Kluczowe spostrzeżenia dotyczące zarządzania strategią transportową


Informacje ogólne

Na rynku transportu ciężarowego zawsze występują cykle między podażą a popytem, które skutkują okresami nadpodaży i niedoborów. Różne czynniki każdego cyklu wpływają w indywidualny sposób na wahania równowagi, doświadczenie przejścia i czas potrzebny na ukończenie cyklu.

Cykl ładunku ciężarowego w USA

Uczestnicy i analitycy rynku transportu ciężarowego zwracają szczególną uwagę na czynniki regulacyjne, ekonomiczne, wydajność (praca i sprzęt) oraz czynniki pogodowe, aby mieć poczucie zarówno bieżącego, jak i rozwijającego się cyklu rynkowego.

Rozumiejąc te zmiany, zawsze możesz skorzystać z możliwości przygotowania się na przyszłe zmiany rynkowe. Bez względu na branżę, wielkość firmy lub ogólne wydatki na transport — możesz wykorzystać te cztery informacje o rynku transportowym, aby poprowadzić rozwój silnej, odpornej strategii logistycznej.

 


Siły wpływające na podaż i popyt

Zrozumienie, na jakim etapie cyklu znajduje się rynek przewozów towarowych — i kiedy ponownie się zmieni — zaczyna się od zrozumienia, które siły rynkowe wpływają na aktualnie dostępną zdolność transportową.

Te zewnętrzne czynniki pojawiają się i znikają na przestrzeni czasu, a każdy z nich przyczynia się do napięcia i osłabienia zdolności. Upewnij się, że Twoja strategia transportowa jest silna, biorąc pod uwagę wiele różnych sytuacji, a jednocześnie zachowaj elastyczność, gdy zakłócenia szybko zmieniają równowagę, czyniąc zdolność transportową bardziej lub mniej dostępną niż oczekiwano.

Dłuższe czasy realizacji mają kluczowe znaczenie dla nieprzewidywalnych wysyłek

Przesyłki, które są stosunkowo przewidywalne, mogą mieć krótszy czas realizacji. Ostatnie badania przeprowadzone przez C.H. Robinson, MIT i TMC, oddział C.H. Robinson, potwierdziły, że czas realizacji ma znaczenie, gdy wzorce przetargów są mniej przewidywalne.

Nasze badania pokazują, że czas realizacji można skrócić do jednego lub dwóch dni, gdy wzorzec popytu był wysoce przewidywalny. Ten wysoki poziom przewidywalności umożliwia usługodawcom planowanie przepustowości na tych trasach jeszcze przed otrzymaniem oferty, co zwiększa prawdopodobieństwo przyjęcia ładunku.

Wydłużenie średniego czasu realizacji do dwóch a nawet pięciu dni na trasach o zmienności popytu może jednak zwiększyć liczbę przypadków akceptacji pierwszej oferty i utrzymać koszty transportu ciężarowego zgodnie lub niemal zgodnie z tym, co zaplanowano.

Dostępność ciężarówek w Stanach Zjednoczonych jest bardzo rozdrobniona

Około 59% przewoźników w Stanach Zjednoczonych posiada i obsługuje własny sprzęt. Powoduje to, że dostępność sprzętu na amerykańskim rynku ładunków ciężarowych jest bardzo rozdrobniona.

Niezwykle ważne jest, aby zrozumieć, kiedy i jak zaangażować przewoźników każdej wielkości — od tych mających ponad 4000 przewozów ciężarowych po właścicieli/operatorów, bez względu na potrzeby związane z wysyłką. Podział portfela frachtowego według atrybutów frachtu umożliwia dostosowanie do możliwości i zainteresowań rynku. Te strategie transportowe przyczyniają się do uzyskania najlepszego efektu, jaki może zaoferować każdy rynek.

Krótki czas postoju przyczynia się do lepszej obsługi i cen

Anegdotyczne dowody sugerują, że przewoźnicy mają preferowanych nadawców, dla których chcą wykonywać przewozy, i odbiorców, którym chcą dostarczać ładunki. Od pewnego czasu toczy się dyskusja na temat cech tych „preferowanych nadawców". Wstępne badania jakościowe sugerują, że „preferowani nadawcy” korzystają z lepszych cen i usług.

Badania przeprowadzone przez C.H. Robinson, Iowa State University i TMC wykazały, że jedną z najważniejszych cech, jakie musi mieć spedytor, aby stał się „preferowanym nadawcą” jest świadomość i skrócenie czasu postoju przewoźników. Planowanie wizyt, dynamiczny załadunek i rozładunek w czasie poniżej dwóch godzin oraz naczepy niskopodłogowe to kilka sposobów na skrócenie czasu postoju.

Zrozum rynek i kieruj swoją strategią transportową

Bez względu na branżę, wielkość firmy czy ogólne wydatki na transport — ważne jest, aby mieć te spostrzeżenia na uwadze, dzięki czemu stworzysz silną i odporną strategię transportową:

  • Siły rynkowe zmieniają się w czasie, zwróć uwagę na to, jak zmiany podaży i popytu wpływają na siłę Twojej strategii transportowej
  • Dostępność ciężarówek w Stanach Zjednoczonych jest bardzo rozdrobniona, zrozum, kiedy i jak zaangażować przewoźników wszystkich rozmiarów
  • Czas realizacji ma znaczenie, zwłaszcza gdy wzorce przetargów są mniej przewidywalne
  • Preferowani nadawcy i odbiorcy mają krótkie czasy postoju, proaktywnie skracaj czas postoju w celu uzyskania lepszych cen i usług

Rynek transportowy stale się zmienia, podobnie jak stawki frachtowe. Współpracuj z operatorem, takim jak C.H. Robinson, który w niezawodny sposób jest w stanie spełnić wszystkie Twoje potrzeby związane z usługami logistycznymi i technologiami na dzień dzisiejszy i w przyszłości.