Generac stawia czoła szybkiemu wzrostowi dzięki widoczności globalnego łańcucha dostaw

Wyzwanie

Generac doświadczył okresu szybkiego wzrostu po IPO, przejmując firmy na całym świecie. Musieli zreorganizować swój globalny łańcuch dostaw i jak najszybciej zintegrować operacje.

Rozwiązanie

Generac i C.H. Robinson współpracowali w celu opracowania kompleksowego, globalnego rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw. Rozwiązanie obejmowało transport ciężarowy, transport morski, lotniczy, pośrednictwo celne, usługi portowe i zarządzanie danymi oraz zapewniało pełny podgląd.

Wyniki

  • Zmniejszone o 9% wydatki na międzynarodowe przesyłki przychodzące, a koszty frachtu kontenerowego o 14%
  • Zneutralizowało wzrosty cen pomimo zmiany FSC z 18,7% do 22% w 2016 r.
  • Zmniejszenie przewozów kontenerowych z Los Angeles Long Beach do Whitewater, Wisconsin, o 33%.
  • Wielomilionowa redukcja globalnych wydatków na koszty przewozu

Przywództwo Generac i koncentracja na usprawnieniu łańcucha dostaw przy jednoczesnym ułatwieniu bezprecedensowego wzrostu były zarówno inteligentne, jak i zrównoważone, a podejście to jest często pomijane, gdy firmy doświadczają takiego wzrostu.

- TOM HAWKINS
DYREKTOR GENERALNY C.H. ROBINSON

[Zespoły C.H. Robinson i TMC] nie mówią, że czegoś nie da się zrobić. Sprowadzają właściwych ludzi, ponieważ tak samo jak my chcą, abyśmy odnieśli sukces.

- ALAN ROWLETT JR.

Wejście Generac na giełdę w 2010 roku ułatwiło rozwój firmy z 588 mln USD do prawie 1,5 mld USD sprzedaży, umożliwiając przejęcia zarówno w kraju, jak i za granicą. Niezwykle szybki wzrost może przynieść zarówno wielkie korzyści, jak i pewne wyzwania. Firma Generac dostrzegła okazję do dokonania przeglądu swojego globalnego łańcucha dostaw i zidentyfikowania nowych możliwości zwiększenia wydajności, aby umożliwić kolejny etap wzrostu.

Kiedy Alan Rowlett Jr. dołączył do Generac jako dyrektor ds. logistyki na początku 2016 r., firma wybrała oprogramowanie SAP na swój nowy system do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Trwało podłączanie nowo nabytych firm do SAP, ale obecna funkcjonalność systemu zarządzania transportem (TMS) wymagała wzmocnienia, aby wesprzeć rosnący popyt logistyczny firmy. Celem Generac było lepsze zrozumienie ogólnych wydatków na transport u wielu dostawców usług transportowych i zidentyfikowanie potencjalnych korzyści.

Aby pomóc w realizacji celów i potencjalnych rozwiązań, Rowlett wykorzystał relacje, jakie firma miała z C.H. Robinson. Przez lata wspólnej pracy Generac i C.H. Robinson nawiązali silną współpracę w Ameryce Północnej. Oba zespoły usiadły, aby omówić nadchodzące możliwości i opcje, które mogą zapewnić Generac maksymalną dźwignię rynkową i elastyczność. „Szybko stało się jasne, że Generac miał okazję do innowacji i uchwycenia wydajności” – powiedział Tom Hawkins, dyrektor generalny CH Robinson. „Przywództwo firmy Generac i skupienie się na usprawnieniu łańcucha dostaw przy jednoczesnym ułatwieniu bezprecedensowego wzrostu było zarówno inteligentne, jak i zrównoważone, a podejście, które często jest pomijane, gdy firmy doświadczają takiego wzrostu”.

Widoczność łańcucha dostaw: warunek konieczny do osiągnięcia sukcesu

Najbardziej znaczącą decyzją podjętą przez Generac była integracja ERP z Navisphere®, globalną platformą TMS firmy C.H. Robinson. Oprócz obsługi transakcji EDI, wdrożenie Navisphere pomogło firmie Generac ujednolicić operacje na różnych liniach biznesowych i geograficznych oraz uzyskać widoczność przesyłek w wielu językach, regionach i trybach.

Generac współpracował z TMC, oddziałem C.H. Robinson, aby zautomatyzować procesy za pośrednictwem Navisphere. Rowlett powiedział: „Czuliśmy się komfortowo z rozwiązaniami TMC, ponieważ wdrażają one procesy dla niektórych z największych organizacji na świecie”. Dzisiaj Generac używa Navisphere do zarządzania złożonym i solidnym łańcuchem dostaw, który obsługuje tysiące klientów. Technologia umożliwia firmie optymalizację wysyłek, wybór najlepszego trybu i uzyskanie widoczności niemal w czasie rzeczywistym na całym świecie.

Sprzedawcy komunikują się z firmą Generac za pomocą różnych metod, w tym poprzez EDI, wprowadzaniem zamówień online, rozmów telefonicznych i wiadomości e-mail w wielu językach. Sprzedawcy zdają sobie sprawę z korzyści wynikających z braku ograniczeń w ustalonych odstępach czasu dostawy lub metody lub języka komunikacji. Gdy nowi sprzedawcy rejestrują się w systemie, informacje przepływają przez ten sam, jeden system opatrzony tym samymi aspektami systemu śledzącego — , które upewniają Rowletta o poprawności stosowanych metod. „Kiedyś dostarczanie gwarancji informacji naszym dostawcom było kłopotliwe; teraz to zaledwie jeden telefon. W rzeczywistości wielu z nich kontaktuje się bezpośrednio z C.H. Robinson, oszczędzając czas mojego zespołu”.

Generac współpracował z C.H. Robinson w celu określenia kluczowych wskaźników sukcesu i raportowania umożliwiającego ciągłe doskonalenie. Oprócz tego, że już dziś Generac posiada znaczące wsparcie dla swoich łańcuchów dostaw, w przyszłości zamierza wykorzystać możliwości Navisphere w zakresie API dla działów logistyki i zaopatrzenia.

Niezawodność odgrywa dużą rolę w przyznawaniu przez Generac nagród frachtowych dla C.H. Robinson. Większość danych wejściowych pomiędzy firmą a jej dostawcami i klientami przechodzi teraz przez Navisphere i jest bezpośrednio połączona z systemem ERP Generac. Jak mówi Rowlett: „To nie jest tak powszechne, jak mogłoby się wydawać, niezależnie od tego, co ludzie mogą powiedzieć. Ale możemy zobaczyć aktualizacje niektórych naszych przesyłek intermodalnych z dokładnością do jednego kilometra. Jest to zupełnie inny poziom wiedzy”.

Większa widoczność nie tylko zapewnia zespołowi logistycznemu w Generac informacje, których potrzebują do efektywnej realizacji. Informuje również o głębszych dyskusjach i zrozumieniu w całej organizacji. „Globalna widoczność zapewnia wspólne ramy do zagłębiania się w szczegóły” – powiedział Rowlett. „Ten rodzaj widoczności umożliwia inny i głębszy dialog na temat całego naszego łańcucha dostaw i tego, jak możemy to wykorzystać na naszą korzyść”.

Udoskonalenia transportu: możliwości obniżenia kosztów

Celem firmy Generac było również zwiększenie wydajności, obniżenie kosztów i poprawa elastyczności usług w dziale transportu firmy.

Analizując operacje, pojawiła się możliwość przemieszczenia ładunków kontenerowych z Zachodniego Wybrzeża do Chicago i poza nią. Wykorzystując doświadczenie firmy C.H. Robinson w zakresie spedycji globalnej, Generac jest w stanie zintegrować część oceaniczną, portową i krajową transportu kontenerów 40-stopowych. Kontenery są przenoszone do magazynu zarządzanego przez C.H. Robinson i konsolidowane w 53-calowe kontenery intermodalne. To rozwiązanie zmniejsza liczbę kontenerów wymaganych do przemieszczania produktów na terenie Stanów Zjednoczonych, nie tracąc przy tym czasu. Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania Generac zredukował śródlądowy transport kontenerowy o prawie 33 procent i obniżył koszty.

„Rozładowanie naszego ładunku z kontenera w pobliżu portu dało nam ogromną elastyczność”, wyjaśnia Rowlett. „Jeśli kupujący potrzebują przyspieszenia dostaw, ładunek jest już wyładowany. Można go załadować i może wyruszyć w drogę co przyśpieszy dostawę. Nasz zespół ds. zakupów korzysta z tej elastyczności w razie potrzeby”.

Solidna podstawa do kolejnego etapu rozwoju

Rowlett uważa, że współpraca z C.H. Robinson to dopiero początek. W 2016 r. Generac połączył system SAP z Navisphere, zoptymalizował wysyłki w różnych trybach i wprowadził nowe usprawnienia do globalnego łańcucha dostaw. Cała firma idzie do przodu z modelem operacyjnym, który może dotrzymać kroku jej rozwojowi.

Generac docenia możliwość współpracy z firmą C.H. Robinson i polega na niej przy opracowywaniu globalnych rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw, przeglądzie analiz i rekomendacji oraz wspieraniu wdrażania nowych procesów. Docelowo firmy współpracują ze sobą, aby usprawnić działalność firmy Generac w Ameryce Północnej i na całym świecie.

Rowlett mówi: „Grupa z C.H. Robinson, która wspiera Generac, jest wyjątkowa. Zadajemy pytania i otrzymujemy szybkie odpowiedzi — dobre informacje, które wywodzą się z doświadczenia. Zespoły C. H. Robinson i TMC wniosły do firmy nowe i innowacyjne pomysły. Nigdy nie mówią, że nie da się czegoś zrobić. Sprowadzają właściwych ludzi, ponieważ chcą, abyśmy odnieśli sukces tak samo jak my”.


Aby dowiedzieć się więcej o Generac, odwiedź ich stronę internetową. Aby dowiedzieć się więcej o C.H. Robinson, skontaktuj się z ekspertem. Można również uzyskać więcej informacji na temat TMC, oddziału C.H. Robinson.