17 Oct 2016

CHICAGO, Illinois (USA)--(BUSINESS WIRE) Microsoft wybrał spółkę TMC, będącą oddziałem C.H. Robinson na swojego globalnego dostawcę usług z zakresu zarządzania logistyką. TMC świadczyć będzie na rzecz Microsoftu globalne usługi w obszarze technologii i zarządzania, w celu wsparcia procesu wdrażania produktów tego technologicznego potentata w sektorze przedsiębiorstw, a także w prywatnych gospodarstwach domowych i wśród społeczności na całym świecie. TMC wybrano z uwagi na kompleksowy zasięg usług oraz bogate doświadczenie w zarządzaniu logistyką dla dużych międzynarodowych spedytorów. Po niedawnym sfinalizowaniu procesu wdrażania produktów Microsoftu w każdym regionie, TMC przystąpi teraz do zarządzania globalną siecią tej korporacji.

„Będąc pionierem w sektorze technologii, Microsoft doskonale rozumie i potrafi docenić potęgę innowacji, łączności i najwyższej jakości usług. Decyzja Microsoftu, aby skorzystać z naszej pojedynczej, globalnej platformy do obsługi logistyki, w obrębie wszystkich regionów i środków transportu, to najlepszy dowód na to, że TMC dysponuje możliwościami do tego, by stymulować wzrost i zróżnicowanie, a także oferować klientom nowe rozwiązania” – powiedział Jordan Kass, prezes TMC.

Microsoft korzystać będzie z globalnej technologii TMC działającej w chmurze, w połączeniu z zarządzaniem usługami, w tym w ramach specjalistycznej wiedzy na temat zarządzania procesami oraz doradztwa z zakresu łańcuchów dostaw. Każde centrum Control Tower® wchodzące w skład globalnej sieci TMC odgrywa istotną rolę w zarządzaniu łańcuchem dostaw Microsoftu, który obecny jest w ponad 100 krajach i w obrębie wszystkich środków transportu. Centra sieci Control Tower® rozlokowane w Chicago, São Paulo, Amsterdamie, Wrocławiu, Mumbaju i Szanghaju, połączone są platformą technologiczną TMC o nazwie Navisphere®, co sprzyja optymalizacji sieci łańcucha dostaw, jak również umożliwia komunikację i łączność między dostawcami usług logistycznych.

„Realizacja tego celu oraz efektywne świadczenie usług są możliwe dzięki poświęceniu, talentowi i niestrudzonym wysiłkom naszych pracowników na całym świecie - powiedział Brent Nagy, wiceprezes ds. strategii korporacyjnej. - Był to wieloletni projekt, który wymagał najwyższego poziomu synchronizacji od naszych zespołów ze wszystkich oddziałów sieci Control Tower. W trakcie tego procesu pracownicy wykazali się umiejętnością nieustannego dążenia do operacyjnej doskonałości i ustawicznego doskonalenia swoich umiejętności na rzecz firmy Microsoft”.

„Najważniejszą rolę w procesie wdrażania globalnego łańcucha dostaw odgrywa nasza umiejętność dostosowania się oraz sprawnego poruszania się w dynamicznym środowisku. Tym samym czynniki takie jak widoczność, elastyczność czy szybkość działania są dla nas niezwykle ważne w kontekście tego, czego oczekujemy od globalnego dostawcy usług TMS - dodała Alaina Hawkins, starszy manager Microsoft ds. globalnej logistyki. - Dzięki wdrożeniu na skalę globalną pojedynczej platformy TMC do zarządzania transportem uzyskamy kompleksową, dostępną niemal w czasie rzeczywistym widoczność łańcucha dostaw, co pozwoli nam szybciej podejmować decyzje dotyczące bieżącej strategii działania”.

###

TMC ®
TMC jest oddziałem C.H. Robinson, jednego z największych na świecie dostawców usług z sektora tzw. logistyki firm trzecich (3PL). System Managed TMS® oferowany przez TMC łączy w sobie funkcje globalnego systemu zarządzania transportem (TMS), wiedzę na temat procesów logistycznych oraz usługi doradcze. Za pośrednictwem sześciu centrów Control Tower rozmieszczonych na całym świecie (w Amsterdamie, Chicago, Mumbaju, São Paulo, Szanghaju i Wrocławiu) klienci mają dostęp do działającej w chmurze technologii TMS, ekspertów ds. logistyki oraz inżynierów odpowiedzialnych za łańcuchy dostaw. Dzięki temu mogą na bieżąco zarządzać swoimi transakcjami i optymalizować wydajność łańcucha dostaw. W 2014 r. TMC nadzorowało ponad 4,2 mln dostaw, obsługując w imieniu klientów z całego świata transakcje o wartości 2,7 mld USD. Więcej informacji na stronie www.mytmc.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.