Najlepsze praktyki dotyczące zrównoważonych drewnianych materiałów opakowaniowych: Globalny przewodnik dla spedytorów


Każdego dnia w Stanach Zjednoczonych używanych jest ponad 1,8 miliarda palet drewnianych, a kolejne miliardy przemieszczają się po całym świecie. Jeśli jesteś globalnym spedytorem, istnieje prawdopodobieństwo, że do wysyłki swoich towarów używasz drewnianych materiałów opakowaniowych (WPM), takich jak palety. Ten pozornie nieszkodliwy materiał opakowaniowy, chociaż jest opłacalny, może szybko spowodować dodatkowe koszty dla Twojego łańcucha dostaw, jeżeli okaże się niezgodny z amerykańskimi przepisami.

Na szczęście tych pułapek można uniknąć, jeżeli wiesz, na co zwracać uwagę i jak spełnić wymagania dotyczące importu drewnianych materiałów opakowaniowych.

Zrównoważone drewniane materiały opakowaniowe: wprowadzenie

W ostatnich dziesięcioleciach rosnący handel światowy ułatwił rozprzestrzenianie się owadów drążących drewno do krajów, w których nie występują, a kilka z nich poważnie wpłynęło na lokalne ekosystemy i gospodarki.

Jednym z takich przykładów jest kózka azjatycka (Asian longhorned beetle, ALB). Potrafi żyć w głębi drzewa przez większość roku. Aby przetrwać, ALB żywi się wnętrzem drzewa, tworząc duże tunele i dziury, pozostawiają po sobie materiał przypominający trociny, a w końcu zabijając zaatakowane drzewo. Ponieważ są one trudne do wykrycia, owady drążące drewno, takie jak ALB, są łatwo i nieświadomie przenoszone w WPM.

Niepokój ogarnął świat w latach 90-tych, kiedy to w Stanach Zjednoczonych odkryto inwazyjne owady, takie jak kózka azjatycka, a epidemie szkodników stały się coraz powszechniejsze. W niektórych przypadkach całe gatunki drzew w Stanach Zjednoczonych zostały zdziesiątkowane przez szkodniki w ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat, co kosztowało właścicieli domów około 1-2 miliardów dolarów rocznie w postaci dodatkowych wydatków i utraty wartości nieruchomości.

To tylko niektóre z bardzo realnych obaw związanych z drewnianymi materiałami opakowaniowymi, dlatego partnerzy handlowi na całym świecie przyjęli wiele przepisów dotyczących importu WPM.

Dorosła kózka azjatycka

Dorosła kózka azjatycka drążąca tunele w drzewie.

Uszkodzenie drzew na ulicy w Chicago przez kózkę azjatycką.

Zadrzewiona ulica w Chicago, zaatakowana niegdyś przez kózkę azjatycką, jest ponownie obsadzana drzewami po zwalczeniu szkodnika.

Przyjęcie i wymagania ISPM-15

W odpowiedzi na rosnące obawy związane z drewnianymi materiałami opakowaniowymi, strony Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin (IPPC) przyjęły w 2002 r. Międzynarodowe Standardy dla Środków Fitosanitarnych nr 15 (ISPM 15), które opisują wymagania dotyczące obróbki termicznej i fumigacyjnej WPM stosowanych w handlu międzynarodowym. Dzisiaj, ponad 100 krajów na świecie przyjęło ISPM-15, w tym wszystkie główne rynki eksportowe na świecie.

Koszty niezgodnego z wymogami WPM

Niespełniające wymogów drewniane materiały opakowaniowe mogą mieć wiele konsekwencji, często kosztownych i czasochłonnych, dla Twojego łańcucha dostaw. W Stanach Zjednoczonych, w każdym przypadku, gdy w przesyłce zostaną wykryte żywe szkodniki drążące w drewnie, cała przesyłka stanowi naruszenie normy ISPM 15 i będzie reeksportowana na koszt importera.

Typowe przykłady drewnianych materiałów opakowaniowych niespełniających wymogów to m.in:

 • Uszkodzenia wyrządzone przez owady
 • Żywe owady (pasażerowie na gapę)
 • Brak stempla zgodnego z IPPC

Duże opóźnienia, wysokie opłaty za kontrolę, potencjalne kary, a w niektórych przypadkach odmowa przyjęcia przesyłki do kraju, to tylko niektóre przykłady tego, dlaczego nie warto ryzykować używania niezgodnego z wymogami WPM.

Zwolnienia z wymogów dotyczących importu drewnianych materiałów opakowaniowych

Do artykułów uważanych za wystarczająco mało ryzykowne i zwolnionych z wymogów WPM w Stanach Zjednoczonych należą:

 • WPM wykonane w całości z drewna pochodzącego z Kanady przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych
 • Wytworzone materiały drewniane, takie jak płyty pilśniowe, beczki do whisky i wina, sklejka, płyty o wiórach zorientowanych i fornir
 • Kawałki drewna, które mają mniej niż 6 mm (0,24 cala) w każdym wymiarze
 • Alternatywne WPM, takie jak sklejka, nie muszą być stemplowane, jednak jednostki złożone, takie jak skrzynie wykonane zarówno ze sklejki, jak i z litego WPM, wymagają, aby cała jednostka była stemplowana na sklejce, aby wskazać obróbkę.

Najlepsze praktyki dotyczące zgodnych z wymogami drewnianych materiałów opakowaniowych

Dobra wiadomość jest taka, że naruszeniom WPM można zapobiegać. Rozważ wprowadzenie niektórych z tych najlepszych praktyk dotyczących WPM do swojego łańcucha dostaw.

Przeszkol swój zespół łańcucha dostaw w zakresie wymagań WPM:

 • W sposób fizyczny skontroluj WPM i odrzuć palety z oznakami uszkodzenia przez owady
 • Dowiedz się, jak wygląda inwazja szkodników: otwory, kora, odchody owadów, trociny i larwy
 • Sprawdź, czy w całym łańcuchu dostaw spełnione są odpowiednie wymagania dotyczące pieczęci WPM

Przeprowadź analizę kosztów i korzyści przy rozważaniu alternatyw WPM nie podlegających przepisom USDA, takich jak:

 • Sklejka lub preszpan
 • Palety plastikowe
 • Płyta o wiórach zorientowanych
 • Płyta pilśniowa
 • Tarcica z równoległych splotów
 • Pianka syntetyczna
 • Ramy metalowe
 • Worki sztauerskie
 • Masonite

Ustal wymagania dotyczące WPM ze swoimi dostawcami WPM:

Skontaktuj się z brokerem celnym, aby mógł on pomóc Ci być na bieżąco z wszelkimi zmianami w wymaganiach dotyczących WPM i odpowiedzieć na jakiekolwiek wątpliwości.

Pozyskiwanie drewnianych materiałów opakowaniowych w innych krajach

Importerzy zaopatrujący się w WPM w innych krajach powinni stosować materiały opakowaniowe od zarejestrowanego i akredytowanego producenta, które zostały poddane obróbce cieplnej lub fumigacji zgodnie z przepisami IPPC. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z NPPO kraju pochodzenia przesyłki.

Jakie najlepsze praktyki WPM stosowane są w Twoim łańcuchu dostaw?

Niezależnie od tego, czy dopiero dowiadujesz się o wymaganiach dotyczących drewnianych materiałów opakowaniowych, czy też masz konkretne pytania dotyczące WPM, C.H. Robinson służy pomocą. Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów Trusted Advisor®, aby rozpocząć.