Główne możliwości najlepszego w swojej klasie globalnego 4PL


Informacje ogólne

Jeśli zastanawiasz się nad współpracą z globalnym 4PL — lub globalnym dostawcą TMS oferującym usługi zarządzane, wybierz dostawcę, który zapewnia następujące podstawowe funkcje:Architektura technologii

 • Pojedyncza platforma w chmurze, która umożliwia demokratyzację danych wymaganych do widoczności w czasie rzeczywistym i analiz prognostycznych
 • Możliwość agregowania danych za pośrednictwem urządzeń IoT

Planowanie i realizacja transportu

 • Możliwość automatyzacji i optymalizacji wprowadzania zamówień, zarządzania zdarzeniami i wyjątkami
 • Konsoliduj zamówienia i twórz wydajne plany tras i harmonogramów dla złożonych, wieloetapowych wysyłek

Widoczność przesyłki w czasie rzeczywistym

 • Panoramiczny widok całego łańcucha dostaw, od zaopatrzenia po szczegóły na poziomie SKU, dla każdej wysyłki na całym świecie
 • Widoczność zapasów w ruchu i alerty

Analizy prognostyczne i modelowanie

 • Cenne informacji, które usprawniają podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym i ulepszają długoterminowe strategie biznesowe

Zarządzanie wydajnością

 • Raportowanie i analizy umożliwiające podejmowanie bardziej zrównoważonych decyzji biznesowych, które pozwalają osiągnąć cele dotyczące kosztów i usług
 • Standaryzowane karty wyników dostosowane do każdego globalnego rynku w celu określenia wskaźników wydajności zgodnie z różnymi interpretacjami

Kompatybilność ze wszystkimi rodzajami transportu

 • Wspomaganie zarządzania ofertami na dowolny środek transportu oraz koordynacji umów, kwalifikacji przewoźników, stawek i harmonogramów wysyłek

Możliwość realizacji we wszystkich regionach

 • Wspomaganie zarządzania ofertami na dowolny środek transportu oraz koordynacji umów, kwalifikacji przewoźników, stawek i harmonogramów wysyłek

Planowanie spotkań

 • Umawianie przewoźników i planowanie doku w celu złagodzenia zatorów i uniknięcia opłat postojowych
 • Zwiększenie widoczności całego łańcucha dostaw, poprawa planowania ładunków, podniesienie standardów usług i zmniejszenie kosztów administracyjnych przewoźników.

Audyt faktur

 • Otrzymywanie faktur przewoźników, samofakturowanie i płatności
 • Indywidualne dostosowanie, wszechstronność i wgląd w przetwarzanie przez przewoźnika

Zarządzanie przewoźnikami

 • Spójne karty wyników
 • Plany działań naprawczych

Globalna łączność

 • Komunikacja z dostawcami, przewoźnikami i innymi dostawcami usług transportowych, aby umożliwić automatyzację i widoczność
 • Informacje w czasie rzeczywistym za pośrednictwem API lub EDI ze źródeł wpływających na wydajność łańcucha dostaw: pogoda, ruch uliczny, klęski żywiołowe itp.

Znajomość łańcucha dostaw

 • Zrozumienie Twojej firmy, aby przekładać potrzeby na rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw, które pozwolą Ci oszczędzać
 • Specjaliści, którzy rozumieją różne branże i działają jako rozszerzenie Twojego zespołu w celu optymalizacji procesów biznesowych i wyników
 • Wykorzystanie technologii, procesów i wiedzy fachowej do identyfikowania praktycznych spostrzeżeń i formułowania zaleceń
 • Bezstronny proces wyboru przewoźników, zapewniający neutralną platformę i równe szanse dla przewoźników
 • Ciągłe doskonalenie na bieżąco w celu zapewnienia maksymalnego tworzenia wartości


O TMC, oddziale C.H. Robinson

Globalne łańcuchy dostaw stają się coraz bardziej skomplikowane. Firmy potrzebują najnowszych technologii i specjalistycznej wiedzy branżowej, aby móc dokonać postępu i wyprzedzać konkurencję. W dziale TMC firmy C.H. Robinson rozumiemy, co sprawia, że łańcuchy dostaw są szybsze, silniejsze i bardziej wydajne. Jako lider w globalnym zarządzaniu logistyką łączymy wiedzę branżową z naszą globalną platformą technologiczną Navisphere®, aby wspierać najbardziej złożone łańcuchy dostaw na świecie. Nasi eksperci ds. logistyki znajdują się w sześciu lokalizacjach Control Tower® na całym świecie: w Amsterdamie, Chicago, Monterrey, São Paulo, Seattle, Szanghaju i Wrocławiu. Ta sieć biur Control Tower®, wspierana przez naszą platformę technologiczną, łączy naszych klientów z ich dostawcami i partnerami w łańcuchu dostaw. Nasi klienci korzystają z tych możliwości w zarządzaniu swoją logistyką w ponad 170 krajach na świecie i w ramach wszystkich rodzajów transportu.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.chrobinson.com/TMC.