Toshiba zwiększa oszczędności kosztów poprzez współpracę i konsolidację frachtu krajowego

Wyzwanie

Firma Toshiba musiała zoptymalizować tysiące przesyłek drobnicowych wysokiej jakości silników i napędów przemysłowych w Ameryce Północnej — od dużych miast z rozwiniętą infrastrukturą po odległe miejsca pracy o ograniczonych zasobach.


Rozwiązanie

Zautomatyzowany proces firmy C.H. Robinson dynamicznie ocenia i dostosowuje plany załadunku ładunków w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Korzystanie z najnowszych informacji o zamówieniach i dostępności przewoźników zapewnia maksymalne oszczędności.


Wyniki

Dzięki lepszemu wglądowi w zawartość i metody każdej przesyłki, nowy model logistyczny poprawił również wydajność magazynu na czas do prawie 95%.

Szukaliśmy sposobu na obniżenie kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu zadowolenia klientów.

- JIM O'DAY
DYREKTOR ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW

To zobowiązanie napędzało nas w poszukiwaniu rozwiązań i jest kluczowym czynnikiem,który przyczynił się do poprawy wydajność naszego magazynu na poziomie zbliżonym do naszego celu czyli 95%.

- JIM O'DAY
DYREKTOR ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW

C.H. Robinson zawsze dysponuje potężną wiedzą biznesową na temat najnowszych trendów na rynku i tego, czego oczekują od nas nasi klienci.

- JIM O'DAY
DYREKTOR ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Po prawie dziesięciu latach wspólnych innowacji na całym świecie, CH Robinson i grupa ds. infrastruktury społecznej Toshiba International Corporation (TIC) kontynuują współpracę w celu zwiększenia wydajności łańcucha dostaw i odkrywania nowych możliwości obniżenia kosztów.

Dziedzictwo: długoterminowa relacja prowadzi do ciągłego doskonalenia łańcucha dostaw

Relacje pomiędzy C.H. Robinson i TIC rozpoczęły się w 2010 roku, kiedy TIC zdecydowało się zlecić firmie C.H. Robinson większość swojej globalnej logistyki. Firma TIC dążyła do usprawnienia zarządzania kontami, automatyzacji i wydajności, aby wesprzeć swoje agresywne plany rozwoju i zobowiązanie do przestrzegania wysokiej jakości standardów usług. C.H. Robinson zaoferowała kompleksowe doradztwo w zakresie łańcucha dostaw, dokumentację i opracowanie standardowych procedur operacyjnych oraz wprowadzenie zautomatyzowanej technologii.

Wspólnie C.H. Robinson i TIC diametralnie zwiększyły przejrzystość i wydajność łańcucha dostaw TIC, pomagając TIC stać się nie tylko najlepszym w swojej klasie światowym producentem, ale także najlepszym w swojej klasie światowym spedytorem. Teraz, koncentrując się na ciągłym ulepszaniu i tak już solidnie zintegrowanej sieci logistycznej, TIC zwróciło uwagę również na optymalizację krajowego łańcucha dostaw. W tym celu wykorzystują wiedzę C.H. Robinson z zakresu transportu ładunków drobnicowych (LTL) i konsolidacji frachtu.

Sytuacja: poszukiwanie widoczności przesyłki i dokładnego prognozowania

Firma TIC musiała mieć zdolność do wysyłania wysokiej jakości silników i napędów przemysłowych zarówno do dystrybutorów, jak i użytkowników końcowych w wielu różnych miejscach w Ameryce Północnej, od dużych miast z rozwiniętą infrastrukturą po odległe miejsca pracy z ograniczonymi zasobami. Z uwagi na fakt, że ładunki zmieniają się znacząco z dnia na dzień, a nawet z godziny na godzinę, firma TIC potrzebowała również dynamicznych rozwiązań, które zoptymalizowałyby tysiące przesyłek LTL w celu zmniejszenia kosztów, poprawy sprawności wysyłki i zbudowania infrastruktury sieciowej, która mogłaby zaspokoić różnorodne potrzeby multimodalne.

Rozmowa rozpoczęła się w 2012 r., kiedy firma TIC, będąca pod wrażeniem obsługi przez C.H. Robinson swoich globalnych operacji frachtowych, poprosiła C.H. Robinson o zaproponowanie dalszych rozwiązań dla krajowej działalności spedycyjnej. Firma TIC była zainteresowana rozwiązaniami w zakresie danych, które może dostarczyć C.H. Robinson; producent szukał szerokiego wglądu w swoje obecne ramy czasowe wysyłki, a także możliwości prognozowania różnych scenariuszy. „Szukaliśmy sposobu na obniżenie kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu zadowolenia klientów”, mówi Jim O'Day, dyrektor ds. zarządzania łańcuchem dostaw w TIC. „Próba realizacji wszystkich zamówień tak szybko, jak to możliwe, po prostu nie była zrównoważonym modelem, ale jednocześnie musieliśmy nadal wspierać naszych klientów”.

Po przeprowadzeniu kompleksowych badań i dokumentacji istniejącej sieci logistycznej firmy TIC, firma C.H. Robinson dostarczyła analizę optymalizacji transportu, w której wyszczególniła możliwości zrównoważenia oszczędności kosztów i zadowolenia klienta. „Upewniając się, że nie wpłynie to na wskaźniki usług, przeanalizowaliśmy schematy wysyłek zamówień TIC, ich częstotliwość i miejsca docelowe, aby określić możliwości uniknięcia kosztów związanych z przetrzymywaniem ładunków przez określony czas” - mówi Scott, dyrektor generalny ds. transportu w C.H. Robinson.

Analiza wykazała, że dzięki codziennej, dynamicznej optymalizacji zamówień, TIC może obniżyć koszty transportu i znacznie zwiększyć usługi, co jest naturalnym rozszerzeniem relacji biznesowych między obiema firmami.

Rozwiązanie: wdrażanie codziennej dynamicznej optymalizacji zamówień

Wdrożenie rozpoczęło się w Houston w Teksasie, w głównym centrum dystrybucyjnym (DC) TIC. Ponieważ ten DC obsługuje około 60% ładunków TIC w Ameryce Północnej, konieczne było zademonstrowanie, że skonsolidowane rozwiązanie może działać w zakładzie o dużej objętości.

Korzystając z Navisphere® jedynej globalnej platformy technologicznej firmy C.H. Robinson, firma dokonała ponownej, operatywnej oceny i dostosowania planów załadunku towarów TIC. Dzięki szczegółowej analizie w czasie zbliżonym do rzeczywistego i złożonej sieci przewoźników kontraktowych, konsolidacja operacji LTL firmy TIC połączyła kilka zamówień, poruszających się podobnymi trasami, w celu uzyskania jak najmniejszej liczby przesyłek LTL lub przewozów ładunków wieloprzystankowych. Ta strategia zmniejszyła koszty ogólne i usprawniła wysyłkę dzięki skomplikowanym, responsywnym kalkulacjom; teraz, cztery razy dziennie, system automatycznie wykorzystuje najnowsze informacje o zamówieniach i dostępności przewoźników, aby łączyć i optymalizować zamówienia w celu uzyskania maksymalnych oszczędności kosztów.

C.H. Robinson pracował w wielu działach TIC, aby zapewnić sprawną realizację tej nowej, dynamicznej optymalizacji zamówień. Dzięki opracowaniu przez firmę C.H. Robinson nowych przepływów procesów i koordynowaniu działań zainteresowanych stron w zakresie IT, analityki, zarządzania projektami, obsługi klienta i innych, TIC mógł czerpać z wiedzy C.H. Robinson nie tylko w zakresie technologii logistycznej, ale także zarządzania zmianą.

W ramach nowego modelu firma C.H. Robinson rozpoczęła również ścisłą współpracę z TIC w celu opracowania nowych informacji na temat kompleksowych, multimodalnych rozwiązań, testowania i oceny różnych scenariuszy wysyłki w celu znalezienia możliwości jeszcze większej wydajności. To pozwoliło firmie TIC wzmocnić podejmowanie decyzji konkretnymi dowodami: „Za każdym razem, gdy mamy prośbę o dane”, mówi Jim, „jesteśmy bardzo pewni, że informacje, które otrzymujemy od firmy C.H. Robinson, są dokładne”.

Wynik: natychmiastowe wyniki osiągnięte dzięki modelowaniu dynamicznemu

Optymalizacja i konsolidacja operacji frachtowych w Houston przez firmę C.H. Robinson dała TIC lepszy wgląd w zawartość i metody każdej przesyłki przechodzącej przez zakład. Nowy model logistyczny oferował nie tylko szczegółową ciągłość śledzenia, ale także bezpośrednie dane dotyczące pozytywnego wpływu optymalizacji na wynik finansowy. W rezultacie TIC zaprosił firmę C.H. Robinson do zaplanowania frachtu dla wszystkich dziewięciu krajowych centrów dystrybucyjnych TIC w Stanach Zjednoczonych.

Wykorzystując codzienną dynamiczną optymalizację zamówień w całej krajowej sieci przewozowej z C.H. Robinson, firma TIC odnotowała jeszcze większe spadki kosztów transportu i znaczną poprawę wydajności w całym łańcuchu dostaw. Korzyści były natychmiastowe, ze spójną widocznością i dynamicznym modelowaniem, które pomogły TIC w planowaniu wyprzedaniu przyszłych wysyłek. „Codziennie organizujemy spotkania uzgadniające zamówienia, aby mieć pewność, że zamówienia zostały wysłane, a jeśli tak się nie stało - rozwiązywać problemy. Chcemy mieć pewność, że spełniamy potrzeby klientów TIC”, mówi Scott. Jim zdradza również: „To zobowiązanie napędzało nasz projekt rozwiązania i jest ogromnym powodem, dla którego wydajność czasowa naszego magazynu zbliżyła się do naszego celu, czyli do 95%”.

Ale zamiast poprzestać na swoim sukcesie, C.H. Robinson i TIC kontynuują iterację i proaktywne dostosowywanie, promując ciągłe doskonalenie i innowacje. Zaktualizowaną analizę projektu sieci zakończono w 2017 r., a firma C.H. Robinson rozpoczęła pracę nad całkowicie nowym projektem z TIC, aby wdrożyć strategie, które łagodzą uszkodzenia przesyłki.

Przyszłość: co dalej z firmą Toshiba i C.H. Robinson

Z firmą C.H. Robinson działającą jako rozszerzenie grupy logistycznej TIC, bliskie relacje między tymi dwiema firmami wytworzyły szeroką kulturę pracy zespołowej i dzielenia się wiedzą. Jim zauważa, że „Współpraca między naszymi dwiema firmami jest bardzo ściśle powiązana. Na co dzień, a nawet co godzinę, nasza umiejętność współpracy była niezbędna, a firma C.H. Robinson reaguje tak szybko. Bez względu na to, jakie są nasze prośby, zawsze otrzymuję odpowiedź w ciągu kilku minut. Możliwość przeniesienia tej oszczędności czasu na naszych klientów jest absolutnie kluczowa”.

Rozwiązania firmy C.H. Robinson przyczyniły się również do nawiązania większej liczby wewnętrznych partnerstw między różnymi działami TIC. Co więcej, holistyczne myślenie TIC w ścisłym związku z C.H. Robinson przyczyniło się do odkrycia nowych możliwości, zarówno związanych, jak i niezwiązanych z logistyką. To zaufanie i zaangażowanie w serwis pomogły TIC stworzyć najlepszy w swojej klasie, światowy łańcuch dostaw, który zapewnia przewagę nad konkurencją. „C.H. Robinson zawsze dysponuje potężną wiedzą biznesową na temat najnowszych trendów na rynku i tego, czego oczekują od nas nasi klienci”. Ta perspektywa jest dla nas kluczowa, gdy myślimy o tym, jak pozostać w kontakcie i pozostać na czele” — mówi Jim.

Mając za sobą prawie dekadę postępowego, kooperacyjnego rozwiązywania problemów, zarówno TIC, jak i C.H. Robinson nie mogą się doczekać dalszego rozwijania strategicznych przewag na rynku.

Jim mówi: „Abyśmy mogli pozostać konkurencyjni, bardzo ważne jest, byśmy współpracowali z kimś takim jak C.H. Robinson, aby kontynuować wprowadzanie innowacji i zapewniać stałą wartość naszym klientom, zamiast trzymać się osiągniętego status quo”. Scott zgadza się: „To niekończąca się podróż. Od samego początku wnieśliśmy wiele wartości na wiele różnych sposobów, ale nieustannie uczymy się i pracujemy razem, aby odkrywać nowe możliwości obniżenia kosztów i poprawy usług. Nasi ludzie, procesy i technologia naprawdę były sercem naszej bliskiej współpracy z TIC i jesteśmy podekscytowani tym, co przyniesie przyszłość”.


Aby dowiedzieć się więcej o programach C.H. Robinson, skontaktuj się z ekspertem.