Person holding a tablet with TMS tracking software

Raport Magic Quadrant 2022 firmy Gartner® dotyczący platform zapewniających widoczność transportu w czasie rzeczywistym

W tym roku Gartner uznał C.H. Robinson za pretendenta

Ocena platform zapewniających widoczność transportu w czasie rzeczywistym

Mając wszystkie źródła informacji o globalnym łańcuchu dostaw w jednym miejscu, możesz z łatwością zapewnić, że Twoje produkty dotrą na czas do miejsca przeznaczenia — oraz do klientów. Raport Magic Quadrant 2022 firmy Gartner dotyczący platform widoczności transportu w czasie rzeczywistym pozwala:

  • Ocenić możliwości różnych dostawców w zakresie zapewnienia globalnej widoczności w czasie rzeczywistym
  • Wizualnie porównać platformy widoczności przy użyciu spójnego zestawu kryteriów oceny
  • Przeanalizować, w jaki sposób każdy dostawca dostosowuje się do kryteriów firmy Gartner w odniesieniu do wizji i wykonania

Uzyskaj bezstronne spojrzenie na opcje platformy zapewniającej widoczność transportu w czasie rzeczywistym i odkryj, dlaczego firma C.H. Robinson otrzymała status pretendenta.

Gartner Magic Quadrant for Real-Time Transportation Visibility Platforms 2021

Zapoznaj się z pełnym raportem Gartnera

https://www.gartner.com/reprints/tmc?id=1-2A4G9BU8&ct=220525&st=sb

_blank

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie Navisphere Vision?

Navisphere® Vision pomaga zobaczyć, dowiedzieć się i zrobić więcej w całym łańcuchu dostaw, zapewniając widoczność w czasie rzeczywistym we wszystkich regionach i środkach transportu. Nasza platforma neutralna wobec przewoźników zamienia Twoje rozproszone strumienie danych w źródło skutecznych analiz biznesowych. Wykorzystując naukę o danych, sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, Navisphere Vision pomaga uniknąć zakłóceń łańcucha dostaw i podejmować mądrzejsze decyzje, aby zapewnić, że Twoje produkty dotrą na czas do miejsca przeznaczenia oraz do klientów.

Scentralizuj swój łańcuch dostaw w obrębie jednej platformy

Zobacz globalną wizualizację swojego łańcucha dostaw, uwzględniającą wszystkie zapasy będące w spoczynku lub w ruchu, we wszystkich środkach transportu i regionach.

Osiągnij większą odporność łańcucha dostaw

Proaktywnie śledź, monitoruj i reaguj na przeciwności, zanim się pojawią, dzięki analizie predykcyjnej i modelowaniu.

Dotrzymuj obietnic składanych klientom

Monitoruj i ograniczaj potencjalne straty, uszkodzenia oraz ingerencje w przesyłki dzięki łączności z urządzeniami IoT.

Miej wgląd w swoje zapasy w spoczynku lub w ruchu — w czasie rzeczywistym

Dzięki Navisphere Vision firmy TMC, oddziału firmy C.H. Robinson, możesz proaktywnie śledzić, monitorować i reagować na potencjalne zakłócenia — zanim się pojawią. Dzięki odpowiedniemu połączeniu technologii i usług zarządzanych możesz osiągnąć widoczność niezbędną do rozwiązywania najbardziej złożonych wyzwań logistycznych.

Gartner nie popiera żadnego dostawcy, produktu ani usługi przedstawionej w swoich publikacjach badawczych i nie doradza użytkownikom technologii, aby wybierali tylko tych dostawców, którzy mają najwyższe oceny lub inne oznaczenia. Publikacje badawcze Gartner składają się z opinii organizacji badawczej Gartner i nie powinny być interpretowane jako stwierdzenia faktów. Gartner zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do tych badań, w tym wszelkich gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

Ta grafika została opublikowana przez firmę Gartner, Inc. jako część większego dokumentu badawczego i powinna być oceniana w kontekście całego dokumentu. Dokument firmy Gartner jest dostępny na życzenie firmy C.H. Robinson.

Gartner, raport Magic Quadrant dotyczący platform zapewniających widoczność transportu w czasie rzeczywistym, Carly West, 24 maja 2022 r.Gartner i Magic Quadrant to zarejestrowane znaki targowe firmy Gartner, Inc. i/lub jej jednostek stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie, które użyte są tu za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.