Nearshoring do Meksyku: Przewodnik po transgranicznej wysyłce do Stanów Zjednoczonych


  Meksyk staje się coraz bardziej atrakcyjny dla producentów, którzy chcą zdywersyfikować swoje łańcuchy dostaw i złagodzić niektóre z zagrożeń związanych z nadmiernym poleganiem na operacjach w Chinach. Wyraźnie świadczy o tym to, że inwestycje zagraniczne w Meksyku wzrosły o 48% tylko w pierwszym kwartale tego roku, a w planach jest jeszcze 50 nowych parków przemysłowych. Odkąd ponad 30 lat temu firma C.H. Robinson otworzyła pierwsze z dziewięciu biur w Meksyku, nigdy wcześniej nie mieliśmy tak wielu klientów proszących o pomoc w nearshoringu do Meksyku lub dodaniu linii produkcyjnych w Meksyku.

  Oczekujemy, że trend ten utrzyma się w ciągu najbliższych pięciu lat, co oznacza, że wszyscy producenci w Meksyku potrzebują aktualnej strategii transportu transgranicznego—takiej, która uwzględni większy przepływ towarów do Stanów Zjednoczonych, wywierający presję na obecną infrastrukturę.

  Jeśli zastanawiasz się nad nearshoringiem do Meksyku po raz pierwszy, będziesz potrzebować prawnika na miejscu lub tak zwanej firmy przyjmującej (shelter company), która zajmie się kwestiami prawnymi związanymi z założeniem spółki w tym kraju, oraz lokalnej firmy księgowej, która zajmie się obowiązkami wobec meksykańskiej Służby Administracji Podatkowej (SAT). Po pierwsze, będziesz potrzebować doświadczonego dostawcy usług logistycznych i łańcucha dostaw, który pomoże Ci:

  • Przeanalizować, do jakich ulg podatkowych i celnych możesz się kwalifikować w oparciu o środki produkcji i sprzęt, który wwieziesz do Meksyku
  • Określić, gdzie powinieneś zlokalizować swój zakład w Meksyku
  • Ustalić strategię wysyłki transgranicznej i relacje z przewoźnikami, aby dostarczyć gotowy produkt do Stanów Zjednoczonych lub Kanady.

  Jeśli Twoja firma jest już obecna w Meksyku i rozważasz nowe inwestycje, będziesz potrzebować podobnej pomocy, ponieważ jest prawdopodobne, że środowisko biznesowe i Twoje potrzeby zmieniły się od czasu rozpoczęcia działalności w tym kraju. Niektóre przepisy gospodarcze w Meksyku są aktualizowane nawet co kwartał.


  Jakie materiały i sprzęt można pozyskać w Meksyku, a co trzeba będzie importować?

  Po pierwsze, możesz potrzebować specjalnych certyfikatów dla niektórych towarów lub komponentów. Wiedza na temat tego, co planujesz pozyskać lokalnie, a co importować, jest również niezbędna do określenia kosztów transportu, podatków i ceł oraz wydatków, które możesz zrekompensować w ramach meksykańskiego programu IMMEX dla producentów.

  Wraz ze wzrostem inwestycji zagranicznych w Meksyku, wzrosło również prawdopodobieństwo, że będą one zaopatrywać się lokalnie. Przykładowo im więcej fabryk samochodów przenosiło się do Monterrey i środkowego Meksyku, tym więcej dostawców części poziomu 1 i 2 pojawiało się w pobliżu.

  Chociaż jest to najbardziej widoczne w branży motoryzacyjnej, klastry przemysłowe wszelkiego rodzaju powstały w całym Meksyku. Kiedy producenci i monterzy elektroniki przenieśli się do Guadalajary, ich baza dostawców również się tam przeniosła. Nawet przemysł spożywczy i napojów odkrywa, że cukier i inne składniki mogą być pozyskiwane i przetwarzane w Meksyku.

  Jeśli możesz uzyskać surowce, składniki, części lub komponenty za taką samą lub niższą cenę w Meksyku, a ich jakość jest taka sama, warto zaopatrywać się lokalnie. Czasy tranzytu są krótsze. Możesz utrzymywać mniej zapasów bezpieczeństwa. Twój zakład i dostawca będą pracować w tym samym języku i tej samej walucie.

  W jaki sposób będziesz transportować elementy łańcucha dostaw?

  Jeśli produkujesz głównie w Chinach lub Azji Południowo-Wschodniej, względny koszt frachtu przychodzącego po nearshoringu może się znacznie różnić w zależności od proporcji produktów, które trzeba będzie sprowadzić drogą morską lub lotniczą, w porównaniu do tego, ile można przewieźć ciężarówką lub koleją od dostawców w Meksyku. Rozmiar, waga i wymagana obsługa tych przedmiotów — a także częstotliwość i przewidywalność, kiedy będą one potrzebne — również będą miały znaczenie.

  Ustanowienie efektywnej strategii transportu ciężarowego dla surowców pozyskiwanych w pobliżu Twojej nowej lokalizacji w Meksyku oferuje potencjalne oszczędności.

  Jeśli chcesz wysłać z Chin do Meksyku duże i nieporęczne przesyłki w porównaniu z małymi przedmiotami, które mogą zmieścić się w minimalnej liczbie kontenerów oceanicznych, może to potencjalnie podnieść koszty. Jeśli dłuższe i mniej przewidywalne czasy tranzytu przez ocean dla Twoich produktów oznaczają częstsze wysyłki drogą lotniczą do Meksyku w celu utrzymania funkcjonowania terminowego systemu, należy wziąć to pod uwagę.

  Jakie ulgi podatkowe i celne przysługują Ci w Meksyku?

  Towary przywożone do Meksyku podlegają podatkowi od wartości dodanej (VAT) w wysokości 16% wartości. W ramach programu IMMEX możesz odliczyć podatek VAT od rozliczenia podatkowego na koniec roku od niektórych materiałów i sprzętu importowanego w celu wytworzenia produktów przeznaczonych na eksport. Musisz jednak poinformować rząd, jakie towary będziesz importować, aby dowiedzieć się, które z nich kwalifikują się do rekompensaty.

  11 października 2023 r. rząd Meksyku ustanowił nowe ulgi podatkowe w wysokości 56-89%, które mają zastosowanie do producentów niektórych artykułów, w tym samochodów i niektórych części samochodowych.

  W przypadku niektórych materiałów lub komponentów, które przywozisz, cła będą naliczane w oparciu o sam materiał lub jego kraj pochodzenia. Jest to sposób Meksyku na zachęcenie producentów do kupowania elementów łańcucha dostaw w Meksyku lub w innym miejscu w Ameryce Północnej. W ramach meksykańskiego programu PROSEC producenci w niektórych branżach, takich jak motoryzacja,  tworzywa sztuczne i papier mogą uzyskać obniżenie ceł do 0%, jeśli materiały nie mogą być znalezione w Meksyku w wystarczającej jakości lub ilości.

  W celu określenia tych ulg konieczna jest fachowa analiza Twojego łańcucha dostaw. Bez tej należytej staranności możesz nie uzyskać oczekiwanych korzyści, a Twoja marża okaże się znacznie niższa.

  Nawet jeśli prowadzisz już działalność w Meksyku i planujesz ekspansję, może być konieczne zatrudnienie kogoś do tej analizy, ponieważ lista kwalifikujących się towarów jest skomplikowana i stale się zmienia. Załóżmy, że sprowadzasz stal walcowaną z zagranicy. Możesz odkryć, że ćwierćcalowa rura, której będziesz potrzebować w nowym zakładzie, będzie objęta cłem, które nie ma zastosowania do półcalowej rury używanej w obecnym zakładzie.

  Aby uzyskać fachową analizę przychodzącego ładunku, współpracuj z firmą logistyczną, która ma doświadczenie zarówno w globalnej spedycji, jak i globalnej zgodności z przepisami handlowymi. Zbyt wiele może umknąć Twojej uwadze, jeśli zatrudniasz oddzielne firmy do określenia potrzeb w zakresie transportu towarów i obciążenia podatkami, cłami i taryfami dla tego ładunku. C.H. Robinson posiada również zastrzeżoną technologię, która pomaga zidentyfikować zmiany w zaopatrzeniu w celu zwiększenia oszczędności.


  Jaka lokalizacja byłaby najbardziej wydajna i opłacalna dla Twojego transportu towarów?

  Jest to skomplikowane równanie obejmujące to, gdzie znajdują się Twoi dostawcy, gdzie znajdują się Twoi klienci i jak blisko będziesz przejścia granicznego, które zaspokoi Twoje potrzeby.

  Meksyk ma 10 portów morskich. Jeśli Twój łańcuch dostaw jest zasilany statkami z Chin lub innych miejsc w Azji, port Manzanillo na zachodnim wybrzeżu jest najlepiej połączony z meksykańskim korytarzem przemysłowym. W przypadku ładunków lotniczych Meksyk zadeklarował, że frachtowce mogą latać tylko na międzynarodowe lotnisko Felipe Angeles i nie są już dozwolone w porcie lotniczym Benita Juáreza. Jeśli będziesz zaopatrywać się w wysoki procent materiałów w Meksyku, korzystne może być zlokalizowanie linii produkcyjnej w jednym z klastrów obsługujących Twoją branżę lub w jego pobliżu.

  Należy to zrównoważyć z miejscem dostarczenia gotowego produktu. Jeśli większość Twoich klientów znajduje się w zachodnich Stanach Zjednoczonych, lokalizacja w zachodniej części Meksyku może mieć sens. Jeśli obsługujesz również klientów na środkowym zachodzie i wzdłuż wschodniego wybrzeża USA, może być zalecana strategia dwóch zakładów zamiast umieszczania wszystkich linii produkcyjnych w jednej lokalizacji.

  Bliskość do właściwego przejścia granicznego ma znaczenie.

  Jest 26 portów wjazdowych z Meksyku do Stanów Zjednoczonych i nie wszystkie są sobie równe. Niektóre mają most kolejowy, inne nie. Niektóre mogą obsługiwać ładunki ponadgabarytowe lub materiały niebezpieczne, inne nie. Niektóre przejścia są znacznie bardziej uczęszczane niż inne - i ruch na nich coraz bardziej się zwiększa.

  Laredo w Teksasie jest nie tylko najbardziej uczęszczanym przejściem granicznym między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi, ale także najbardziej uczęszczanym przejściem spośród wszystkich 450 portów oceanicznych, lotniczych i lądowych, przez które towary wjeżdżają do Stanów Zjednoczonych.

  Jeśli bliskość Laredo jest priorytetem, należy wybrać dostawcę usług logistycznych, który może przyspieszyć wysyłkę transgraniczną tam i posiada obiekty, usługi i ekspertów na wielu przejściach granicznych na wypadek zakłóceń.


  Jakie jest Twoje zapotrzebowanie na energię i wodę?

  Po nawiązaniu współpracy z firmą logistyczną w celu ustalenia krótkiej listy lokalizacji, które umożliwiłyby efektywny transport towarów, można ocenić, czy lokalizacje te będą w stanie zaspokoić Twoje zapotrzebowanie na energię i wodę.

  Podczas gdy usługi elektryczne w Meksyku są spójne tam, gdzie są ustanowione, i są bardziej niezawodne niż w niektórych krajach rozwijających się, sieć energetyczna ma trudności z nadążaniem za wzrostem we wszystkich obszarach kraju. Podobnie zasoby wodne nie są zarządzane centralnie, a niektóre obszary są podatne na niedobory wody.

  Jakie są Twoje potrzeby w zakresie siły roboczej?

  Twoje koszty pracy w Meksyku będą prawdopodobnie wyższe w przeliczeniu na jednostkę niż w Chinach, ale nowe ulgi podatkowe w Meksyku przewidują 25% odliczenia od podatku kosztów szkolenia pracowników. Poza kosztami, upewnij się, że Twoja działalność znajduje się na obszarze z wystarczającą liczbą pracowników. Meksyk ma silny system uniwersytecki kształcący profesjonalistów, a rosnąca urbanizacja kraju oznacza, że pracownicy, których możesz potrzebować, są bardziej niż kiedykolwiek skoncentrowani w miastach.

  Aby pomóc Ci zlokalizować zakład lub zdecydować, gdzie rozszerzyć produkcję, należy wybrać dostawcę usług logistycznych, który posiada dogłębną wiedzę specjalistyczną dotyczącą doradztwa w zakresie łańcucha dostaw i ma duże doświadczenie w niuansach prowadzenia działalności gospodarczej w Meksyku. C.H. Robinson od ponad 30 lat zajmuje się doradztwem w zakresie łańcucha dostaw i spedycją transgraniczną w regionie.


  Elastyczna strategia dostarczania gotowego produktu przez granicę ma zasadnicze znaczenie dla minimalizacji kosztów, dostosowania się do warunków rynkowych i zarządzania ryzykiem. Innymi słowy, zapewnij sobie możliwość zmiany środka transportu. Gdy ceny są korzystne, ładunki o dłuższym czasie realizacji mogą być przewożone koleją. Jeśli prowadzisz działalność w systemie na czas i dojdzie do klęski żywiołowej, strajku ciężarówek lub innych zakłóceń, możesz obsługiwać niektórych klientów drogą lotniczą. Ważne jest, aby współpracować z dostawcą usług logistycznych, który ma rozległe relacje z przewoźnikami po obu stronach granicy i może zrealizować każdą opcję w dowolnym momencie.

  Jeśli chodzi o transport ciężarowy, przekraczanie granicy z Meksykiem wiąże się z pewnymi codziennymi komplikacjami, z którymi być może nie spotkałeś się nigdzie indziej. Chociaż bezpośrednia wysyłka z Meksyku do miejsca docelowego w Stanach Zjednoczonych jest dostępna, nie jest to norma, często jest droższa, a dostępność przewoźników, którzy to oferują, jest bardziej zmienna.

  Zazwyczaj przekroczenie granicy z Meksykiem wymaga trzech ciężarówek:

  • Przewoźnik z Meksyku przywozi naczepę do granicy
  • Przewoźnik transferowy z Meksyku przewozi ją na drugą stronę
  • Następnie ładunek jest rozładowywany i przeładowywany na naczepę amerykańskiego przewoźnika. Ten proces przeładunku odbywa się w punkcie przeładunkowym zwanym cross-dock.

  Ponieważ na samym przejściu granicznym nie można kontrolować zatorów ani spiętrzeń, większą przepustowość można uzyskać w punkcie przeładunkowym. Wymaga to dobrze zaprojektowanego obiektu oraz usług i wiedzy specjalistycznej specyficznych dla tych transgranicznych procesów wysyłkowych. Na przykład większość transgranicznych obiektów logistycznych ma punkty przeładunkowe tylko po jednej stronie. Obiekt z bramami przeładunkowymi po obu stronach umożliwia rozładunek towarów natychmiast po ich przybyciu, a także skraca czas przeładunku, ponieważ wózki widłowe nie muszą przejeżdżać przez budynek.

  C.H. Robinson posiada powierzchnię 1,5 mln stóp kwadratowych wzdłuż granicy oraz dwujęzycznych ekspertów transgranicznych w dziewięciu lokalnych biurach.

  Skontaktuj się z ekspertem już teraz, aby omówić swoje potrzeby w zakresie przesyłek transgranicznych.  Na tej stronie

  https://www.chrobinson.com/pl-pl/resources/resource-center/guides/cross-border-shipping-guide-mexico/