Tarczówka marmurkowata (BMSB): przygotowania do australijskiego sezonu ryzyka 2023–24


Ryzyko i rozprzestrzenianie się tarczówki marmurkowatej (BMSB)

Mapa pokazująca rozprzestrzenianie się tarczówki marmurkowatej 

Ryzyko niebezpieczeństwa biologicznego

 • Potencjalny i poważny szkodnik żerujący na ponad 300 gatunkach roślin.
 • Często jesienią masowo dostają się do pojazdów, domów i fabryk, szukając schronienia na zimę.
 • W przypadku zagrożenia wydzielają substancję chemiczną o przykrym zapachu, która może powodować uczucie pieczenia w kontakcie ze skórą.
 • Ich zapach to alergen wziewny, który u niektórych osób może wywoływać reakcje alergiczne.

Przeciwdziałanie nadchodzącemu zagrożeniu

 • Środki sezonowe pomagają zarządzać ryzykiem w sezonie wysokiego ryzyka.
 • Towary obarczone ryzykiem lub wysokim ryzykiem wyprodukowane lub wysłane z krajów ryzyka jako ładunek morski między 1 września 2023 a 30 kwietnia 2024 r. (włącznie), zgodnie z listem przewozowym, podlegają procedurze zwalczania BMSB.
 • Wszyscy dostawcy procedur zwalczania BMSB w krajach ryzyka muszą być zatwierdzeni przez Australijski Departament Rolnictwa, Rybołówstwa i Leśnictwa (DAFF), w celu przeprowadzenia usuwania szkodnika na towarach wysyłanych do Australii, szczegóły można znaleźć na stronie internetowej DAFF.
 • Towary wysokiego ryzyka wysyłane luzem, w tym kontenery z otwartą górą lub kontenery typu flat rack, które przyjeżdżają bez przejścia procedury, nie zostaną wyładowane i/lub skierowane na eksport po przybyciu. Dotyczy to również poddania procedurze zwalczania szkodnika przez niezatwierdzonego dostawcę w kraju ryzyka.

Kraje ryzyka

 • Wszelkie towary obarczone ryzykiem lub wysokim ryzykiem produkowane w tych krajach lub wysyłane z tych krajów do Australii podlegają sezonowym środkom zwalczania BMSB.
 • Każdy statek, który przeładowuje lub ładuje towary z tych krajów, podlega również zwiększonemu nadzorowi po przybyciu do Australii.

Albania
Andora
Armenia
Austria
Azerbejdżan
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Kanada
Chorwacja
Czechy
Francja
Gruzja
Niemcy
Grecja
Węgry
Włochy
Japonia
Kosowo

Liechtenstein
Luksemburg
Czarnogóra
Mołdawia
Holandia
Polska
Portugalia
Republika Macedonii Północnej
Rumunia
Rosja
Serbia
Słowacja
Słowenia
Hiszpania
Szwajcaria
Turcja
Ukraina
Stany Zjednoczone Ameryki
Uzbekistan


Kraje o powstającym ryzyku

Następujące kraje zostały zidentyfikowane jako kraje o powstającym ryzyku w sezonie ryzyka BMSB 2023–24 i mogą zostać wybrane do wyrywkowej kontroli na lądzie: Wielka Brytania i Chiny.

 • Chiny: Wyrywkowe kontrole będą miały zastosowanie do towarów wysyłanych w okresie od 1 września 2023 do 31 grudnia 2023 (włącznie).
 • Wielka Brytania: Wyrywkowe kontrole będą miały zastosowanie do towarów wysyłanych w okresie od 1 grudnia 2023 do 30 kwietnia 2024 (włącznie).
 • Oprócz docelowych towarów wysokiego ryzyka, rozdziały 39, 94 i 95 będą podlegać wyrywkowym kontrolom tylko w przypadku krajów o powstającym ryzyku.

Wymagania według rodzaju towaru

Towary wysokiego ryzyka — będą podlegały obowiązkowej procedurze zwalczania szkodnika


44:
Drewno i artykuły z drewna, węgiel drzewny
45: Korek i wyroby z korka
57: Dywany i inne tekstylne pokrycia podłogowe
68: Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów
69: Wyroby ceramiczne – w tym podrozdziały I i II
70: Szkło i wyroby szklane
72: Żelazo i stal — w tym podrozdziały I, II, III i IV
73: Artykuły z żelaza lub stali
74: Miedź i wyroby z miedzi
75: Nikiel i wyroby z niklu
76: Aluminium i wyroby z aluminium
78: Ołów i artykuły z ołowiu
79: Cynk i artykuły z cynku
80: Cyna i artykuły z cyny
81: Pozostałe metale nieszlachetne, cermetale i artykuły z nich
82: Narzędzia, przybory, sztućce, łyżki i widelce, z metali nieszlachetnych, ich części z metali nieszlachetnych
83: Różne artykuły z metali nieszlachetnych
84: Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części
85: Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części, rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów
86: Lokomotywy kolejowe lub tramwajowe, pojazdy szynowe i ich części, osprzęt torów kolejowych lub tramwajowych oraz ich części, mechaniczne (włączając elektromechaniczne) wszelkiego rodzaju urządzenia sygnalizacji ruchu
87: Pojazdy inne niż tabor kolejowy lub tramwajowy oraz ich części i akcesoria
88: Samoloty, statki kosmiczne i ich części
89: Statki, łodzie i konstrukcje pływające


Wszystkie towary o podwyższonym ryzyku — będą podlegały zwiększonej interwencji na lądzie poprzez wyrywkową kontrolę


27:
Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji, substancje bitumiczne, woski mineralne
28: Chemikalia nieorganiczne, organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów – w tym podrozdziały I, II, III, IV i V
29: Chemikalia organiczne – w tym podrozdziały I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIII
38: Różne produkty chemiczne
39: Tworzywa sztuczne i artykuły z nich – w tym podrozdziały I i II
40: Kauczuk i artykuły z niego
48: Papier i tektura, artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury
49: Drukowane książki, gazety, obrazy i inne produkty przemysłu poligraficznego; rękopisy, maszynopisy i plany
56: Wata, filc i włókniny, przędza specjalna, sznurek, powrozy, liny i kable oraz artykuły z nich


Wszystkie inne towary — będą podlegać wymogom tylko wtedy, gdy część przesyłki jest zapakowana w kontener z towarami obarczonymi ryzykiem lub wysokim ryzykiem.

óNowe, nieużywane i nietestowane w terenie (new, unused and not field tested - NUFT)—Niektóre taryfy które spełniają wszystkie kryteria BMSB NUFT nie będą podlegały obowiązkowej procedurze zwalczania szkodnika.

 • Kryteria BMSB NUFT mają zastosowanie do towarów klasyfikowanych tylko pod następującymi rozdziałami taryfowymi: 82, 84, 85, 86, 87, 88 oraz 89, które mają datę początku produkcji w dniu 1 grudnia bieżącego sezonu ryzyka BMSB lub po tej dacie. Uwaga: Towary które zostały odnowione nie spełniają to kryterium.
 • Deklaracja BMSB NUFT może mieć zastosowanie do kwalifikowalnych towarów wysłanych w w zamkniętych pojemnikach z sześcioma twardymi ściankami, towarów wysyłanych luzem (w tym kontenery z otwartą górą lub kontenery typu flat rack) oraz wysyłek drobnicowych (Less than a Container Load - LCL) / kontenerów do ładunków wszelkiego rodzaju (Freight All Kinds - FAK).

Przeciwdziałanie ryzyku inwazji szkodników

Obowiązkowe wymagania dotyczące zwalczania szkodników: towary wysokiego ryzyka wymagają przejścia odpowiedniej procedury w celu zmniejsza ryzyka występowania BMSB.

Możliwości zwalczania szkodnika

 • Zastosowanie wysokiej temperatury
 • Fumigacja bromkiem metylu
 • Fumigacja fluorkiem sulfurylu

Informacje o procedurze

 • Szczegółowe informacje na temat możliwych środków można znaleźć na stronie internetowej DAFF.
 • Przejrzyj zatwierdzoną listę dostawców środków zwalczania szkodników na morzu i na lądzie.
 • Towary muszą być załadowane do kontenera i zaplombowane lub załadowane na statek w celu eksportu z krajów ryzyka w ciągu 120 godzin od przejścia procedury.
 • Jeżeli można przedstawić dowody wskazujące, że nastąpiły nieodwracalne zmiany w wysyłce towarów i zostały one załadowane na inny statek w ciągu 48 godzin poza 120-godzinnym oknem po procedurze, prosimy o kontakt na adres [email protected] przed przybyciem statku do Australii.

Informacje o procedurach na morzu: procedury na morzu

 • Wymagane w przypadku towarów wysokiego ryzyka wysyłanych luzem
 • Obejmuje kontenery z otwartą górą lub kontenery typu flat rack
 • Towary wysokiego ryzyka, które przybywają bez przejścia procedury, nie zostaną wyładowane i/lub zostaną skierowane na eksport po przybyciu

Procedura na morzu lub na lądzie

 • Towary wysokiego ryzyka wysyłane jako przesyłki pełnokontenerowe (FCL) w zamkniętych pojemnikach z sześcioma twardymi ściankami mogą być poddawane procedurze na morzu lub na lądzie na poziomie kontenera przez zatwierdzonych dostawców procedur zwalczania szkodnika.
 • Przesyłki LCL i kontenery FAK będą zarządzane na poziomie kontenera przed dekonsolidacją, kontener musi być poddany procedurze na morzu lub na lądzie, zanim dekonsolidacja będzie dozwolona.
 • Towary wysokiego ryzyka, które zostały wyprodukowane w kraju ryzyka i są transportowane z kraju ryzyka do Australii, będą podlegać środkom sezonowym, a obowiązkowa procedura dotyczy towarów na poziomie kontenera. Dekonsolidacja nie będzie dozwolona przed przejściem procedury.
 • Towary wysokiego ryzyka wyprodukowane w kraju ryzyka, a następnie przetransportowane z kraju ryzyka do kraju nieobarczonego ryzykiem, w celu dekonsolidacji i ponownej konsolidacji (zebrania) i wysyłki jako kontener LCL/FAK z kraju nieobarczonego ryzykiem do Australii będzie podlegał środkom sezonowym. Obowiązkowa procedura dotyczy towarów na poziomie kontenera. Dekonsolidacja nie będzie dozwolona przed przejściem procedury.

Wymagania dotyczące pakowania

 • Aby przeprowadzić skuteczną procedurę zwalczania BMSB, towary muszą być prezentowane w sposób, który umożliwia dotarcie ciepła lub fumigantu do wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni towarów dostępnych dla szkodnika

Przedstawienie prawidłowego pakowania towarów w celu zapobiegania BMSB 

 • Jeżeli towary wymagające obróbki są owinięte w folię plastikową, należy ją rozciąć lub dostosować, aby umożliwić odpowiedni dostęp fumigantu lub ciepła do penetracji towarów, aby procedura była skuteczna

Zbliżenie na odpowiednie pakowanie w celu zapobiegania BMSB

 

Zminimalizuj opóźnienia, gdy wymagane jest odbycie procedury zwalczania szkodnika

 • Potencjalne opóźnienia w dniu przyjazdu z powodu braku zasobów do przeprowadzenia procedury na lądzie
 • Zmniejsz utrudnienia, korzystając z procedury zwalczania szkodników na morzu przez zatwierdzonych dostawców
 • Zapewnij wczesną i dokładną dokumentację, w tym wszystkie szczegóły procedury
 • Żądaj, aby certyfikaty procedury zostały sprawdzone pod kątem zgodności
 • Nieprzestrzeganie przepisów spowoduje wywóz przesyłki


Rekomendacja klienta


„Mają dobrą wiedzę na temat krajów, z których importujemy i dostarczają ciągłych aktualizacji na temat bieżących wyzwań związanych z łańcuchem dostaw oraz oferują rzetelne porady w odniesieniu do wymogów handlowych, bezpieczeństwa biologicznego i spraw celnych”.
Kubota

KubotaWspółpracuj z ekspertami Trusted Advisor® firmy C.H. Robinson, aby zrozumieć konkretne zagrożenia i kolejne kroki.