Widoczność łańcucha dostaw jest kluczem do obsługi klienta dla firmy AJ Baker & Sons

Wyzwanie

Korzystanie z wielu dostawców usług logistycznych oznaczało różne poziomy usług i brak widoczności między jednym i drugim dostawcą. Brak spójności utrudniał fakturowanie i śledzenie zamówień.

Rozwiązanie

Firma C.H. Robinson pomogła firmie AJ Baker & Sons stworzyć mapę drogową dla całego łańcucha dostaw, w tym odrębne cele dla każdego magazynu i oddziału firmy do wdrożenia z czasem.

Wyniki

Większa spójność i przejrzystość współpracy z jednym dostawcą umożliwiła firmie AJ Baker & Sons dodanie do swojej strategii proaktywnego śledzenia zamówień i technologii prognozowania, poprawiając ogólną obsługę klientów.


Shaun w C.H. Robinson wysłuchał nas. Skupił się na naszych priorytetach i celach, zamiast forsować własną agendę

- AMANDA KAUR
KIEROWNIK ŁAŃCUCHA DOSTAW, AJ BAKER & SONS

Nawet gdy opóźnienia miały miejsce z powodu plagi tarczówki marmurkowatej, możliwość ciągłego monitorowania naszych przesyłek była przełomem”

- AMANDA KAUR
KIEROWNIK ŁAŃCUCHA DOSTAW, AJ BAKER & SONS

Patrząc w przyszłość, widzę nieskończone możliwości dla naszej strategii logistycznej i wiem, że C.H. Robinson jest tylko dostawcą usług logistycznych, który nam w tym pomaga.

- AMANDA KAUR
KIEROWNIK ŁAŃCUCHA DOSTAW, AJ BAKER & SONS

Po doświadczeniu przypadków braku spójności i widoczności ze strony wielu dostawców usług logistycznych, AJ Baker & Sons wybrała firmę C.H. Robinson, aby oferować przejrzyste śledzenie przesyłek i komunikację, które umożliwiłyby bardziej pozytywne doświadczenia klientów. Dzięki ścisłej współpracy, długoterminowej strategii łańcucha dostaw i ciągłym udoskonaleniom, firma C.H. Robinson była w stanie pomóc firmie AJ Baker & Sons w osiągnięciu celów związanych z łańcuchem dostaw.

Sytuacja: Brak widoczności i spójności

AJ Baker & Sons to rodzinna firma z ponad stuletnią historią świadczenia wysokiej jakości usług chłodniczych klientom w całej Australii. W przypadku klientów z sieci fast food, supermarketów, branży hotelarskiej i projektów komercyjnych zapewnienie najwyższego poziomu opieki i doskonałości ma kluczowe znaczenie.

Przez wiele lat firma AJ Baker & Sons korzystała z usług wielu dostawców usług logistycznych do wysyłki kontenerów. Niestety firma doświadczyła różnych poziomów usług i widoczności od jednego dostawcy do drugiego. W rzeczywistości jeden dostawca konsekwentnie pobierał wyższe stawki i oferował mniejszą widoczność. Brak spójności ze strony każdego dostawcy utrudniał wystawianie faktur i śledzenie zamówień. To z kolei często powodowało problemy z klientami. „Mając działalność w całej Australii, musimy przez cały czas wiedzieć, gdzie znajduje się każda przesyłka” — wyjaśniła Amanda Kaur, Dyrektor ds. Łańcucha Dostaw w AJ Baker & Sons. „Podczas gdy nasi poprzedni dostawcy usług logistycznych przez wiele lat odpowiadali naszym potrzebom, w roku 2017 zdaliśmy sobie sprawę, że te relacje nie oferują już wszystkiego, czego nasza firma potrzebowała do odniesienia sukcesu”.

Szansa: Wybór globalnej sieci C.H. Robinson

„Kiedy po raz pierwszy zaczęliśmy szukać nowych rozwiązań, mieliśmy kilka celów, w tym skrócenie czasu tranzytu, lepszą przejrzystość we wszystkich obszarach, bardziej efektywne narzędzia do zarządzania kontenerami, spójne ceny i możliwość dokładnego prognozowania dostaw” – powiedziała Amanda.

Firma AJ Baker & Sons przeanalizowała wielu dostawców usług logistycznych, mając na uwadze swoje priorytety. Przedstawiciele C.H. Robinson byli pierwszymi, którzy naprawdę sprawiali wrażenie, że są przedłużeniem zespołu AJ Baker & Sons. Według Amandy, „Shaun z C.H. Robinson słuchał nas. Skupił się na naszych priorytetach i celach, zamiast forsować swój własny program”.

Ostatecznie zespół wybrał firmę C.H. Robinson jako lidera swojej transformacji logistycznej, ponieważ połączenie ludzi takich jak Shaun i obszerny globalny pakiet usług, które firma C.H. Robinson może zaoferować, nie może się równać z żadną inną organizacją.

Rozwiązanie: Uwzględnienie widoczności i nowych sposobów komunikacji

„Kiedy zacząłem pracować z AJ Baker & Sons, szybko stało się jasne, że potrzebują globalnego dostawcy usług logistycznych, który mógłby oferować spójność, obsługę i widoczność w całym łańcuchu dostaw” – powiedział Shaun. „Już po kilku rozmowach wiedziałem, że nasza zdolność do oferowania głębokiej wiedzy specjalistycznej pomoże im osiągnąć ich celów”.

Tworząc listę celów, AJ Baker & Sons współpracowała ze swoim zespołem z C.H. Robinson, aby dopracować spersonalizowaną mapę drogową dla całego procesu łańcucha dostaw. Obejmowało to odrębne cele dla każdego magazynu i działu firmy do wdrożenia na przestrzeni czasu. Doświadczenie C.H. Robinson w pracy z największymi i najbardziej wyrafinowanymi spedytorami na świecie pomogło firmie AJ Baker & Sons wyeliminować wiele niewiadomych związanych z łańcuchem dostaw, w tym kwestie komunikacji i widoczności.

Dzięki technologii firmy C.H. Robinson firma AJ Baker & Sons nie tylko mogła monitorować każdą pojedynczą przesyłkę od jej odbioru do miejsca przeznaczenia, ale także klienci mieli dostęp do narzędzia online do bezpośredniego śledzenia zamówień. Korzystanie z technologii stworzonej przez i dla ekspertów ds. łańcucha dostaw doprowadziło do nowego poziomu widoczności, który skrócił czas administracji, informował klientów i oferował pozytywne wrażenia klientom, którzy chcieli czuć się uwzględnieni w procesie wysyłki.

„Jako Dyrektor ds. Łańcucha Dostaw, moim zadaniem jest pozyskiwanie wszystkich zagranicznych produktów dla firmy, włączając w to zapytania celne, płatności i faktury” – powiedziała Amanda. „Nasza nowo odkryta widoczność przesyłek z C.H. Robinson była przełomem. Ich system śledzenia online jest łatwy w użyciu, a jednocześnie oferuje bardziej szczegółowe i dokładne raporty, niż te, do których mieliśmy wcześniej dostęp, co ułatwia podejmowanie mądrych decyzji biznesowych. To była pozytywna zmiana dla mojego zespołu i naszych relacji z klientami”.

Chwila Ah-ha: sezonowa presja w łańcuchu dostaw

Prawdziwym testem dla nowych relacji AJ Baker & Sons z C.H. Robinson były pewne pilne dostawy, które pojawiły się w trakcie sezonu występowania tarczówki marmurkowatej.

Brązowy marmurkowy pluskwiak cuchnący jest szkodnikiem sezonowym i zagrożeniem dla bezpieczeństwa biologicznego w całej Australii. W związku z tym wiele towarów importowanych z półkuli północnej wymagało dodatkowych badań i zabiegów, aby zapobiec zarażeniu. Te dodatkowe wymagania często prowadzą do opóźnień w portach międzynarodowych.

„Nawet gdy opóźnienia miały miejsce z powodu plagi tarczówki marmurkowatej, możliwość ciągłego monitorowania naszych przesyłek była przełomem” wyjaśniła Amanda. „Ponieważ wiedzieliśmy, gdzie dokładnie znajduje się każda przesyłka a zespół C.H. Robinson informował nas o wszelkich opóźnieniach, sugerował i proponował alternatywne rozwiązania nadal mogliśmy dotrzymać terminów”.

Wynik: Produkty wdrożone w celu zapewnienia ciągłej przejrzystości

Wybór firmy CH Robinson jako dostawcy usług logistycznych pomógł firmie AJ Baker & Sons osiągnąć wiele początkowych celów i stworzyć procesy, które pozwolą osiągnąć resztę. Współpracując z menedżerem klienta CH Robinson, firma AJ Baker & Sons z powodzeniem poprawiła komunikację i widoczność, zastosowała technologię proaktywnego śledzenia i prognozowania zamówień w swojej strategii oraz poprawiła ogólną obsługę klientów.

C.H. Robinson i AJ Baker & Sons będą nadal koncentrować się na osiągnięciu wszystkich zmian nakreślonych w logistycznej mapie drogowej. Dzięki współpracy i innowacjom mają nadzieję na jeszcze wyższy poziom obsługi klienta i poszerzenie swojej oferty o nowe rynki.

„Zanim rozpoczęliśmy współpracę z C.H. Robinson, uznaliśmy, że potrzebna jest zmiana logistyczna. Ale dopóki nie porozmawialiśmy z nimi, chyba nikt z nas nie zdawał sobie sprawy, jak bardzo moglibyśmy się poprawić” – wyjaśniła Amanda. „Patrząc w przyszłość, widzę nieskończone możliwości dla naszej strategii logistycznej i wiem, że C.H. Robinson jest jedynym dostawcą usług logistycznych, który nam w tym pomaga”.

Aby dowiedzieć się więcej o programach C.H. Robinson, skontaktuj się z ekspertem.