Badanie nieaktualnych cen: korzyści z częstych ofert transportowych

Uzyskaj publikację

https://www.chrobinson.com/pl-pl/resources/resource-center/white-papers/stale-rates-research-frequent-transportation-bid-benefits/

Computer with supply chain research

Strategie na udany i strategiczny sezon licytacyjny

Menedżerowie transportu często debatują nad skutecznością wydarzeń związanych z zamówieniami. Czy regularne wydarzenia związane z zakupami pomagają kontrolować koszty transportu, czy też częste ponowne ogłaszanie oferty to strata czasu?

Decyzja, który punkt widzenia jest najbardziej wartościowy, byłaby łatwiejsza, gdyby załadowcy lepiej rozumieli, w jaki sposób przewoźnicy dostosowują i honorują stawki kontraktowe między wydarzeniami związanymi z zamówieniami. Szczególnie interesujące jest to, jak szybko stawki frachtowe stają się z czasem nieaktualne wraz z upływem czasu, oraz przyczyny tej sytuacji.

Niniejsza biała księga odpowiada na te pytania w oparciu o wyniki badań Iowa State University. Sprawdź, co odkryli badacze:

  • Kiedy stawki zwykle stają się „nieaktualne”
  • Dlaczego regularne wydarzenia związane z zamówieniami obniżają koszty
  • Z jaką częstotliwością przeprowadzać wydarzenia zakupowe
  • Jak przewoźnicy dostosowują stawki między zdarzeniami związanymi z zamówieniami
  • Jak wydarzenia związane z zamówieniami promują strategiczne relacje

Ostatecznie strategia zamówień transportu towarowego oparta na przewidywalnym harmonogramie i procesie może zapewnić znaczne oszczędności kosztów i wydajność sieci.