Na żądanie Webinar

Zgodność z przepisami dotyczącymi handlu detalicznego

sierpnia 15, 2019 | 11:00 AM PT

Oglądaj teraz na żądanie!

retail compliance programs

W JAKI SPOSÓB C.H. ROBINSON MOŻE POMÓC W ZGODNOŚCI HANDLOWEJ?

Ponieważ coraz więcej sprzedawców detalicznych wdraża programy zgodności dla handlu detalicznego, potrzebujesz firmy, która rozumie znaczenie konsekwentnego dostarczania na czas w pełnym zakresie. Częściej niż kiedykolwiek będziesz potrzebować sposobów na zmniejszenie lub wyeliminowanie kosztownych kar nakładanych na sprzedawców dzięki nowym strategiom spełniania i przekraczania wymagań sprzedawców.

W naszym najnowszym webinarium nasi eksperci ds. handlu detalicznego i łańcucha dostaw omawiają następujące tematy:

  • Dlaczego sprzedawcy detaliczni tworzą programy zgodności sprzedaży detalicznej
  • Jak klienci mogą przekroczyć oczekiwania dotyczące zgodności
  • Korzyści, jakie 3PL może wnieść do strategii zgodności w handlu detalicznym