Dostarczanie opłacalnej zielonej energii: jak LONGi Solar obniżył koszty transportu o połowę

Wyzwanie

Firma LONGi Solar poszukiwała strategicznego dostawcy usług logistycznych, który pomógłby utrzymać zakłady produkcyjne na właściwym torze i rozwiązać problem ograniczonej dostępności międzynarodowych lotów z Kuching, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Rozwiązanie

Korzystając z kompleksowej sieci przewoźników w całej Azji Południowo-Wschodniej, C.H. Robinson zapewnił optymalne dopasowanie wielkości ładunku do odpowiednich modeli samolotów w celu poprawy efektywności kosztowej.

Wynik

  • 50% redukcji kosztów transportu
  • Lepsze wskaźniki dostaw na czas
  • Unikanie ryzyka kar umownych

"Kiedy wybraliśmy C.H. Robinson, nie dostaliśmy od nich zaledwie jednego uniwersalnego rozwiązania. Naprawdę słuchali tego, czego potrzebowaliśmy, i dostosowali swoje podejście do nas".

- KLUCZOWY PRZEDSTAWICIEL, DZIAŁ ZAMÓWIEŃ LOGISTYCZNYCH LONGi SOLAR

"Strategiczna dalekowzroczność, jaką wykazała się firma C.H. Robinson, nie tylko przyniosła oszczędności w wysokości do 50% redukcji kosztów lotów, ale także usprawniła nasze operacje logistyczne".

- KLUCZOWY PRZEDSTAWICIEL, DZIAŁ ZAMÓWIEŃ LOGISTYCZNYCH LONGi SOLAR

Założona w 2000 roku firma LONGi Solar jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań fotowoltaicznych (PV), specjalizującym się w technologii monokrystalicznej. Firma prowadzi pionowo zintegrowany łańcuch wartości PV i jest znana ze swoich innowacji w zakresie płytek, ogniw i modułów solarnych. Działa w Malezji i wielu prowincjach Chin, a jej globalna siedziba sprzedaży znajduje się w Xi'an.

Aby wesprzeć swoją misję, czyli "jak najlepiej wykorzystać energię słoneczną do budowy zielonego świata", LONGi Solar opracowuje rozwiązania dla różnych branż, wspierając projekty od dużych elektrowni po gospodarstwa domowe.

Pokonywanie ograniczeń w dostawach między Kuching a Hanoi

Kuching w Malezji jest jedną z kluczowych lokalizacji produkcyjnych LONGi Solar. Aby utrzymać płynne działanie fabryki, firma potrzebuje spójnych opcji transportu dla swoich 30-tonowych przesyłek, składających się z 48 palet każda. Jakakolwiek przerwa w dostępności może spowodować utratę przychodów i zwiększenie nacisków operacyjnych.

Niestety, ograniczona dostępność lotów międzynarodowych w Kuching i kilka terminali lotniskowych zdolnych pomieścić duże samoloty towarowe do Hanoi stanowiły poważne wyzwanie dla łańcucha dostaw LONGi Solar.

Geograficzne oddzielenie od zachodniej Malezji rzeką Sarawak sprawia, że terminowe przeładunki są jeszcze większym wyzwaniem, co zwiększa zapotrzebowanie firmy na solidne rozwiązanie logistyczne.

Strategiczne podejście do wyboru właściwego dostawcy usług logistycznych

Rozumiejąc złożoność logistyki i znaczenie transportu lotniczego w swoim łańcuchu dostaw, firma LONGi Solar rozpoczęła skrupulatne poszukiwania odpowiedniego strategicznego dostawcy, który pomógłby sprostać tym wyzwaniom. Poszukiwano zewnętrznego dostawcy usług logistycznych (3PL), który nie tylko spełniałby rygorystyczne wymagania dotyczące terminowości, ale także oferował opłacalne rozwiązania transportowe.

Wieloaspektowe kryteria oceny LONGi Solar obejmowały szeroki zakres czynników, w tym reputację organizacji, możliwości technologiczne i skalowalność operacji, aby sprostać przyszłym wymaganiom.

C.H. Robinson wyłonił się jako silny kandydat na początku procesu selekcji. Aby sprawnie radzić sobie ze złożonymi wyzwaniami logistycznymi, szczególnie w zakresie transportu lotniczego, firma LONGi Solar zaangażowała się w strategiczny sojusz z C.H. Robinson, tworząc indywidualne podejście dostosowane do swoich unikalnych wymagań. Początki współpracy już pokazały LONGi Solar, że C.H. Robinson działa wydajnie i zapewnia wysokiej jakości obsługę klienta.

Efektywność kosztowa dzięki przełomowym rozwiązaniom

Po sukcesie kilku projektów pilotażowych i wsparciu ze strony dyrektora ds. logistyki LONGi Solar, który, opierając się na wcześniejszych doświadczeniach, chwalił doskonałe standardy usług C.H. Robinson, LONGi Solar zdecydowała się rozszerzyć współpracę.

Firmy wspólnie pracowały nad zbudowaniem solidnych podstaw dla długoterminowej, wzajemnie korzystnej relacji.

W ścisłej współpracy z C.H. Robinson LONGi Solar zajęła się dominującymi wyzwaniami, koncentrując się na zwiększeniu efektywności kosztowej i udoskonaleniu operacji logistycznych. Podejście C.H. Robinson koncentrowało się na wykorzystaniu kompleksowej sieci przewoźników w całej Azji Południowo-Wschodniej. Strategia, dostosowana do konkretnych potrzeb LONGi Solar, zapewniła optymalne dopasowanie wielkości ładunku do odpowiednich modeli samolotów.

Gdy wszystko było już zaplanowane, zespoły zarówno LONGi Solar, jak i C.H. Robinson skutecznie wdrożyły opracowane rozwiązanie w ciągu tygodnia. "Kiedy wybraliśmy C.H. Robinson, nie dostaliśmy od nich zaledwie jednego uniwersalnego rozwiązania. Naprawdę słuchali tego, czego potrzebowaliśmy, i dostosowali swoje podejście do nas. Nasze przesyłki nie tylko docierają na czas, ale często docierają przed czasem" — powiedział kluczowy przedstawiciel działu zamówień logistycznych LONGi Solar.

Zgodne cele prowadzą do pozytywnych wyników

Oprócz poprawy terminowości dostaw współpraca ta przyniosła LONGi Solar inne znaczące korzyści, w szczególności obniżenie kosztów transportu. "Współpracując z C.H. Robinson, byliśmy w stanie otrzymać rekomendacje dotyczące najlepszej opcji linii lotniczych w oparciu o nasze wymagania logistyczne i trasy. Strategiczna dalekowzroczność, jaką wykazała się firma C.H. Robinson, nie tylko przyniosła oszczędności sięgające 50% kosztów lotów, ale także usprawniła nasze operacje logistyczne" — powiedział kluczowy przedstawiciel działu zakupów logistycznych firmy LONGi Solar.

Ta znacząca oszczędność kosztów jest świadectwem wartości, jaką dobrze realizowane strategie mogą przynieść firmom — zwłaszcza w wysoce konkurencyjnym sektorze logistycznym, w którym optymalizacja kosztów ma kluczowe znaczenie.

Co więcej, rozwiązania frachtu lotniczego oferowane przez C.H. Robinson umożliwiają LONGi Solar konsekwentne dotrzymywanie harmonogramów produkcji i pomyślną realizację globalnych projektów. Sukces ten skutecznie zapobiega ryzyku naliczenia potencjalnie znacznych kar umownych, chroniąc tym samym integralność finansową i reputację firmy.

Umożliwienie bardziej ekologicznej przyszłości dzięki logistyce strategicznej

W strategicznym sojuszu z C.H. Robinson, LONGi Solar jest przykładem tego, jak integracja innowacyjnych rozwiązań i strategicznych spostrzeżeń może skutecznie sprostać złożonym wyzwaniom logistycznym. Ta udana współpraca stanowi przekonujące świadectwo niezachwianego zaangażowania LONGi Solar w wydajność operacyjną i zrównoważony rozwój środowiska.

LONGi Solar planuje priorytetowo traktować C.H. Robinson jako kluczowego dostawcę dla przyszłych przesyłek lotniczych o wysokiej wartości między Azją i Ameryką Północną. Zgodnie ze swoją dalekosiężną strategią, LONGi Solar planuje rozszerzyć współpracę z C.H. Robinson, wykorzystując rozległą globalną sieć dostawcy, aby zwiększyć swój międzynarodowy ślad zielonej energii.