszczalnie niższa niż ostateczna cena sprzedaży importerowi z USA) w celu ustalenia wartości celnej importowanych towarów.

Grafika chmury i tematów podrzędnych

Integracja danych fakturowych / produktów elektronicznych

Czy jesteś elektronicznie połączony ze swoim agentem celnym w celu przesyłania baz danych produktów HTS i informacji z faktur handlowych? Może to zmniejszyć koszty operacyjne, zwiększyć dokładność deklaracji celnych oraz zapewnić lepszą zgodność z przepisami handlowymi i analizę kosztów wyładunku.

Grafika ruchu kołowego

Zwrot cła

Zwrot dotyczy niektórych ceł, wewnętrznych podatków od dochodów i opłat uiszczanych od towarów importowanych, które są eksportowane, niszczone lub wykorzystywane do produkcji towarów eksportowanych lub zniszczonych. Czy importujesz, a później eksportujesz, lub produkujesz, a potem eksportujesz?

Grafika tarczy

Partnerstwo Celno-Handlowe Przeciwko Terroryzmowi (CTPAT)

CTPAT to dobrowolny program partnerstwa publiczno-prywatnego, który uznaje, że CBP może zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa ładunku tylko poprzez ścisłą współpracę z głównymi interesariuszami międzynarodowego łańcucha dostaw. Kiedy podmiot przystępuje do CTPAT, zawierana jest umowa o współpracy z CBP w celu ochrony łańcucha dostaw, identyfikowania luk w zabezpieczeniach oraz wdrażania określonych środków bezpieczeństwa i najlepszych praktyk. Partnerzy CTPAT odnoszą różnorodne korzyści.

Grafika znacznika wyboru pod lupą

Samoocena importera / Zgodność z przepisami handlowymi CTPAT

Jest to dobrowolny program, który daje importerom, którzy zobowiązali się do zaangażowania środków w celu wzięcia na siebie odpowiedzialności za monitorowanie własnej zgodności z przepisami handlowymi w zamian za korzyści.

Grafika kuli ziemskiej

Alternatywne źródła zaopatrzenia, inżynieria taryfowa, produkcja w wielu krajach

Czy jesteś w stanie pozyskać produkty z innych krajów, aby uniknąć wyższych taryf? Czy opłaca się importować złożone czy oddzielne produkty? Czy Twój produkt przechodzi znaczną transformację w innym kraju przed wjazdem do USA?

Grafika strefy handlu zagranicznego

Strefy handlu zagranicznego i magazyny celne

Czy masz zapasy, których nie trzeba wysyłać od razu? Odrocz spłatę cła do odpowiedniego momentu. Lub skorzystaj z programu FTZ, aby skonsolidować zgłoszenia (potencjalnie zmniejszając opłaty), usprawnić proces importu do USA, poprawić bezpieczeństwo, a nawet obniżyć stawki celne.


Uzyskaj rozwiązania handlowe i taryfowe od C.H. Robinson. Pozwól naszym ekspertom poprowadzić Cię przez obecny krajobraz.


Z wyjątkiem prawidłowej klasyfikacji HTS, większość z tych programów jest dobrowolna i opcjonalna. Od Ciebie zależy, co jest najlepsze dla Twojej firmy — biorąc pod uwagę szybkość, koszty, możliwości i ryzyka w stosunku do zwrotów. Podane przez nas informacje zostały zaczerpnięte z wielu źródeł, które według naszej najlepszej wiedzy są prawidłowe i dokładne.  Intencją naszej firmy zawsze jest przedstawianie dokładnych informacji. C.H. Robinson nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje opublikowane w tym dokumencie.  Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, w razie potrzeby skonsultuj się z prawnikiem lub  którąś z amerykańskich agencji rządowych (np. Amerykańską Służbą Celną i Ochrony Granic) lub zapoznaj z regulacjami (np. U.S.C. Tytuł 19), które dotyczą określonego tematu.

Wszystkie treści i materiały omówione w niniejszym dokumencie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Zawsze należy niezależnie sprawdzić odpowiedni Kodeks Przepisów Federalnych (CFR) i, jeśli to konieczne, skonsultować się z odpowiednią Agencją Federalną (np. CBP, USTR) i / lub doradcą zewnętrznym w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. Informacje zawarte na tej stronie są własnością firmy CH Robinson. Jakiekolwiek przekazywanie lub użytkowanie bez zgody i zgody firmy CH Robinson jest niedozwolone lub autoryzowane.