Outsourcing we współpracy

Strona Glówna / Usługi Transportowe / Outsourcing we współpracy

Collaborative Outsourcing: dodatkowe podejście do outsourcingu logistycznego

Powiązanie z Collaborative Outsourcing® umożliwia dodawanie zasobów i zintegrowanych usług dla organizacji, pomagając w osiąganiu pożądanych wyników. Doświadczeni specjaliści logistyki pracują z Tobą, poznają Twoje trudności, badają procesy i konfigurują nasz zestaw kompleksowych usług logistycznych w relacje outsourcingu, zbudowane wokół Twoich kluczowych wskaźników operacyjnych i finansowych. Możesz korzystać ze spójnego zaangażowania, zobowiązania i współpracy, aby z wyprzedzeniem rozwiązywać problemy oraz osiągać natychmiastowe i trwałe wyniki. Collaborative Outsourcing z C.H. Robinson zwiększa wartość logistyki dla firmy i poprawia jej odbiór w oczach klientów, prowadzi do innowacyjności i ciągłego doskonalenia w całym łańcuchu dostaw.

Połącz strategię logistyczną z relacjami Collaborative Outsourcing, aby:

  • uzyskać natychmiastową i trwałą wartość, która umożliwia osiąganie zysku i trwałość;
  • poprawić sprawność łańcucha dostaw w tym samym celu dla obniżenia całkowitego kosztu towaru wyładowanego;
  • zmniejszyć inwestycje kapitałowe w sprzęt, technologię i zasoby ludzkie;
  • zwiększyć wgląd we wskaźniki wydajności i ciągle dążyć do poprawy;
  • szybko reagować na zmiany na rynku i reagować na jego ekspansję;
  • Unikać kosztów i ciągłych kosztów niematerialnych;