Zostań Przewoźnikiem EDI

Strona Glówna / Przewoźnicy / Zostań Przewoźnikiem EDI

Na tej stronie znajdziesz wszystkie informacje, jakich potrzebujesz, by stać się przewoźnikiem EDI firmy C.H. Robinson Europe, łącznie z informacjami o możliwościach EDI, łączności i o wytycznych wymiany informacji.

EDI

Elektroniczna Wymiana Danych (Electronic Data Interchange - EDI) jest wymianą wystandaryzowanych dokumentów biznesowych „od komputera - do komputera”. EDI pozwala partnerom handlowym pracować mądrzej i zwiększa efektywność poprzez automatyzację wymiany informacji. Zmniejsza to pracę ręczną, zapobiegając opóźnieniom i zwiększając jakość danych.

Korzyści dla Twojej firmy

  • EDI zwiększa efektywność dystrybucji danych pomiędzy Tobą a C.H. Robinson Europe
  • EDI znacznie zmniejsza „papierkową robotę”, rozmowy telefoniczne oraz wysyłanie faksów
  • EDI zwiększa jakość danych i efektywność poprzez ich przesyłanie bez ręcznej interwencji.

Transakcje EDI

C.H. Robinson Europe obsługuje następujące komunikaty EDI z przewoźnikiem:

  • Wysłanie zlecenia (Call Off) – C.H. Robinson Europe wysyła zlecenie (Call Off) do przewoźnika. Zlecenie to będzie zawierało całość informacji odnośnie odbioru i dostarczenia ładunku, wymaganych dat, stawek oraz szczegłów towaru.
  • Odpowiedź na wysłanie zlecenia – Przewoźnik wysyła do C.H. Robinson Europe odpowiedź na otrzymane zlecenie (potwierdzenie lub odmowę).
  • Aktualizację statusu ładunku – Przewoźnik wysyła do C.H. Robinson Europe aktualizację w celu dostarczenia bieżącego statusu i adnotacji dotyczących ładunków w tranzycie.

Nasze Instrukcje wprowadzenia EDI (jęz. angielski) dostarczą Ci pełnej informacji jak pomyślnie wymienić wiadomości EDI z C.H. Robinson Europe.

Standardowy format EDI dla przewoźnika C.H. Robinson Europe

Oferujemy standardowe rozwiązanie EDI dla przewoźnika na podstawie dokumentów XML i FTP. To rozwiązanie jest dostępne przy minimalnym koszcie dla przewoźnika i jest wdrażane szbyko.

Spersonalizowany format EDI dla przewoźnika

Na żądanie możemy również zaprojektować spersonalizowane rozwiązania na podstawie Waszej specyfikacji, przy dodatkowym koszcie. Obsługujemy szereg formatów, jak np. EDI, EDIFACT, XML, Flat File, CSV, itd. i mamy możliwość połączenia się przez FTP, sFTP, AS2 oraz VAN.

Jak zacząć?

By uzyskać więcej informacji o tym, jak się stać przewoźnikiem EDI firmy C.H. Robinson Europe, prosimy skontaktować się z przedstawicielem C.H. Robinson Europe.